Advanced
International Association for Suicide Prevention - Resources » Listing Details
ID:142
Title:TURKEY - Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi (PKUAM)
URL:http://krizmerkezi.ankara.edu.tr/index.html
Description:Merkezin amacı; kriz dönemlerinde, bireylere, özel olarak bu alanda yetişmiş elemanlarca bireysel, çevresel ve sosyal tüm kaynakları kullanarak acilen, sorunu çözmeye yönelik müdahalede bulunmak, konu ile ilgili meslek elemanlarına eğitim ve uygulama alanı sağlamak, bilimsel araştırma ve yayınlar yapmaktır.
Category:Crisis Centres: Asia