Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:120
Title:SWEDEN - Någon Att Tala Med - Göteborg
URL:http://www.natm.nu/
Description:Telefonjouren är för närvarande bemannad på vardagskvällar kl. 18-22. Under sommarperioden har vi däremot inte öppet alla kvällar. De nummer du kan ringa är: 031-711 24 00 eller 031-711 24 22.
Category:Crisis Centres: Europe