Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:320
Title:Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF)
URL:http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/index.html
Description:Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging har som målsetting å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge. Senterets nettsted er en ressursbank som inneholder aktuell informasjon og kunnskap om selvmordsforskning og –forebygging.
Category:Suicide Research and Prevention