Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:118
Title:SERBIA - 021/6-623-393 - Centar Srce
URL:http://www.centarsrce.org/
Description:Centar Srce sa sedištem u Novom Sadu je volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva.
Category:Crisis Centres: Europe