Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:321
Title:Suicidologi
URL:http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologimeny.html
Description:Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet, oversiktsartikler og erfaringsbaserte fagartikler og informasjon om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter, samt annet aktuelt stoff på det suicidologiske området.
Category:Mental Health Journals