Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:271
Title:NORWAY - Leve - The Norwegian Organization for Suicide Survivors
URL:http://www.levenorge.no/
Description:Foreningens formål er arbeide for å sikre tilpasset støtte og oppfølging til enhver person som har opplevd å miste noen av sine nærmeste ved selvmord.
Category:Postvention (Suicide Bereavement): National Suicide Survivor Organizations