World Suicide Prevention Day - 10th September, 2015 - Activities

Please click here to go to the main World Suicide Prevention 

Day Web page

Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives


Find over 600 World Suicide Prevention Day activities in 73 countries throughout the world

Please click on name below to go directly to location in list.

Afghanistan  Albania  Argentina  Australia  Austria  Azerbaijan  Bangladesh  Belgium  Brazil  Bulgaria  Canada  Chile  China  Colombia  Costa Rica  Croatia  Czech Republic  Denmark  Estonia  Finland  Fiji  France  French Polynesia  Georgia  Germany  Ghana  Greece  Guyana  Hong Kong  Hungary  Iceland  India  Indonesia  Ireland  Israel  Italy  Japan  Kenya  Korea  Latvia  Lebanon  Lithuania  Macedonia  Malaysia  Mexico  Nepal  Netherlands  New Zealand  Nigeria  Norway  Paraguay  Peru  Philippines  Poland  Portugal  Puerto Rico  qatar  Romania  Russia  Singapore  Slovenia  South Africa  Spain  Sri Lanka  Switzerland  Taiwan  Thailand  Ukraine  United Kingdom  USA  Uruguay  Venezuela  Vietnam  WWW  Cycle Around the Globe 


Afghanistan


It is worth mentioning that this year the Ministry of Public Health will be celebrating World Suicide Prevention Day on September, 2015, with the following planned activities:


Albania


Tirane


Albania World Suicide Prevention Day

10 Shtator 2015, Dita Botërore e Parandalimit të Vetëvrasjes

Description

Të parandalojmë vetëvrasjen; të arrijmë tek ata që janë rrezik për vetëvrasje

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 800,000 njerëz vdesin çdo vit si pasojë e vetëvrasjes dhe ka shumë më tepër tentativa. Vetëvrasja është një fenomen global, e përhapur në të gjithë botën. Afërsisht 3000 persona sipas OBSH vdesin çdo ditë si pasojë e vetëvrasjes. Për çdo person që kryen një vetëvrasje, 20 apo më shumë tentojnë një gjë të tillë.

Kështu, disa millionë njerëz preken apo përjetojnë eksperienca të lidhura me të çdo vit. Vetëvrasja përbën ndër arsyet kryesore të vdekjes në moshën 15-29 vjeç. Gjithësesi vlerësohet që shifrat të jenë shumë më të larta për shkak të stigmës së lidhur me vetëvrasjen, mungesën e besimit në procedurat për rregjisrimin e vdekjes si dhe sanksionet ligjore dhe fetare ndaj vetëvrasjes në disa vende.

Pavarësisht se është e vështirë të përcaktohet shifra e saktë, vetëvrasja mbetet një humbje tragjike e jetës. Vështirë të imagjinohet dhimbja e madhe psikologjike që mund të çojë një person të mendojë që vetëvrasja është veprimi më i përshtatshëm. Të shpëtosh një person në këtë gjendje, mund të bëjë diferencën.

Vetëvrasja është një shkak i parandalueshëm i vdekjes së parakohshme, e ndikuar nga faktorë rreziku psikosocialë, kulturorë dhe mjedisorë. Parandalimi mund të realizohet vetëm duke adresuar faktorët e rrezikut të sipërpërmendur. Ka të dhëna, se një parandalim efektiv mund të reduktojë shifrat e vetëvrasjes.

Slogan i përzgjedhur për vitin 2015 është “Të parandalojmë vetëvrasjen; të arrijmë tek ata që janë rrezik për vetëvrasje. Dita botërore e parandalimit të vetëvrasjes, që prej vitit 2003 është vendosur në 10 Shtator të çdo viti. Në këtë ditë synohet të:

Organizmat ndërkombëtarë bashkëpunojnë me qeveritë dhe aktorët lokalë për të mundësuar reduktimin e stigmës ndaj vetëvrasjes. Nga ky bashkëpunim synohet gjithashtu të ndërtohet një lidership dhe veprim politik për të zhvilluar një përgjigje kombëtare lidhur me parandalimin e vetëvrasjes dhe ndërtimin e kapaciteteve për implementimin e masave parandaluese.Tema e këtij viti, i nkurajon të gjithë të marrin në konsideratë rolin që mund ketë në parandalimin e vetëvrasjes.

Veprimi i të treguarit kujdes dhe shqetësim ndaj dikujt që mund të jetë vulnerabël ndaj vetëvrasjes, mund të sjellë një ndryshim të madh. Të pyeturit e tyre nëse janë mirë, të dëgjuarit e asaj çfarë kanë për të thënë si dhe të bërët e qartë që ju kujdeseni për ta, mund të kenë të gjitha një ndikim të konsiderueshëm. Izolimi mund të shtojë rrezikun e vetëvrasjes e nga ana tjetër patja e lidhjeve të forta sociale është faktor mbrojtës.

Të arrijmë tek ata që janë prekur nga vetëvrasja

Vetëvrasja është shkatërruese për familjet, shokët dhe komunitetin që prekt. Ata mund të përjetojnë një rang të gjerë emocionesh përfshirë dhimbjen, zemërimin, fajin, mosbesimin vetëfajësimin etj. Shpesh atyre u duket sikur nuk i ndajnë dot këto ndjenja me të tjerët. kështu, të qëndruarit pranë një personi që ka humbur një të afërm për shkak të vetëvrasjes është po ashtu shumë e rëndësishme.

Si rezultat i stigmës që shoqëron vetëvrasjen, ata që janë të prekur nga vetëvrasja, përceptohen ndryshe nga ata që humbin një të afërm nga një tjetër shkak. Ata që kanë humbur të afërm si pasojë e vetëvrasjes, shpesh ndjejnë se të tjerët mund të mos e kuptojnë intensitetin e përgjigjes emocionale si pasojë e kësaj vdekje.

Përsëri, vlen të theksohet se një dëgjim jogjykues mund të bëjë ndoshta diferencën. Ti japësh një personi që ka humbur një person të dashur si pasojë e vetëvrasjes mundësinë për të folur për ndjenjat e veta, për këtë humbje, mund të jetë një ndihmë e madhe për të. Ti mundësosh atyre të shprehin ndjenjat mund të jetë lehtësuese por edhe i ndihmon ata të hedhin një hap nga dhimbja.

Të ndihmojmë njerëzit të jenë në kontakt me shërbimet

Megjithëse mbështetja e miqve dhe të afërmve mund të jetë domethënëse për ata persona që janë në rrezik për vetëvrasje si dhe ata që kanë humbur një të afërm në këtë mënyrë mund të jetë efektive, jo gjithmonë është e mjaftueshme. Në shumicën e rasteve, nevojitet një ndihmë e specializuar. Kjo ndihmë mund të marrë forma të ndryshme. Në vendin tonë, kjo ndihmë lidhet me qendrat e shëndetit mendor, spitale (Klinika e Toksikologjiisë dhe Adiktologjisë në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, klinika private të specializuara në këtë drejtim, ose organizata që punojnë në këtë drejtim.

Të arrijmë të parandalojmë…

Ka shumë organizata në botë të cilat janë të përqëndruara në përpjekjet për të parandaluar vetëvrasjen. Mund të shkëmbehen eksperiencat në mënyrë që të ofrohet një ndërhyrje efektive. Mendohet se mund të jetë shumë e sukseshme marrja e modeleve më të mira në këtë fushë pasi mendohet se kjo gjë ndoshta mundëson reduktimin e numrit të presonave që vdesin si pasojë e vetëvrasjes si dhe të personave tek të cilët këto vdekje kanë efekt shkaktërrues.

Website


Argentina

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


Caba, Rio Negro


ACTIVIDADES 2015

Datos de la Representación.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE IASP: Lic. Ernesto Ruben Paez
LUGAR: Republica Argetnina
FECHA: Septiembre 2015
www.entrenadoresdevida.org.ar
entrenadoresdevida@imagine.com.ar
iaspargentina@imagine.com.ar
NOMBRE DE LA INSTITUCION REPRESENTANTE: Programa de Prevencion, atención y Posvención del Suicidio dependiente de la Fundacion Manos Unidas Por la Paz Celebración 10 de septiembre Día Nacional y Mundial para la prevención del Suicidio en Buenos Aires - Argentina Bajo el lema :“PREVENCION DEL SUICIDIO: TENDIENDO LA MANO Y SALVANDO VIDAS”

La jornada estará organizada y dirigida por los Lic. Ernesto Paez y Lic. Martin Alvarez, y el Programa de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio “Entrenadores de Vida”.La ceremonia de entrega de las distinciones se llevara a cabo en el SALON AUDITORIUM DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, PRESIDENCIA DE LA NACION, sito en Diagonal Julio A. Roca 782, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 16,00 horas.

Programma


Choele Choel, Rio Negro


ACTIVIDADES 2015
Datos de la Representación.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE IASP: Lic. Ernesto Ruben Paez
LUGAR: Republica Argetnina
FECHA: Septiembre 2015
www.entrenadoresdevida.org.ar
entrenadoresdevida@imagine.com.ar
iaspargentina@imagine.com.ar
NOMBRE DE LA INSTITUCION REPRESENTANTE: Programa de Prevencion, atención y Posvención del Suicidio dependiente de la Fundacion Manos Unidas Por la Paz

Celebración 10 de septiembre Día Nacional y Mundial para la prevención del Suicidio en Choele Choel- Rio Negro

La Lic. Mirtha del Valle Paez, junto a su equipo conformado por adolescentes de la comunidad realizaran el día 10 de septiembre difusión de la temática en medios periodísticos, presentación en la Municipalidad, y desarrollaran difusión en la Plaza central entregando cintas naranjas como símbolo de la prevención del suicidio en Argentina.

Informe de actividades


Córdoba


ACTIVIDADES EN CÓRDOBA 2015 10 DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES EN CÓRDOBA 2015 10 DE SEPTIEMBRE

Córdoba, en la Facultad de Psicología.

PROGRAMA

Lunes (07/09): Cine – Debate en base a la Proyecciónde la película Más allá de los sueños (1998). Protagonista: Robin Williams. Lic.Marcelino Sanz Vega
Horario:18:00 hs

Martes (08/09): Jornada-Taller con puntaje docente.“Herramientas para la Prevención del Suicidio e Intervención en Crisis”. Dirigidoa directivos de diferentes niveles y docentes de Nivel Medio. Disertante:Alejandra Rossi y Equipo de Cátedra. Horario:18 hs. AULA H

Miércoles (09/09):
La facultad sale a la Escuela: Talleres simultáneos con alumnos de Nivel secundario en una Escuela de Córdoba Capital. ACTIVIDAD INTERNA DE LA CÁTEDRA. Se realizará un screening sobre potencial suicida y sucesos de vida estresantes, a la totalidad de los alumnos de 1º a 6º año en sus diferentes divisiones, haciendo un control sobre toda la institución.

Horario: por la mañana.


A.- PONENCIA: Transmisión Transgeneracional de la Conducta suicida. Lic Sofía Soto.

B.- PONENCIA: ¿Cómo acompañamos al que acompaña? Esbozos de
un pasante y su experiencia por elServicio de Salud Mental de
Urgencias del Hospital Interzonal San JuanBautista de Catamarca.. Lic.
Juan Manuel Martínez Castillo

C.- PONENCIA: Entrevistas confamiliares de suicidas. Lic. Alejandra Rossi.

Horario: 16 a 18 hs AULA F


Reunión RED SUICIDOLOGÍA CÓRDOBA, para debatir las necesidades a trabajar en Córdoba. Abierta al público. Horario: 18 a 20 AULA 16

Jueves (10/09): Día de la Prevención del Suicidio.
AspectosCulturales y Sociales en prevención del Suicidio. Lic. Diego Molina (Catamarca)
Conmemoraciónen recuerdo de los fallecidos por suicidio y de los deudos, con encendido devela. Participación del Centro Metahumanitas. Dr. De Los Santos Lima – Lic.Cecilia Barovero
Horario: 18 hs. AUDITORIUM

Viernes (11/09): Investigaciones sobre la problemáticadel Suicidio en el Poder Judicial.
*Factoressociodemográficos de Córdoba Capital: Dra. Amalia Fabre
*Cartaspóstumas: Srita. Candelaria Reimon – Sr. Marcos Gianetto
*AutopsiaPsicológica en casos de suicidio: Lic. Javier Chilo – Lic. María José Perez Brown – Lic. Pablo Duje –Lic. Araceli Osés.
Horario:18:00 a 22:00 hs AUDITORIUM

Sábado (12/09):Pintada en el Paseo del Buen Pastor. En el marco de las actividades queconforman la Semana de Prevención del Suicidio, la cátedra de Psicoterapia dela Facultad de Psicología de la UNC convocan a la "Pintada" que seorganiza para que personas de todas las edades puedan expresar a través de lapalabra, el color y el arte plasmado en la tela lo que nos genera decirle NO alsuicidio.

Esta pintada es una forma como la facultad sale a la calle para tratar el temadel suicidio, teniendo en cuenta que "sensibilizar es actuar" para latoma de conciencia, al cumplirse este año 2015 el 5º aniversario de lainstauración del día 10 de septiembre como Día Nacional de la Prevención delSuicidio.

Consistiráen colocar un lema en una tela (lienzo) de 10 a 15 mts. de largo. Con pinturas y aerosolesinvitamos a las personas que pasan a que expresen lo que deseen con respecto ala temática.
Horario:16:00 hs

Website


Parana


ACTIVIDADES 2015
Datos de la Representación. NOMBRE DEL REPRESENTANTE IASP: Lic. Ernesto Ruben Paez
LUGAR: Republica Argetnina
FECHA: Septiembre 2015
www.entrenadoresdevida.org.ar
entrenadoresdevida@imagine.com.ar
iaspargentina@imagine.com.ar
NOMBRE DE LA INSTITUCION REPRESENTANTE: Programa de Prevencion, Atención y Posvención del Suicidio dependiente de la Fundacion Manos Unidas Por la Paz

Celebración 10 de septiembre Día Nacional y Mundial para la prevención del Suicidio
Entre Rios – Argentina
Coordinado por Lic. Paula Martinez y Martin Peralta

JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
La jornada estará organizada y dirigida por Mariano Martin Peralta y Paula Martínez, ambos integrantes de la “Red Argentina de Suicidología”. Participarán de la misma
Asociación Vínculos.
FECHA DE REALIZACIÓN: 09 de Septiembre de 2015
Lugar: Escuela Hogar
PROGRAMA
08:30: ACREDITACIONES
09:00: INTRODUCCIÓN A LA SUICIDIOLOGÍA: Definiciones, Mitos (se trabajarán a modo de taller)
11:00: Break
11:15: Taller de prevención de suicidio adolescente
13:00: CORTE PARA ALMUERZO
14:00: Factores protectores y factores de riesgo. Como intervenir ante amenaza suicida en la escuela.
15:00: Acciones y experiencias preventivas.
16:00: Propuestas
17:00: Entrega de certificados

Program

Top


San Miguel, Buenos Aires


Diplomado en Suicidología – Universidad de Flores

El 18 y 19 de septiembre comienza la primera Diplomatura a nivel oficial de la República Argentina en la Universidad de Flores con la Dirección de los Lic. Ernesto Paez y Lic. Martin Alvarez, y la participación de los docentes Dr. Lucas Raspal, Lic. Maria Lujan Echavarría, Lic. Mirian Ledesma, Lic. Maria Zysman, Lic. Alejandra Praino, Lic. Liliana Dominguez, Lic. Claudia Bravo, Lic. Lucia Speroni, Dr. Sergio Vazquez, Lic. Maria Eugenia Bernal.

Cartel

------------

I Jornada Regional de Suicidología
Lugar: Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores.

Fecha de realización: 2 de septiembre
Dirigido a Profesionales universitarios de las Ciencias de la Salud, Educación, Psicología, Psicopedagogía y Ciencias Sociales, Personal de seguridad y Ciencias de la comunicación. Profesionales de la Educación.

Disertante/s:
• Lic. Ernesto R. Páez: Profesor de la Catedra de Clínica Psicopedagógica 1 de la Carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad de Flores. Representante de la IASP Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio en Argentina. Embajador de Paz (MMP-PEA-UNESCO). Lic. en Psicología. Profesor en Psicopedagogía. Diplomado en Criminología. Doctorando en Psicología. Especialista en Violencia Familiar. Técnico Superior en Radiología. Presidente de la Fundación Manos Unidos por la Paz. Director del Instituto de Investigaciones Fronteras de la Ciencia. Director del Programa Prevención, Atención y Posvención del Suicidio de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Co-autor Declaración 10 de Septiembre Día Nacional de la Prevención Suicidio de la República Argentina y de la Ley 27.130 Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Ex Integrante del EDIA -Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia - Ciudad San Miguel Prov. de Bs As. Director de la Revista Argentina de Suicidología. Presidente del Comité Científico del “IX, X y XI Congreso Argentino de Suicidología, de la Red Argentina de Suicidología (2012-2013-2014).

• Lic. Martín Álvarez: Profesor de la Catedra de Teoría y Técnica de Exploración Diagnostica II de la Carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad de Flores. Lic. Educación. Especialista en Neuropsicología del Aprendizaje. Profesor en Ciencias Naturales. Especialista en Formador de Formadores. Especialista en la Educación Secundaria Actual. Doctorando en Neuropsicología. Vicepresidente Fundación Manos Unidas por la Paz. Rector del Instituto de Formación y Capacitación Conciencia. Coautor Declaración 10 de Septiembre Día Nacional de la Prevención del Suicidio de la República Argentina y de la Ley 27.130 Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Director Adjunto de la Revista Argentina de Suicidología. Especialista en Educación Secundaria. Especialista en Educación Virtual, Consultor de la Asociación Argentina de Adolescencia.

• Lic. Liliana Dominguez: Lic. En Psicopedagogía. Profesora en Psicopedagogía. Psicóloga Social. Maestra Especializada en Dificultades de Aprendizaje. Maestra Normal Superior. Operadora en Suicidio y Autolesiones. Especialista en Violencia Familiar. Ex Integrante del EDIA -Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia - Ciudad San Miguel – Prov. de Bs As, Argentina. Orientadora Educacional del Distrito de San Miguel, Prov. de Bs. As., Argentina. Integrante del Equipo de Profesionales del Programa de Prevención, Atención y posvención del Suicidio de la Fundación Manos Unidas por la Paz.

• Lic. Claudia Bravo: Coordinadora de la Red Argentina de Suicidología. Licenciada en Trabajo Social. Diplomada en Criminología. Técnica Universitaria en Minoridad y Familia. Docente Especializada en Educación. Especialista e investigadora en Violencia Social. Integrante del Equipo Técnico de la Fundación Manos Unidas por la Paz. Asesora Técnica en Desarrollo Social y Sustentable Prov. de Entre Ríos, Argentina. Orientadora Social del Distrito de San Miguel, Prov. de Bs. As., Argentina.

Jornada


San Miguel, Tucumán


III JORNADAS DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE CONDUCTA SUICIDA
III JORNADAS DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE CONDUCTA SUICIDA, a realizarse los días 9 y 10 del cte. Mes, en Avda. Aconquija 950.

Programa de las Jornadas:
Miércoles 9 de Septiembre:
8hs Acreditación
8:30 hs Apertura de las Jornadas a cargo de Autoridades del Sistema de Salud.
9: 00 hs Mesa Panel: Epidemiologia de Conducta Suicida. Caracterización Regional. Dr. Rogelio Calli, Director de Epidemiologia del SI.PRO.SA., Vigilancia Epidemiológica de la Provincia de Tucumán, Lic. Irma Thomas, Referente del Programa de Prevención y Abordaje de Conducta Suicida.
10 hs. Cofee Break
10:30 hs. El acto suicida en niños y adolescentes. Lic. Liliana Fernández de Galindo. Ex Docente de la Cátedra de Psicopatología de la Facultad de Psicología.

Jueves 10 de Septiembre:
8 hs Derechos de los Niños y Medios de Comunicación Social en el abordaje de la Conducta Suicida. Lic. Emanuel Gall, Jefe del Departamento de Comunicación del SI.PRO.SA. y Dr. Gaspar López, Asesor Letrado de la Secretaria Ejecutiva Medica.
9:40 hs. Cofee Break
10 hs Atención de niños y adolescentes con conducta suicida en Servicios y Redes del SI.PRO.SA.Dra. Bernarda Páez, Jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Eva Perón; Dr. Horaiki Jorge, del Hospital del Carmen; de Redes de Salud Mental, Lic. Isabel Romano, y Lic. Georgina Grillo.
13 hs Cierre de las Jornadas.


Sin otro particular, y a la espera de vuestra participación, Saludamos a Ud. con distinguida consideración

Programa


San Salvadore de Jujuy


10 DE SEPTIEMBRE “DIA MUNDIA Y NACIONAL DE LA PREVENCION AL SUICIDIO”
JORNADA DE PROMOCION POR LA VIDA

Por medio de la presente queremos invitar a todos los efectores de salud, Instituciones y sectores gubernamentales y no gubernamentales, equipos de salud, organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud, asociaciones de jóvenes y a la comunidad en general, a sumarse y participar de la Jornada que se llevara a cabo el día 10 de Septiembre bajo el lema “Por la promoción de la salud y la vida”.

Cabe aclarar que esta iniciativa tiene como finalidad la articulación y coordinación de las actividades a nivel provincial intersectorial, intentando generar una organización, generación, difusión y participación de la comunidad jujeña en general, en post de lograr un Jujuy saludable. Más allá de las definiciones que se puedan enunciar desde diversos marcos teóricos, lo importante es ubicar al suicido como una conflictiva psicosocial, atravesada por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos que implica poder pensar en una atención de esta problemática desde una perspectiva más amplia.

Por tal motivo entendemos que si bien los servicios de salud pública deben ofrecer una atención a la urgencia que esto implica, consideramos que lo primordial es el abordaje a partir de acciones de promoción para una vida saludable, y la perspectiva de prevención del padecimiento e intervención temprano, considerando los factores protectores, a partir de lo cual poder generar acciones y herramientas alternativas que estén destinadas y permitan la inclusión social y comunitaria (Ley de protección de la salud mental y adicciones 26.657), accediendo a pensar qué lugar ocupa la misma comunidad, y a la cual pertenece el sujeto que sufre, cuales son los aportes que puede realizar a esta conflictiva, otorgándoles la oportunidad de que todos los actores sociales estén involucrados y puedan asumir un rol activo en el abordaje de las problemáticas que aquejan a su comunidad, La idea principal es que el día 10 de Septiembre se realice una Jornada, donde toda la comunidad pueda participar desde su lugar y aporte. Se habrá una radio abierta y todo el que desee participar pueda desde puestas de stand, donde podrán promocionar sus actividades, otorgar información, mostrar sus producciones y acciones. Habrá espectáculos musicales y de baile, a la vez que se realizara la pintada de un mural donde todos podremos participar.

A todos los que deseen sumarse los invitamos a participar de la próxima reunión organizativa que se llevará a cabo el día viernes 04 del corriente a 11:00hs en la oficina de la Coordinación de Salud Mental ubicada en el edificio del Ministerio de Salud de la Provincia, primer piso oficina 6.

Sabemos que a lo largo de la semana de esta fecha tan importante, desde diferentes actores realizan a su vez actividades, es por tal motivo que nos ofrecemos a que se pongan en contacto con nosotros, así los podemos ayudamos en la difusión y de ser posible sumarnos a la actividad que estén programando.

En caso desear comunicarse con nosotros, por mayor información, confirmar participación y modalidad, pueden hacerlo al tel: 0388-4244145 de 09:00 a 13:00 o al mail: coordinacionpcialsaludmental@gmail.com, o con la Lic. Mónica Quiroga al tel.: 0388-154044974.


Programa:

09:00 hs: Acto de apertura con funcionarios, presidentes de asociaciones y referentes que participen en la Jornada.
10:00 hs: Banda de música de la Policía.
10:30 hs: Apertura de Radio Abierta, puestas de stands informativos, y espectáculos musicales, realización de murales.
13:00 hs: Finalización de la Jornada


Organizaciones que forman parte de la organización y que confirmaron participación:
• Fundación Vida C.A.S. (organización y puesta de stand)
• Asociación Apostando la Vida. (organización y puesta de stand)
• Obispado de la Provincia de Jujuy (Colaboración para el armado y organización)
• Ministerio de Desarrollo Social- Programa Promoción de Vida (puesta de stand, colaboración con equipo de música, y convocatoria a Agrupaciones de Jóvenes que generaran espectáculos)
• Programa de Adultos Mayores (puesta de stand y espectáculo de grupo de baile)
• Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy (puesta de stand)
• Grupo de Familiares de Drogadictos Anónimos, Coordinado por el Grupo de Sagrada Familia, desde el Instituto de Seguro de Jujuy. (puesta de stand).
• El Umbral (puesta de stand).
• Arroyabe (puesta de stand).
• Hospital Dr. Néstor Sequeiros y Residencia de Psicología y Psiquiatría (puesta de stand y actuación musical)
• Darlocab (puesta de stand y espectáculo)
• Escuela Lasalle, grupo de jóvenes. (armado de murales)
• Escuela N° 223 San Pedrito, grupo de jóvenes (puesta de Stand)
• Asociación Mujeres en Acción (puesta de stand)
• Asociación Por la Vida (puesta de stand)
• Consejería de Adolescentes, Hospital de Abra Pampa.
• Voluntariado Juvenil, Acción Solidaria, Abra Pampa (puesto de salud y coordinación de radio abierta
• Dpto. de Educación para la Salud, Ministerio de Salud. (puesta de stand)
• Kiosco Saludable, Coordinación de Redes, Ministerio de Salud.(puesta de Stand)


Saludamos a Uds. Muy atentamente.

Coordinación Pcial de Salud Mental

Invitacion


Australia


Australian Capital Territory   New South Wales   Northern Territory   Southern Australia   Tasmania   Victoria   Western Australia  


Suicide Prevention Australia - World Suicide Prevention Day

Suicide Prevention Australia - World Suicide Prevention Day


Fly the Flag

10th September 2015
All day
Construction sites and offices across Australia

2015 World Suicide Prevention Day - Mates in Construction 

Fly the Flag

On 10 September – World Suicide Prevention Day – Construction sites and offices across Australia will be flying the flag for suicide prevention. The day will focus on the great work being done in the construction industry to reduce suicide and improve mental health.

Each participating site will hold a short toolbox / morning tea focussing on our role in suicide prevention – our preparedness to ask a mate "R U OK" – it is also our opportunity as an industry to say "thanks for asking" to all the volunteer connectors and ASIST workers making a difference.

For more information or to register to take part in "Fly the Flag" go to www.matesinconstruction.org.au.
Alternatively call the MATES in Construction national office on (07) 3833 1140.

------------

Revolution Red Campaign

2015 World Suicide Prevention Day - Revolution Red

Whether you're an individual, part of a school, a business, a church or some other organisation, The Roar Effect would like to invite you to join the fight in a revolution of hope and participate in the 2015 Revolution Red Campaign.

Taking place in conjunction with World Suicide Prevention Day, September 6th to 13th, 2015; this campaign is about raising awareness, starting conversations, removing stigma and raising vital funds. Fifty percent of funds raised in Australia go to Kids Helpline, a free 24-hour online and phone counselling service for 5 to 24 year olds, and other countries involved will have funds donated to a youth service provider within their country.

More information is available on the website.

------------

Dads on the Air radio interview

10th September 2015
11am onwards
http://www.dadsontheair.com.au/
Dads on the Air is a weekly community radio interview program distributed by the Community Radio Network around Australia on Thursdays at 9am. Topics deal with fatherhood, men’s and boys’ issues. Programs can be downloaded from the website www.dadsontheair.com.au or podcast through iTunes within a few hours of the show going to air.

Learn more

------------

R U OK?

2015 World Suicide Prevention Day - RUOK?

World Suicide Prevention Day in 2015 is significant because it falls on the same day as RUOK? Day. To mark this day, the National Coalition for Suicide Prevention are standing behind two important campaigns:

 1. A national public awareness campaign inspiring hope and gratitude.
 2. Launch of a national research action plan to align research funds and priorities in suicide prevention in Australia.

Learn more


Campbell, Australian Capital Territory


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Meeting at 5.40am for a 6.00am start on the steps of the Australian War Memorial; walk down ANZAC Parade and back.

Organiser: Sarah Kentwell

Email: Sarah.Kentwell@act.lifeline.org.au

Venue:Canberra
Australian War Memorial, Treloar Crescent
Campbell, ACT, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:40 AM

RSVP

Top


Canberra, Australian Capital Territory


World Suicide Prevention Day 2015 Parliament House

Please join us to launch World Suicide Prevention Day 2015 and the release of the National Action Plan for Suicide Prevention with the Hon. Sussan Ley - Minister for Health and Sport.

------------

Free Mental Health/Illness, and suicide and self-harm prevention training

The ACT Health, Mental Health Policy Unit is pleased to offer free training for the ACT Community

The Let's Talk for Suicide Prevention training aims to:

The overall message of the training is that it is OK to Talk about suicide and suicide prevention.

See website for more details.


Albury-Wodonga, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: TBC

Organiser: Chris Pidd

Email: chris.pidd@lifelinealburywodonga.org.au

Venue: Albury-Wodonga TBC

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:00 AM

RSVP

Top


Auburn, New South Wales


Auburn Candlelight Walk

"TOGETHER FOR HOPE" Suicide Prevention Awareness Candlelight Walk in Auburn. Auburn is arguably Sydney's most multicultural centre and the transit point for many new arrivals and refugees. We aim to raise awareness and reduce the toll of suicide in this community whilst connecting individuals to advocacy and mental health support services. In this year, the second year of our walk, we have a range of VIP supporters including the State Police Commissioner, Mental Health Commissioner, Leader of the Sate Opposition and Local member,as well as prominent social and sporting clubs. Local schools are supporting the event through drumming and choral groups and food and a water refreshment station will be set up, as well as information giveaaways. This event has grown rapidly and is sending a strong message of hope to many who feel that their voices are not being heard or acknowledged. Last year we had over 200 particpants and we are aiming for more this year, weather permitting.

Poster


Bathurst, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The walk will start at the George Street Lower Level Bridge area. You will then walk along the river bank over the Old Denison Bridge and back along the concrete path through beautiful parklands. Sausage Sizzle provided.

Organiser: Bronwyn Giovenco

Email: bgiovenco@lifelinecentralwest.org.au

Venue: Old Denison Bridge,
George St.
Bathurst, NSW, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 9:30 AM

RSVP


Bondi, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will meet outside icebergs in Bondi where the walk officially starts. We will walk the Bondi to Coogee coastal walk.

Organiser: Paula Parmakellis

Email: paulaparmakellis@gmail.com

Venue: Bondi
Bondi Icebergs Club, 1 Notts Avenue
Bondi, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


Broken Hill, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Breakfast available at McDonalds

Organiser: Trevor Odgers

Email: fundraising@lifelinebrokenhill.org.au

Venue: Lions Reserve
cnr Bromide St & Blende St
Broken Hill, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:30 AM

RSVP


Central Coast, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Event TBA

Organiser: Katie Allen

Email: events@lifelinecc.org.au

Venue: TBA Central Coast
TBC
Central Coast, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 8:00 AM

RSVP

Top


Chatswood, New South Wales


Free counselling and advice on World Suicide Prevention Day

10th September 2015
8am - 5 pm
MUTU World, suite 16, 16-18 Malvern Ave, Chatswood
Free 1 hr sessions to anyone who has ever experienced suicidal thoughts, self-harm or is concerned about a loved one regarding these issues
BOOKINGS ESSENTIAL
Sessions will offer client support, avenues of resource materials, advice and guidance to local services

Learn more

------------

preventing SADSS workshop

10th September 2015
6pm - 9pm
MUTU World, suite 16, 16-18 Malvern Ave, Chatswood
Workshop focusing on the issues of Self-Harm and Suicide Facts, Stats and truth behind them
understanding mental health issues, dealing with stigmas
what does it mean to you
learning it’s ok to talk about it
finding help
supporting loved ones

Learn more


Coffs Harbour, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will walk together to the Reserve near the Coffs Harbour Yacht Club. Lifeline will have a stall and a quiet area where you can speak to a support person if you wish. Not far away you will find the Sunday markets where food and other merchandise can be bought. Remember to wear a hat and some sunscreen as well as bringing some water.

Organiser: Lyn Anderson

Email: landersonll@bigpond.com

Venue: Park Beach Reserve
Adjacent to Coffs Harbour Surf Life Saving Club Car Park
Coffs Harbour, NSW, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


Dee Why, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Bring a picnic lunch/afternoon tea to share at the top of long reef headland at the end of our walk. This event is suitable for families and teens.

Organiser: Bek Allcroft

Email: bekallcroft@gmail.com

Venue: Dee Why
Michaela Howe Playground, Dee Why Beach
Dee Why, NSW, Australia

Date: 6 Sep 2015

Time: 1:00 PM

RSVP


Dubbo, New South Wales


The Walk Towards Hope

12th September 2015
11.30am
Dubbo
The Walk Towards Hope
Suicide Awareness, Prevention and Support
Saturday 12th September 2015

On the 10th of September each year people around the globe demonstrate a worldwide commitment and action to prevent suicide.

This year the NALAG Suicide Network is organising

"The Walk Towards Hope"

This walk aims to:

Promote awareness of suicide prevention;
Provide a Remembrance Ceremony for lives lost to suicide; &
Shine a light on the issue of suicide in the Dubbo region

When: Saturday, 12th September 2015
Time: 11.30am – The walk will start from Bob Jane T-Marts in Macquarie Street and proceed across the LH Ford Bridge to Lions Park in West Dubbo.
12.00 noon – Remembering Ceremony
12.30 pm – Lunch

Cost: FREE – BBQ Lunch provided and promotional giveaways

FREE T-shirts to wear for the walk.
Available on the day. Limited stocks. Arrive early!

For more information contact NALAG Centre for Loss & Grief
Phone 02 6882 9222 or Email info@nalag.org.au

Top


Evans Head, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Breakfast will include a BBQ hot breakfast for $10 with Lucky Door Prizes to raise money for Lifeline.

Organiser: Kylie Roche

Email: kylieathome@optusnet.com.au

Venue: Evans Head
Casino, Evans Head Surf Club
Evans Head, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:00 AM

RSVP


Grafton, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Our walk will start at See Park, meeting at 9am and walk starting at 9:30am, then down Pound street, then Prince street and on to Market Square where we will meet at the Suicide Memorial Garden. Morning tea will be provided and we will have a welcome to country and 3 guest speakers plus singing by 2 local singers. Literature on suicide prevention and emotional support will be available.

Organiser: Gary Martin

Email: gary_martin000@hotmail.com

Venue: See Park, Grafton
Cnr Pound & Garden Streets
Grafton, Australia

Date: 5 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP


Griffith, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Group leaves Ted Scobie Oval at 4 pm and concludes at Memorial Park, Banna Avenue Griffith (weather permitting).

Organiser: Caroline Cox

Email: carlicox66@gmail.com

Venue: Griffith
Ted Scobie Sports Oval
Griffith, NSW, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 4:00 PM

RSVP


Warilla, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Sausage sizzle at lake side bbq areas, drinking water will be provided.

Organiser: Judith Merchant

Email: judemerchant72@hotmail.com

Venue: Warilla
Reddall Reserve Lake, Shellharbour Rd & Reddall Parade
Illawarra, NSW, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 10:30 AM

RSVP


Katoomba, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Details TBA

Organiser: Rosa Del Ponte

Email: rosa@earthrecoveryaustralia.org.au

Venue: Katoomba
142 Katoomba Street
Katoomba, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


McLachlan Park, Maclean, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Opposite Maclean Spar Supermarket, opposite Maclean Cellars/ the Scottish Shop.We start at the sheltered seats near the public toilets, walk along the river side up to the Fishing Co-op (approximately 20 mins) and then back to the starting point.

Organiser: Barbara Rigg

Email: barbara.rigg@bigpond.com

Venue: McLachlan Park
River St
Maclean, NSW, Australia

Date: 5 Sep 2015

Time: 8:00 AM

RSVP


Macarthur, Mt Annan, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Meet at the Connections Garden area (near the café) . Refreshments will be provided after the walk and ceremony

Organiser: Sonia Hollands

Email: events@lifelinemacarthur.org.au

Venue: Connections Garden, Australian Botanic Garden
Narellan Road, Mt Annan
Macarthur, NSW, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 7:30 AM

RSVP


Newcastle East, Hunter, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Each year, on 10 September, Lifeline Newcastle & Hunter commemorates World Suicide Prevention Day with a special event. This year, we are focusing on skills-based events in combination with a symbolic dawn walk and breakfast. Mix and match our events to suit your availability around this significant day.

Out of the Shadows into the Light Walk - 6am - 7am - Leaving from Fort Scratchley, Newcastle.

Breakfast followed by guest speakers 7.15am - 8.45am. Fort Scratchley, Newcastle. Seating limited for Breakfast, booking fast!

Free SafeTALK - 9am - 12.30pm. Fort Scratchley, Newcastle. Over 16 years of age only.

This event provides an opportunity to discuss suicide prevention openly and respectfully. What it really does is allow our community to be brave and to actually say the word suicide.

RSVP

Top


Parramatta, Western Sydney, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Meet at Parramatta RSL car park for walk in Parramatta Park. Parking available at the RSL or Hunter st Parramatta car park

Organiser: Dr. Katherine Gill

Email: Katherine.gill@ucmh.org.au

Venue: Parramatta Park
RSL Club Cnr of O'Connell & Macquarie St
Parramatta, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP

------------

Concert for Life

On World Suicide Prevention Day, Sydney’s finest classical musicians are coming together for a glorious night of music making to raise money for suicide prevention. Star oboist Diana Doherty is joined by Sydney Symphony Orchestra and Australian Chamber Orchestra players under the direction of charismatic conductor Roger Benedict, in a program of sublime classical masterpieces, performed in the perfect acoustics of Sydney Town Hall.

All profits from this event will go to Suicide Prevention Australia and Lifeline Australia to be spent on much needed research and education programs.

Learn more

------------

I am driven

#IAMDRIVEN

World Suicide Prevention Day brings to light one of the largest causes of premature and unnecessary death – suicide. We created #IAMDRIVEN to bring attention to the importance of suicide prevention, challenge the stigma surrounding suicide, and to give hope to people vulnerable to it. Leading up to WSPD on September 10 we want you to answer our question: “What drives you?”.

Our message is simple: You can blame your circumstances on fate or bad luck, or you can face it and tackle it head on. The rest of your life, the rest of you, is being shaped right now. The rest of your life is a long time. The rest of your life can change. But the rest of your life starts with your first step. So with all of your dreams and the choices you make, what’s driving you to become the person you want to be? Get involved with #IAMDRIVEN in any of the following ways:

 1. Submit your #IAMDRIVEN entry
 2. Wear an #IAMDRIVEN sticker and start a conversation
 3. oin us at our #IAMDRIVEN End Of Month Meet

Visit website for more details


Penrith, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The starting point will be at the Tench Reserve down near the Boat Ramp on the Penrith side of the river. We'll start with a quick chat and opening reflection, if anyone would like to share their story or say a few words I sincerely encourage you to do so. We will then be continuing around the Nepean river walk. We are looking for any volunteers to help with a light refreshments table roughly halfway which will now be on the Emu Plains side just past the Victoria Bridge and near amenities and carpark, please message me for details. We will then finish back at our starting point. The walk takes about an 1 - 1.5 hours.

Organiser: Jay McGarrity

Email: jmcgarrity1@bigpond.com

Venue: Penrith
Tench Reserve
Penrith, NSW, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP


Port Macquarie, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Coffee Cart and Muffins will be available following the walk.

Organiser: Lee-ann Foord

Email: lifematters@lifelinemidcoast.org.au

Venue: Town Green
Sunset Pde
Port Macquarie, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP


Rozelle, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Walkers to meet at Rozelle Neighbourhood Centre at 10 am, with the Walk to commence 10-15-10.30 am. The Walk around the Bay Run, incorporating Rozelle, Leichhardt, Haberfield and Drummoyne, takes approximately 1 hour. The Walk will be followed by a BBQ supplied by Inner West Tenant Group. There will be no cost for participants.

Organiser: Susan Hawkeswood

Email: innerwtg@gmail.com

Venue: Rozelle
Neighbourhood Centre, 665a Darling Street
Rozelle, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP

Top


Terrigal, New South Wales


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Meet at Terrigal Esplanade, Cafe's around for coffee and refreshments afterwards.

Organiser: Jeff Sundstrom

Email: jeff.sundstrom@gmail.com

Venue: Terrigal
Terrigal Esplanade
Terrigal, NSW, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 12:00 PM

RSVP


Umina, New South Wales


Coast Community Connections and Evolution Youth Services are commemorating World Suicide Prevention Day and R U OK Day on September 10th next week.

In partnership with Lifeline there will be an "Out of the Shadows and into the Light" short walk on Umina beach. The walk begins at 7:00 am at Umina Beach beachfront on Sydney Avenue.

We will walk south to the end of the beach and return in less than 30 minutes. Refreshments will be served upon return.

All are welcome to walk, to remember and to hope.
Please contact Joe Tighe or Lisa Brown at Evolution Youth Services on (02) 4342 3684 or view the details online at; http://www.outoftheshadows.org.au/find/find-a-walk


Albury-Wodonga, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: TBC

Organiser: Chris Pidd

Email: chris.pidd@lifelinealburywodonga.org.au

Venue: Albury-Wodonga
TBC
Albury-Wodonga, NSW, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:00 AM

RSVP

Top


Ballarat, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Rotary will provide breakfast after the short walk

Organiser: Kellie Dunn

Email: kdunn@lifelineballarat.com.au

Venue: Wendouree Parade
Rotunda near Pipers Restaurant
Ballarat, VIC, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP


Melbourne, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Birrarung Marr Park, Batman Avenue

Details: There will be a BBQ (by Rotary) and coffee available at a small fee.

Organiser: Samantha Speirs

Email: samantha.speirs@wesley.org.au

Venue: Upper Terrace, Birrarung Marr
Batman Avenue
Melbourne, VIC, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP


Emerald, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will meet at the Emerald Park BBQ Shelter. There is a cafe at the lake for refreshments.

Organiser: Estelle Dryden

Email: aedryden1@hotmail.com

Venue: Emerald Lake Park
Lake Park Road
Emerald, VIC, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


Geelong, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Sausage sizzle after the walk for a gold coin donation, money raised with go to the Lifeline Geelong office

Organiser: Lorelle Crosby

Email: Lorelle_reece@bigpond.com

Venue: Geelong
Barwon Valley Park, Belmont, Gellong VIC 3216
Geelong, VIC, Australia

Date: 6 Sep 2015

Time: 10:30 AM

RSVP


Koo Wee Rup, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Please come and join us, as we walk out of the shadows and into the light. We are meeting at the Koo Wee Rup CFA on Moody Street and the walk will finish at the Koo Wee Rup Community Centre, Rossiter Road. A reflection ceremony will be held upon completion of the walk at the community centre. We welcome you to join us for a Sausage sizzle and tea and coffee at the community centre at conclusion of the walk (for a gold coin donation to Lifeline), Walk consists of 1km flat surface walk to suit all ages and abilities. A longer route for those wanting to stretch there legs a little more will also be available. Further details closer to the event will be provided to your via email once you have registered. We look forward to seeing you on the day. Please ensure that you register through this page. Registration only takes a moment and is free

Organisers: Cathy McNulty and Liz Shaw

Email: kwroutoftheshadows@gmail.com

Venue: Koo Wee Rup
Fire Brigade(CFa), Moody Street
Koo Wee Rup, VIC, Australia

Date: 5 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP

Top


Morwell, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Breakfast will be available and bring the family

Organiser: Claire Davis

Email: reception@llg.org.au

Venue: Lifeline Gippsland
2 Fleming Street
Morwell, VIC, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 8:30 AM

RSVP


Warrnambool, South West, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Warrnambool Foreshore (Pavilion Café Bar) 50 Viaduct Rd, Warrnambool

Organiser: Carly Dennis

Email: carly@lifelineswv.org.au

Venue: Warrnambool Foreshore
Pavilion Café Bar, 50 Viaduct Rd
Warrnambool, VIC, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 7:15 AM

RSVP


Woodend, Victoria


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The Macedon Ranges Suicide Prevention Action Group invites our local and surrounding community to join us for our second Out of the Shadows Walk. Refreshments will be available to purchase on the day.

Organiser: Annie Rowland

Email: arowland@bigpond.net.au

Venue: Woodend Children's Park
13 Nicholson Street
Woodend, VIC, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP


Darwin, Northern Territory


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Walk will meet at Bicentennial Park.

Organiser: Shannon O'Riley

Email: soriley@live.com

Venue: Darwin
Bicentennial Park
Darwin, NT, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 7:30 AM

RSVP


Bundaberg, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Breakfast will be available.

Organiser: Darlene Terry

Email: darlene.terry@uccommunity.org.au

Venue: Bargara Streetscope Decking (on the boardwalk)
Bundaberg
Bundaberg, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:00 AM

RSVP


Caboolture, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Morning Tea at Sports club

Organiser: Ros Stygall

Email: Roslyn.Stygall@health.qld.gov.au

Venue: Centenary Lakes
2 Morayfield street
Caboolture, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP

Top


Cairns, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Cairns Esplanade, Lagoon

Organiser: Sally Godwin

Email: sally.godwin@uccommunity.org.au

Venue: Cairns Esplanade
Lagoon
Cairns, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:00 PM

RSVP


Gold Coast, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will gather on the southern side of Pratten Park for reflection and then have a stroll around the perimeter of the park (approx 800metres). BBQ Breakfast will kindly be supplied by Rotary Broadbeach. In the event of wet weather, we plan to still have the walk.

Organiser: Paula Nash

Email: paula@nash.net.au

Venue: Gold Coast
Pratten Park, Old Burleigh Road, Broadbeach
Gold Coast, QLD, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 8:00 AM

RSVP

Top


Gympie, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Lunch at Nelson Reserve afterwards. Please bring something to share.

Organiser: Patrice Christie

Email: patricechristie@hotmail.com

Venue: Gympie
Memorial Park, Reef Street
Gympie, QLD, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP


Hervey Bay, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will have a gentle walk around the park adjoining the pier at 5.30am as the sun rises, followed by some quiet reflection on the pier. Tea, coffee, water, muffins will be provided during and after the walk.

Organiser: Pat Consen

Email: Pat.Consen@uccommunity.org.au

Venue: Hervey Bay
Pier Park, Urangan
Hervey Bay, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP

------------

Hervey Bay event

Join us in the Stocklands Shopping Centre and meet an array of local service providers in the suicide prevention, mental health and wellbeing sectors. Find out about all the assistance that is available in your community, and take part in a range of activities throughout the event.

Learn more


Ipswich, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Complimentary morning tea provided

Organiser: Karen Prestidge

Email: Karen.prestidge@uccommunity.org.au

Venue: Japanese Gardens Entrance
Queens Park
Ipswich, QLD, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP


Mackay, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will gather on northern side of the Forgan Bridge (car park area) then walk the entire length of the bridge, finishing by the fish bone sculptures.

Organiser: Dianne Gillespie

Email: dianne.gillespie@uccommunity.org.au

Venue: Mackay
Blue Water Quay, River Street
Mackay, QLD, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


Mareeba, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Light breakfast supplied.

Organiser: Theresa Whiteing

Email: theresa.whiteing@uccommunity.org.au

Venue: Mareeba
Arnold Park
Mareeba, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:00 AM

RSVP


Redcliffe, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will meet at Redcliffe Jetty.

Organiser: Donna Maxfield

Email: maxfam4@bigpond.com

Venue: Redcliffe
Redcliffe Jetty
Redcliffe, QLD, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 10:00 AM

RSVP


Rockhampton, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Details TBA

Organiser: Joanne Adrelius

Email: joanne.adrelius@uccommunity.org.au

Venue: Rockhampton
2nd World War Memorial Aquatic Centre Carpark, 1 Lion Creek Road
Rockhampton, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP

Top


Roma, Queensland


Roma World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day – Thursday 10th September

Please join us in raising awareness of suicide prevention! You will get the chance to:

Listen to a variety of guest speakers
Increase your understanding of suicide and the local support available
Learn about a new support group
WHERE: Lion’s Park, Powell Street Roma
WHEN: 10 September 2015 at 11am

Free sausage sizzle and cake!

For more information, please contact Council’s Community Support Officer on 1300 007 662 or Community and Allied Health’s Tegan Russell on 4624 2977.

ALL WELCOME

Flyer


South Brisbane, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The route is approximately 3.5km and will go over Victoria Bridge, down the Bicentennial Bikeway, over the Go Between Bridge and back to our start point in Kurilpa Point Park. Bring morning tea to share on the day. Please bring your own bottle/s of water, suncream and sun protection. In the event of wet weather, we will continue with the walk – please bring your own wet weather gear and umbrella if it looks like it might rain.

Organiser: Margaret Knight

Email: margaret.knight@uccommunity.org.au

Venue: Kurilpa Point Park
11 Montague Road
South Brisbane, QLD, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 9:00 AM

RSVP

------------

September 10, 2015

Brisbane Event

Join us in the Queen Street Mall for an interactive and informative event that sees a crsoss section of service providers in the suicide prevention, mental health and wellbeing sectors come together to provide practical information. Engage in a number of activities throughout the event, listen to some fantastic live music including X Factor finalists, James Johnston and Adil Memon; Australia's Got Talent Justin Geange and others! Help us complete our incredible chalk art; make some aboriginal jewellery; visit the teams from Headspace and Open Minds for some fun activities.

Learn more

------------

AISRAP's World Suicide Prevention Day Forum: Thursday 10 

September 2015

AISRAP's World Suicide Prevention Day Forum: Thursday 10 September 2015

AISRAP will be hosting the annual regional World Suicide Prevention Day Forum at The Greek Club, 29 Edmondstone St, South Brisbane.

'Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives' is the theme of the 2015 World Suicide Prevention Day (WSPD), an initiative of the International Association for Suicide Prevention (IASP) and the World Health Organization. Conceived by Professor Diego De Leo, WSPD has taken place on 10th September each year since 2003. It serves as a call to action to individuals and organisations to prevent suicide. This year, the theme encourages us all to consider the role that offering support may play in combating suicide.

We invite you to join us for a day of insightful, motivating and meaningful discussion....
Reaching out to those who have been bereaved by suicide
Reaching out to put people in touch with relevant services
Reaching out to the suicide prevention community
Reaching out on World Suicide Prevention Day
Please, reach out and save lives.

View website to see Guest Presenters or to register.

AISRAP Guest Presenters

The Voices of Lived Experience - Guest Panel at AISRAP's World Suicide Prevention Day Forum: Thursday 10 September 2015 The panel will reflect the collective voices of those who have been suicidal, attempted suicide, and/or have been bereaved by suicide, in a session that will bring light and direction to suicide prevention, recovery and resilience.

These often 'silenced' voices will be introduced and supported by Chair, Ms Jacinta Hawgood (Senior Lecturer, and Clinical Psychologist at AISRAP), and synthesised with an interactive audience Q & A discussion! This session will be available as a webcast through Redback Conferencing.

It is our hope that the experience of our panelist's will engage, reach out and ultimately, bring hope to consumers, researchers, policy makers, and others with lived experience.

Panel: Martina McGrath, Project Coordinator, Suicide Attempt Survivors Support Group (SASSG) - Pilot Project; Ingrid Ozols, Managing Director, mentalhealth@work (mh@work); Kerrie Keepa, founder of SOS Fast, Survivors of Suicide Fighting Against Suicide Toll, and Mr Murray Hurst, QRL Welfare & Education Manager, National Rugby League. More info & Register now http://bit.ly/1MHS9l1


Townsville, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Breakfast will be available to purchase from Crepe 2 Go Go

Organiser: Shagun Gondalia

Email: shagungondalia@outlook.com

Venue: Strand Park
The Strand
Townsville, QLD, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP


Toowoomba, Queensland


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: bbq breakfast as well as coffee available.

Organiser: Deborah Robinson

Email: deborahrobinson87@hotmail.com

Venue: Toowoomba
Queens Park, Margaret Street
Toowoomba, QLD, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 6:00 AM

RSVP


Kalgoorlie, Western Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: We will have breakfast at St Barbra Square after the walk.

Organiser: Kateryna Nikolaiyjenko

Email: mates4matesgoldfields@hotmail.com

Venue: Kalgoorlie
Federal Hotel, 1 Hannan Street
Kalgoorlie, WA, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:30 AM

RSVP

Top


Perth, Western Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Kings Park - Coffee and muffins will be available following the walk

Organiser: Natalie Bird

Email: nataliebird@lifelinewa.org.au

Venue: Wadjuk carpark meeting spot
Kings Park
Perth, WA, Australia

Date: 5 Sep 2015

Time: 5:30 AM

RSVP

Top


Safety Bay, Western Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Our Leg It For Lifeline 8 km run will commence at 8.45, followed by the 4km walk. There will be a sausage sizzle, cool drink and coffee available for purchase after the walk. As a memory to our loved ones we will once again have a piece of artwork that everyone can participate in. There will be free fruit for all attending. This is a free event but a voluntary donation on the day is greatly appreciated. All proceeds from the day will go to Lifeline.

Organiser: Sharon Young

Email: peng.elec@bigpond.com

Venue: Foreshore Park
Safety Bay
Safety Bay, WA, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 8:30 AM

RSVP


Adelaide, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Details TBC

Organiser: Lauren Lucas

Email: laurenlucas01@gmail.com

Venue: Victoria Square
King Williams Street
Adelaide, SA, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP

------------

Stay with us. Cocktail event.

10th September 2015
6.30pm to 9pm
Adelaide Arcade (Entry via Grenfell Street)
Cocktail event to raise awareness for World Suicide Prevention Day & R U OK? Day 2015. Tickets $55 each where $35 of your ticket is a direct donation to R U OK?. Hayley & Lauren from Adelady are MC, featuring wines from Lost Buoy Wines and beer from Brew Boys, silent auction with various auction items including signed merchandise, hand painted jewellery, watercolour painting & fashion illustration (just to name a few!), raffle prize, door prize and an exclusive cocktail & evening wear fashion show. All proceeds from this event go to R U OK?. Tickets are limited, visit the facebook page for ticket purchasing and enquiries.

Learn more


Adelaide, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Details TBC

Organiser: Lauren Lucas

Email: laurenlucas01@gmail.com

Venue: Victoria Square
King Williams Street
Adelaide, SA, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP


Elder Park, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The walk will take roughly half an hour, and once we arrive at Bonython Park there will be a sausage sizzle.

Organiser: Dolly Burns

Email: dollyburns2485@hotmail.com

Venue: Elder Park Adelaide
King William Street
Elder Park , SA, Australia

Date: 12 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP


Gepps Cross, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Food or drinks available to buy prior to walk at shopping centre. Picnic afterwards at unity park, cupcakes will be available for $2.00 to raise money for lifeline.

Organiser: Kim Forbes

Email: Kimberly.forbes@hotmail.com

Venue: Gepps Cross
Gepps Cross Homemaker centre, Dry Creek
Gepps Cross, SA, Australia

Date: 13 Sep 2015

Time: 11:00 AM

RSVP

Top


Nuriootpa, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Walk will start behind the Vine Inn in the car park, will follow path along the Para River and finish at Skate Park. A sausage sizzle, tea/coffee and snacks available at end. Speeches, information and remembrance activities will also be held at end.

Organiser: Jeannine Malcolm

Email: JMalcolm@barossa.sa.gov.au

Venue: Vine Inn Barossa
14-22 Murrary Street
Nuriootpa, SA, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 6:00 PM

RSVP

Top


Rose Park, South Australia


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: The meeting spot is out the front of a cafe which opens at 7am. Coffee can be purchased here.

Organiser: Sarah Normington

Email: sear-bear@hotmail.com

Venue: Rose Park
160 Fullarton Road
Rose Park, SA, Australia

Date: 10 Sep 2015

Time: 7:15 AM

RSVP


Burnie, Tasmania


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Sausage sizzle, coffee, tea and water will be provided.

Organiser: Debbie King

Email: king.debbie@gmail.com

Venue: Burnie Park
W Park Grove
Burnie, TAS, Australia

Date: 11 Sep 2015

Time: 6:00 PM

RSVP


Hobart, Tasmania


Out of the Shadows and into the Light - Lifeline

Details: Buses Leave from Salamanca Place, Walk Leaves from Regatta Grounds, Hobart and ends back at Salamanca Place.

Organiser: Julie Homer

Email: julie.homer@lifelinetasmania.org.au

Venue: Regatta Grounds
Salamanca Place
Hobart, TAS, Australia

Date: 4 Sep 2015

Time: 6:00 AM

RSVP


Austria

2015 World Suicide Prevention Day banner in German


bad Gastein


I am sad, what next?
Open space event for individuals bereaved by suicide , 18-19 September 2015, Bad Gastein. The event includes lectures by Dr. Martin Plöderl, and Mag. Karin Unterluggauer, and open discussions. The event encourages to talk about the loss and reach out empathically to those in need.
Contact:
Ingrid Rieser MSc
i.rieser@gmx.at


Hartberg


Hartberg | "Das Leben ist es wert! Umgang mit Krisen, Depression und Suizidalität"

Vortragende/r: Mag.a Bettina Heiling, Hannah Schoner, Maria Loidl, MA
Datum: 10.09.2015
Uhrzeit: 18.30 Uhr
Ort: Realschulstraße 1, 8280 Fürstenfeld (Außenstelle BH Fürstenfeld)

Öffentlich zugänglich: Ja

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Hartberg-Fürstenfeld, Tel.: 03332/66266 oder 0664/88589370


Murtal


Murau/Murtal | Kick-off Veranstaltung Murtal

Information und Projektvorstellung von GO-ON Suizidprävention Steiermark für den Bezirk Murtal
Vortragende/r: Dr.in Ulrike Schrittwieser, Dr. Frans van der Kallen, Regionalteam Murau/Murtal Mag.a Rosemarie Mayerdorfer, DSAin Elisabeth Waibel-Krammer
Datum: 08.09.2015
Uhrzeit: ab 16.00 Uhr
Ort: Bezirkshauptmannschaft Murtal, Kapellenweg 11, 8750 Judenburg, 7. Geschoß, Zimmer 703

geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau/Murtal, Tel.: 0664 88 69 40 51<.p>

Einladung Kick-off

------------

Murau/Murtal | "Mann in der Krise" und Vernissage: "Mein JA zum Leben"
br /> Einladung anlässlich des Welttages der Suizidpräventionbr /> Vortragende/r: Dr. Feyerl Franzbr /> Vernissage: gestaltet durch de sozialpsychiatrische Tagesstruktur Muraubr /> Datum: 09.09.2015br /> Uhrzeit: ab 18.00 Uhrbr /> Ort: Rathaus Muraubr /> br /> Öffentlich zugänglich: Jabr /> br /> Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau/Murtal, Tel.: 0664 88 69 40 51

Plakat

------------

Murau/Murtal | "Suizidprävention im Alter"

Vortrag für MitarbeiterInnen des Seniorenwohnhauses zu Krisen, Suizidalität und Hilfsmöglichkeiten
Vortragende/r: Mag.a Rosemarie Mayerdorfer, MMag.a Evelyn Paßegger-Pachlinger
Datum: 22.09.2015
Uhrzeit: 10.00-12.00 Uhr
Ort: Caritas Senioren- und Pflegewohnhaus St. Lambrecht

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau, Tel: 0664/88694051

------------

Murau/Murtal | Für Angehörige: "Wege aus der Krise - Reden hilft"

Persönlicher Erfahrungsbericht nach dem Suizid eines Angehörigen. Impulsvortrag mit anschließender Gesprächsmöglichkeit.
Datum: 28.09.2015
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Beratungszentrum Murau

Öffentlich zugänglich: Ja
Anmeldung erforderlich: Nein

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau, Tel: 0664/88694051

------------

Murau/Murtal | "Wege aus der Krise - Wissen hilft!"

Informationsvortrag für KursteilnehmerInnen des bfi
Vortragende/r: Mag.a Rosemarie Mayerdorfer, MMag.a Evelyn Paßegger-Pachlinger
Datum: 29.09.2015
Uhrzeit: 08.00-10.00 Uhr
Ort: bfi Murau

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau, Tel: 0664/88694051

------------

Murau/Murtal | "Suizidprävention im Alter"

Vortrag für die MitarbeiterInnen des Seniorenwohnheimes zu Krisen, Suizidalität und Hilfsmöglichkeiten
Vortragende/r: Mag.a Rosemarie Mayerdorfer, Mag.a Evelyn Paßegger-Pachlinger

Datum: 20.10.2015
Uhrzeit: 19.00-20.30 Uhr
Ort: Seniorenwohnheim Oberwölz

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau/Murtal, Tel: 0664/88694051

------------

Murau/Murtal | "Wege aus der Krise - Wissen hilft!"

Informationsvortrag für KursteilnehmerInnen des bfi
Vortragende/r: Mag.a Rosemarie Mayerdorfer, MMag.a Evelyn Paßegger-Pachlinger
Datum: 27.10.2015
Uhrzeit: 08.00-10.00 Uhr
Ort: bfi Murau

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau, Tel: 0664/88694051

------------

Murau/Murtal | "Krisenintervention und Suizidprävention"

Fortbildung für ÄrztInnen im Murtal
Vortragende/r: Prof. Dr. Gernot Sonneck

Datum: 28.10.2015
Uhrzeit: 19.00-20.30 Uhr
Ort: Hotel Hubertushof, Zeltweg

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Murau, Tel: 0664/88694051


Bruck-Mürzzuschlag | "Wege aus der Krise - Wissen hilft!"

Information über und Projektvorstellung von GO-ON Suizidprävention Steiermark für den ehemaligen Bezirk Bruck an der Mur anlässlich des Welttages der Suizidprävention.

Vortragende/r: Dr.in Ulrike Schrittwieser, Mag.a Ulrike Fuchs
Datum: 10.09.2015
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag, Sitzungssaal 2. Stock, Dr. Theodor-Körner-Straße 34, 8600 Bruck an der Mur

Geschlossene Veranstaltung

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Bruck-Mürzzuschlag, Tel.: 0664/88340366

------------

Bruck-Mürzzuschlag | Für Angehörige: "Gruppe für Angehörige und Trauernde nach Suizid"

Die Veranstaltung soll Angehörigen und Trauernden die Möglichkeit geben, sich nach einem Impulsvortrag mit dem Thema Suizid auseinanderzusetzen bzw. mit anderen Betroffenen auszutauschen.

Vortragende/r: Mag.a Ulrike Fuchs
Datum: 21.09.2015
Uhrzeit: 18.00-20.00 Uhr
Ort: Psychosoziale Beratungsstelle Kapfenberg, Wienerstraße 60

Öffentlich zugänglich: Ja

Kontakt für Rückfragen: GO-ON Regionalteam Bruck-Mürzzuschlag, Tel.: 0664/88340366


Tyrol


Annual Meeting of the Austrian Association for Suicide Prevention, this year together with the German Association for Suicide Prevention (DGS),
October 2-4, 2015.
Three days of workshops, lectures and discussions on the following topics:

Location: Town Hall Tyrol


Azerbaijan


Suisid (intihar) və onun səbəbləri

İntihar və onun səbəbləri elmi araşdırmaların, psixoloqların, eləcədə dünya ictimaiyyətinin son onilliklərdə daha çox toxulunan mövzulardan biridir. Son yarım əsrdə dünyada intihar edən insanların sayı 60% artıb. Məsələn, intihar qurbanlarının sayı müharibədə və qətl nəticəsində qurbanların ümumi sayından çoxdur. Dünyada hər 40 saniyədə bir insan intihar edir, hər il bu rəqəmdən 13 dəfə çox insan intihara cəhd edir. Hər 13 intihar cəhdindən 12-si uğursuz, biri isə ölümlə nəticələnir. Bu siyahıya düşənlərin əksəriyyəti isə 15-34 yaş arasında olan gənc insanlardır.

İntiharın qarşısının alınması məqsədi ilə yaradılmış Beynəlxalq Assosiasiya, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə birgə ictimaiyyəti bu gündə intihar nəticəsində itirilə biləcək insan həyatını xilas etmək məqsədilə insanlarda məsuliyyət hissinin gücləndirilməsinə,bu istiqamətdə konkret tədbirlərə əl atılmasına cağırır.Məsələn, 10 sentyabr - Ümumdünya intiharın qarşısının alınması günü elan edilmişdir. ÜST-nin hesabatına əsasən, ildə 1 milyon insan həyatına qəsd edir və 2020-ci ilədək bu rəqəmin 1,5 dəfə artacağı proqnozlaşdırılır. Hal-hazırda intiharların səviyyəsinə görə Qərbi Avropa öndə gedir. Dünyada intihar edənlərin təxminən 1% isə Azərbaycanın payına düşür.

İntihar-insanın özü-özünə etdiyi qəsd, öz həyatına son qoyması, bunun planlaşdırılması və həyata keçirməsidir. İntihar insanların özlərini cəzalandırmaq mexanizmi deyil, sadəcə problemlərdən çıxış yolu tapa bilməməyin bir ifadə formasıdır. Təəcüblü də olsa, qeyd etmək lazımdır ki, intihar edəndə insanların məqsədi özlərini öldürmək olmur. Məqsəd yalnız və yalnız problemdən uzaqlaşmaqdır.

İntihar-psixoloji durumla bağlı bir hadisədir, və bu halda insan bilərəkdən özünü həyatdan məhrum etmək istəyir. İntiharın psixologiyası, hər şeydən əvvəl ümidsizlik psixologiyasıdır. Ümid olduqda, insan ən təhlükəli sınaq və əziyyətlərə qatlaşır. Ümidin itirilməsi isə insanı intihara meylləndirir. İntihar edən şəxslərin 90% depressiyaya meylli insanlardır. Onların 15% intihara cəhd nəticəsində həyatlarını itirirlər. Depressiyada olan kişilərin intiharı nəticəsində həyatını itirmə nisbəti qadınlara görə daha yüksəkdir.

Müasir dövrün insanı bütün həll yollarının tükəndiyini hiss etdikdə intiharı yeganə çıxış yolu kimi görür. İntihar cəhdləri ölümlə nəticələnməsə də, onların buraxdığı bir sıra izlər həyatın qalan hissəsində ciddi problemlərə gətirib çıxarır.

İntiharın səbəblərini aşağı sosial-iqtisadi vəziyyətdə, ailə münaqişələrində, psixi pozuntularda, şiddətə meyillilikdə, düşünmə pozuntularında, spirtli içkilərdən istifadədə, narkotik maddələrdən asılılıqda və s. bu kimi problemlərdə axtarmaq lazımdır. İntiharın səbəblərini tək bir faktorla bağlamaq düzgün olmaz.

Günümüzdə intihar artıq insanın şəxsi problemi deyildir. İstisna halları nəzərə almasaq, əminliklə demək olar ki, intihar cəmiyyətin, cəmiyyətdə yaşanan mənəvi boşluğun, insanların kütləvi özgələşməsinin, biri-birlərinə diqqətsizliyinin, dayaq durmamasının problemdir. Suisidentlər obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən daxili harmoniyasını itirmiş və disharmoniya ilə yaşaya bilməyən insanlardır. İntihar qarşısı alına biləcək ölüm səbəbidir. Vaxtında göstərilən diqqət və qayğı bir insanın həyatına bərabər böyük və əhəmiyyətli bir işdir. Suisid hallarının profilaktikasını da əslində elə bundan başlamaq lazımdır. Unutmaq olmaz ki, intihar hadisələri bütün insanlara, xüsusilə də uşaqlara və yeniyetmələrə çox mənfi psixoloji təsir edir. Ümumiyyətlə, profilaktik tədbirlər bütün yaş dövrlərini əhatə etməlidir.

İntihar haqqında düşünən bir çox insan qərarsız, yəni hər iki tərəfə meylli olur. Çoxları əslində ölmək istəmir, onlar acılarının bitməsini istəyirlər. Bir dəfə intihara cəhd etmiş insana dəstək olunmalıdır ki, o, yenidən bu addıma əl atmasın. İntihar riskini artıran faktorlarla bağlı insanlarımız bilgili olmalıdırlar.

Özünü ümidsiz və köməksiz hiss edən birini gördükdə, birinin ailədən, dostlardan, sosial həyatdan kənarda durduğunu, davranışlarında dəyişiklik hiss etdikdə, depressiyaya düşdüyünü, yuxu pozuntuları, görünüşündə deyişiklik gördüyünüzdə, yazılarında, sosial şəbəkələrdəki paylaşmalarında, rəsmlərində ölüm, özünü məhv etmək mövzularına davamlı müraciət sezdikdə, bir sözlə, çarəsiz görünən bir insana rast gəldikdə, onun tezliklə intihara əl ata biləcəyini düşünün və mütləq ona kömək əlinizi uzadın.

FHN Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti

Psixoloji təminat işinin təşkili bölməsi

Website


Bangladesh

2015 World Suicide Prevention Day banner in Bengali


Dhaka


Dhaka World Suicide Prevention Day 2015

Evan Sair Telling About ANTI-SUICIDE.

YES, your 1Step can SAVE a live...(Now, it's your Turn to Give a pic OR video with a ANTI-SUICIDE SLOGAN---and send it to our INBOX.)

Posted by Wspd.bangladesh on Friday, August 28, 2015

Dhaka World Suicide Prevention Day Converence

 1. Press Conference
 2. Filler Song
 3. SMS From Telecom-Partner on 10th September as WORLD SUICIDE PREVENTION DAY
 4. Leaflet Distributions & Road shows
 5. Rally (Cycle Rally & Bike Rally)
 6. Human Chain
 7. Open Air Concert with live telecast on Satellite TV channel
 8. Effective works on Social Websites https://www.facebook.com/pages/Wspdbangladesh/1456785251295166

Cycle Around the Globe Bangladesh

Poster

------------

 1. At 8.00 AM Candle lighting.
 2. At 11.00 AM Broughtout a Colorful Rally in the capital city in Dhaka ,with colorful Banner Saying, NO to Suicide.
 3. At Noon 12.00 A human chain programme shall be held in fornt of Nartional Press club, Dhaka with colorful Banner Festoon Saying various slogan on preventing suicide.
 4. In the after noon at 3.00 PM A seminar or discussion meeting shall be held in the National press club on preventing suicide is the duty of all of society.

Jhenidah


Rally, Human Chain, Discussion meeting, Bicycle campaign and light a candle.


Pahartoli, Chittagong


Pahartoli Chittagong World Suicide Prevention Day

Lecture workshop, discussion and video documentary show.

Top


Belgium

2015 World Suicide Prevention Day banner in Dutch

2015 World Suicide Prevention Day banner in French


Brussels


The Suicide Prevention Center in Brussels organizes an evening on the theme of "suffering at work and its consequences for themselves and others." After a the projection of the french movie :'De bon matin', we will debate on this subject with 3 specialists.

Le Centre de Prévention du Suicide souhaite sensibiliser un maximum de personnes sur la question du suicide et profite de la Journée Mondiale de Prévention du Suicide pour organiser une soirée sur le thème de la souffrance au travail et de ses conséquences pour soi et autrui.

Programme de la soirée (Centre Culturel d’Uccle, rue rouge 47 – 1180 Uccle)

19h00 – 19h45 Exposition photos : La beauté du travail
Venez découvrir notre exposition de photos réalisée suite à un concours donnant la parole aux travailleurs

20h00 – 21h30 Projection du film : ‘De bon matin’ de Jean-Marc Moutout (2011)
Synopsis : Lundi matin, Paul Wertret (Jean-Pierre Darroussin) se rend à son travail, à la banque, où il est chargé d’affaires. Il arrive, comme à son habitude, à huit heures précises, sort un revolver et abat deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des forces de l’ordre, cet homme, jusque là sans histoire, revoit des pans de sa vie et les évènements qui l’on conduit à commettre son acte…

22h00 – 23h00 Débat
Le docteur Marc Goltzberg, neuropsychaitre et expert auprès des tribunaux, Madame Stéphanie De Maere, directrice du Centre de Prévention du Suicide et psychologue et Madame Axelle Dejardin, psychologue seront heureux de répondre à vos questions et de débattre autour du sujet : La souffrance au travail peut mener à des conduites agressives sur autrui et soi-même. Pourquoi et à qui la responsabilité?

Flyer

Top


Namur


Jeudi 10 septembre 2015 Colloque - Namur

JMPS 2015 Belgique Namur Colloque 10 septembre 2015:

Jeudi 10 septembre 2015 Colloque
PRÉVENTION DU SUICIDE OU SUICIDE ASSISTÉ :
Comment accompagner la personne âgée ?
À l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, Un pass dans l’impasse organise, en collaboration avec Espace Seniors, un colloque international intitulé « Prévention du suicide ou suicide assisté : comment accompagner la personne âgée ? »

Lieu Centre de formation des Mutualités Socialistes wallonnes
Chaussée de Waterloo, 182 5002 Namur

Contact
Tél. 081/777.150
• Fax : 081/777.159
•Mail : info@lesuicide.be
• Web : www.lesuicide.be

Programme


Ghent


We are organizing a walk-event for World Suicide Prevention Day in Flanders (=Dutch speaking part of Belgium). We invite all suicide prevention workers, survivors and as many as possible people to walk with us on this day for suicide prevention. The aim is to walk a minimum of 1813km. (1813 is the number of the Suicide Helpline in Flanders). People can choose to walk 5km, 10km or 15km. The walk-event is supported by our Minister of Health and many celebrities. The event is organized by the Flemish Expertisecenter for Suicide Prevention of the Ghent University.

Loop mee voor Werelddag Suïcidepreventie

Wanneer 09-09-2015
van 19:30 tot 21:30
Waar Watersportbaan Gent.
Voertaal Nederlands
Contact e-mailadres info@vlesp.be
Website http://www.zelfmoord1813.be
Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Vanuit heel de wereld worden die dag acties opgezet om aandacht te vragen voor de preventie van zelfdoding. Ook vanuit Vlaanderen willen we zo veel mogelijk mensen bewust maken dat zelfdoding te voorkomen is en dat iedereen kan helpen. Samen kunnen we proberen om het aantal zelfdodingen te doen dalen. Want preventie van zelfdoding is een taak van iedereen!

In aanloop naar de Werelddag Suïcidepreventie organiseren we op woensdag 9 september met alle organisaties achter zelfmoord1813 een loop- event voor de preventie van zelfdoding. Samen met Bart Schols, peter van dit project, dagen we jullie uit om 1813 kilometer te lopen voor zelfmoord1813.

Wil je samen met ons die 1813 kilometer bij elkaar lopen? Schrijf je dan in via deze website. Je kan bij inschrijving kiezen of je 5, 10 of 15 kilometer zal meelopen. Meer informatie over dit event is te vinden op www.zelfmoord1813.be of via info@vlesp.be .

Wanneer: 9 september, 19u30-21u30
Waar: Watersportbaan, Gent
Inschrijvingsgeld: 10€
Inschrijven via volgende link: http://iturl.nl/snn2K

Top


Brazil

2015 World Suicide Prevention Day banner in Portuguese


Suicide: It's Time to Break Taboos The classification of suicide as sin has concealed a sad reality.

Post published by the Brazilian Psychiatric Association

Psychology Today


Fortaleza


Fortaleza Walk WSPD


Guarulhos, São Paulo


Guarulhos

Walking in the city

Palestra sobre prevenção do suicídio no CVV (Centro de Valorização da Vida) em Guarulhos, feita pelo Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio.

Poster


Rio de Janeiro


World Suicide Prevention Rio der Janerio

V International Suicide Prevention Symposium

------------

World Suicide Prevention Rio der Janerio Lighting Cristo Redentor

Lighting Cristo Redentor, Rio de Janeiro with yellow light.

World Suicide Prevention Rio der Janerio Debate Suicide and the Media=

II Debate about Media Difficulties on Suicide


São Paulo City, Sçaio Paulo


World Suicide Prevention Day Sao Paulo

Instituition: São Paulo Federal University - Paulista Nursing School
September, 8 - 2 pm

Speakers will talk about research of suicide behaviour to nursing and medical students and two intervention examples ways for prevention.

Cartel


Bulgaria


СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА – 10 СЕПТЕМВРИ

Според СЗО и оценки на тежестта на заболяванията, самоубийството е сериозен проблем за общественото здраве в страните с високи доходи и е очертаващ се проблем в страните с ниски и средни доходи. Самоубийството е една от водещите причини за смърт в света, особено сред младите хора. Близо един милион души по света умират от самоубийство всяка година. Това съответства на едно самоубийство на всеки 40 секунди. Броят човешки животи загубени всяка година чрез самоубийство надвишават броя на смъртните случаи, дължащи се на убийства и войни взети заедно. Тези данни не включват нефатални опити за самоубийство, които се срещат много по-често от смъртните случаи.

Голяма част от хората, които умират поради самоубийство страдат от психични разстройства. Данните показват, че делът на психичните разстройства е 25% от всички заболявания през последните две десетилетия, което ги поставя на първо място по значимост /по-значими от онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания/. И все пак значителен брой от хората с психични разстройства, които са извършили самоубийство не са търсили здравни или социални услуги във времето преди суицида. В много случаи не са налице достатъчно услуги, които да помогнат на хората в нужда по време на криза.

Тази липса на достъп до подходящи грижи е един от многото фактори, които увеличават стигмата, свързана с психични заболявания и със суицидни мисли и поведение. Този тип стигма е дълбоко вкоренена в повечето общества и може да възникне по различни причини. Една от причините за стигмата е просто липсата на знания. Преодоляването й може да стане чрез предоставяне на редица обществени образователни програми, които са насочени към специфични подгрупи в рамките на обществото (в зависимост от възрастта, образованието, религиозна принадлежност и др.). Целта на тези програми е да се повиши обществената осведоменост относно характеристиките и лечението на хора с психични заболявания и/или суицидно поведение и на наличните ресурси за лечение в помощ на хората с тези проблеми.

Но знанието не е достатъчно за борба със стигмата. Негативните нагласи /предразсъдъци/ за лица с психични заболявания и/или суицидни мисли или импулси са често срещани в много общности. Тези негативни нагласи често не се променят с познаването на психичните заболявания и суицидното поведение. В действителност, много от здравните специалисти, които се занимават с хора страдащи от психични заболявания или суицидни намерения често притежават отрицателно, негативно отношение към такива пациенти. Това може да доведе до липса на оптимална грижа и подкрепа за лица в криза. Промяната на тези неблагоприятни нагласи изисква дългосрочни усилия за промяна на основните културни ценности на общността и успоредно с това усилия, за да се променят нормите за лечение на медицинските специалисти.

Стигмата също е и основният мотив за дискриминация - неподходящи или незаконни ограничения на свободите на хората с психични заболявания или суицидно поведение. Такива ограничения могат да се появят на лично, обществено или институционално равнище. Един краен пример е криминализирането на суицидно поведение, което все още се среща в много страни. Дискриминацията може да възпрепятства или разубеди хората, засегнати от психични заболявания и/или суицидни мисли/поведение, да потърсят професионална помощ и да се върнат към нормалните си социални роли, след провеждане на лечение за един епизод на болест или криза. Ясно е, че криминализирането на суицидно поведение може да има мощен възпиращ ефект при хора в криза, които отчаяно се нуждаят да получат достъп до грижи и подкрепа, без да бъдат съдени и наказани.

На правителствено или административно ниво, стигмата може да окаже влияние върху разпределението на ресурсите. В групите с ниски и средни доходи заклеймените като хора с психични заболявания и суицидно поведение получават много по-малка част от бюджета, отколкото е необходимо, предвид огромното им въздействие върху цялостното здраве на общността. Освен това, за набиране на средства, усилията за подкрепа на обществени здравни инициативи в тази област често стават плоски, поради липса на интерес от страна на общини, правителства и международни агенции за финансиране, т.е. заради стигмата.

Опитите за борба със стигмата, чрез предприемане на мащабни програми за обществено образование, са с ограничена ефективност при намаляването й, свързани с психичните заболявания и самоубийствата. Новаторски методи, които са по-целева група специфични или използват творчески възникващите социални медии трябва да бъдат разработени и тествани. Стигмата ще продължи да бъде основна пречка за лечение на психични заболявания, както и за предотвратяване на самоубийства.

Световният ден за превенция на самоубийствата предвижда специална възможност за префокусиране на колективната енергия за решаването на този фундаментален проблем. Промяната на културните нагласи за психичните заболявания и суицидно поведение изисква научна информираност за множеството фактори, които влияят върху обществените норми и общите усилия на широк кръг от заинтересовани страни от общността за продължителен период от време. Световният ден за превенция на самоубийствата е идея, която трябва да вдъхнови хората да работят за постигането на целта като развият творчески нови методи за премахване на стигмата. Комплексни местни или национални планове за превенция на самоубийствата не могат да достигнат пълния си потенциал, докато проблемът със стигмата не бъде ефективно решен.

На Световният ден за превенция на самоубийствата, IASP е инициатор на първата си основна дейност, която ще бъде извършена колективно по целия свят, с цел глобално повишаване на осведомеността за самоубийство, неговото предотвратяване и намаляване на стигмата, свързана с него.

Website


Canada

2015 World Suicide Prevention Day banner in English

2015 World Suicide Prevention Day banner in French


Alberta   British Columbia   Manitoba   Nova Scotia   Nunavut   Ontario   Québec   Saskatchewan  


Today in Canada …
11 people will end their lives by suicide.
210 others will attempt to end their lives.
77-110 people will become newly bereaved by suicide.

On September 10th, World Suicide Prevention Day (WSPD) we are calling on all Canadians to “reach out” and join us in not only reducing this number but making suicide a thing of the past/

Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives Across Canada.

Let your friends, family and colleagues know how you plan to “reach out” by sharing on social media and tagging your post with #WSPD2015.

Download this form, print and get involved. With increased awareness, collaboration, access to improved support and resources we can save lives across Canada. Suicide prevention is everybody’s business.

Canadian Association for Suicide Prevention - World Suicide Prevention Day

Five ways to get involved:

Canadian Association for Suicide Prevention World Suicide Prevention Day Reach Out

World Suicide Prevention Day is an initiative of the International Association for Suicide Prevention (IASP) and the World Health Organization (WHO). Now in its 12th year, WSPD takes place on September 10th each year serving as a suicide prevention call to action for organizations and individuals alike.

This year’s theme is “Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives” and suggests we all play a role in preventing suicide. Suicide prevention begins with recognizing the warning signs and taking them seriously. Be sympathetic, non-judgemental, patient, calm and accepting. It is often difficult for those who are suffering to talk about their feelings; by being supportive you are encouraging them to do so.

For 30 years CASP has been dedicated to reducing suicide rates and the devastating impact on society by supporting Canadians with important information about suicide prevention, intervention and postvention. We have developed the CASP BluePrint for the Canadian National Suicide Prevention Strategy and will continue to champion the implementation of this strategy with cooperation across all levels of government and integration with Health Canada’s Healthy Living Strategy. We are working on the implementation of a national suicide crisis line network, a much needed service for all Canadians. And we will continue to advocate for, and support those who are experiencing thoughts of suicide and suicide loss survivors.


Calgary, Alberta


Centre for Suicide Prevention, in honour of World Suicide 

Prevention Day, is offering three free workshops

Centre for Suicide Preventionin honour of World Suicide Prevention Day, is offering three free workshops.

Website

------------

September 10 is World Suicide Prevention Day! This year our theme is Passport for Living (#Passport4L). CSP’s Passport for Living illustrates healthy travelling through life. Taking care of ourselves and building personal resiliency are key to suicide prevention, and everyday activities can contribute to positive mental health!

We have many exciting things going on this WSPD:

WSPD Challenge
This #WSPD2015, we challenge you to do things to boost your mental health! Everyday activities can contribute to positive mental health, so download your own Passport for Living to start checking off your mentally healthy activities. Feel free to come up with your own activities – ours are just guidelines! Share a picture of your mentally healthy activity to Twitter using the hashtag #Passport4L; we would love to see how you affirm life in everyday activities. The challenge starts Sept. 10 so stop by our website then to download your #Passport4L!

Pop-Up Coffee Awareness Event
If you’re in Calgary on Sept. 10, stop by Analog Coffee from 11 am-1 pm to check out our awareness event and get a free coffee!

Calgary Transit Partnership Event
CSP will also be downtown at the 1st St LRT platform talking about the importance of suicide education training and our partnership with Calgary Transit, Livingworks Education, and the Distress Centre.

Free Workshops
CSP is also hosting three free workshops for WSPD: Straight Talk: Youth Suicide Prevention Workshop, Tattered Teddies: Preventing Suicide in Children, and safeTALK: Suicide Alertness for Everyone. These workshops are provided at no cost thanks to our sponsors Zone 3 Business Solutions, The Kahanoff Conference Centre, and Westland Insurance Inc.

New Resource Release
We will also be releasing iE 19: Mental Wellness and Suicide Prevention, a resource article about the importance of protective factors, on Sept. 10.

WSPD Poster
Download this year’s WSPD Poster here: bit.ly/WSPD2015P


Edmonton, Alberta


Keep Him Here

Across the province of Alberta, communities,organizations and individuals will be involved in the Keep Him Here campaign. The Keep Him Here Campaign focuses on suicide awareness and prevention in middle age men. Middle aged men, our fathers, brothers, sons and friends, are among the least likely to seek help when struggling with mental health issues and often have limited support networks. Coupled together with the negative societal perceptions about mental health and suicide, many men are discouraged from pursuing much needed help. The Keep Him Here campaign focuses on empowering the social networks of middle aged men (their significant others, families and friends) to take action.

The campaign uses an image of a coffee cup as a common theme to highlight the need to normalize conversations about suicide and mental health issues, as Albertans frequently gather and talk about their lives over a cup of coffee. The coffee cup links campaigns resources to the key message, “start the conversation”. The hope is that we can talk about suicide with our loved one like any other important health issue. More information on the campaign and resources can be found at keephimhere.ca.

The provincial launch event will occur in an LRT Station in Edmonton. Commuters will be provided with information on the campaign and invited to enjoy a free cup of coffee to take as they continue with their day. The event will occur from 7 -9 am and we will have spokespeople including the CMHA Alberta Executive Director, the Provincial Chief Addiction and Mental Health Officer, an RCMP officer with lived experience and the IPC Associate Director available to speak with media.

Poster


Grande Prairie, Alberta


This is more than one day. On September 9th we will be at an orientation event at the Grande Prairie Regional College promoting our programs and WSPD events. On the 10th, Coffee Chats at the West Side Esquires Coffee House will be an opportunity to talk about mental health issues, connect with people and learn about what is available in our communities. This will be in cooperation with a provincial initiative called "Keep Him Here". We will also be promoting our programs and other WSPD activities such as the cycle around the globe, lighting a candle, etc. On Sept. 12 we will be holding our 3 annual From Darkness to Light Awareness Walk. We walk for 30 minutes facing west, then turn and walk back facing East and into the rising sun. We walk for a loved one lost, for those who are suffering with mental illness, or for support of the cause and lifting stigmas.


Kitscoty, Alberta


Village of Kitscoty Proclaims September 10, 2015 as World Suicide Prevention Day

Village of Kitscoty Proclaims September 10, 2015 as World 

Suicide Prevention Day

Website

Top


Lethbridge, Alberta


Honoring World Suicide Prevention Day Southminster Church Hall

Honoring World Suicide Prevention Day

Southminster Church Hall (Please use East entrance)
1011 4 Ave S, Lethbridge, AB T1J 0P7

Thursday, September 10, 2015

10 a.m. – 3:20 p.m.

Free | Light lunch provided | Donations appreciated

Program


Kelowna, British Columbia


Chilliwack World Suicide Prevention Day

Screening of The perks of Being a Wallflower

Thursday, Seprember, 10, 2015
7:00-9:00 pm (Box office opens at 6:30 pm
Cottonwood 4 Cinema
45380 Luckakuck Way
Cost: $5
Q & A after the film about suicide prevention, community support and mental health resources

Website


Kelowna, British Columbia


The LifeLine Canada Foundation will host the inaugural Benefit for Life fundraiser Wednesday Sept. 9 at the Manteo Resort’s waterfront ballroom.

The event is in conjunction with World Suicide Prevention Day and will benefit The LifeLine Canada (TLC),with a portion of the funds going to the Canadian Mental Health Association (CMHA) Kelowna branch and the Canadian Association for Suicide Prevention (CASP).

This premiere event will include the in-house chef’s custom-designed decadent desserts, prestigious Okanagan wines, home grown artistic talents, special performances, a fantastic band of musical all-stars that will be unforgetable.

Liane Weber is the CEO and founder of The LifeLine Canada Foundation (TLC).

In 2012, after being affected by two suicides, Weber created the free Canadian Suicide Prevention App devoted to aid in suicide prevention across Canada.

The LifeLine is a one place location to access and connect with credible Canadian resources for instant guidance, support and awareness.

The app was developed through grief and dedication with helping others who have been affected by suicide in one way or another.

From inception, The LifeLine app and The LifeLine Canada (TLC) developments have been funded personally.

The LifeLine is available for download on both iTunes and Google Play App Stores and has four main goals

The LifeLine Canada Foundation (TLC) is a new non-profit foundation dedicated to suicide prevention and mental health-based initiatives which includes The LifeLine app launched in 2013, the new Pets for Veterans pilot project in 2015, Benefit for Life’s annual event, the annual World Suicide Prevention Day online awareness campaign and other future initiatives.

The Benefit for Life is a premier event that works to end the stigma of suicide and mental health while bringing awareness to The LifeLine and its Canadian resources, as well as showcasing new initiatives. Benefit for Life will be held annually on Sept. 9, followed by World Suicide Prevention Day awareness campaign and online fundraiser.

Admission to the full evening of events is $150.

To learn more about The LifeLine, the 2015 Benefit for Life or to make a contribution, go to TheLifeLineCanada.ca.

Website


Nelson, British Columbia


Kite Flying Ceremony Nelson World Suicide Prevention Day

On September 10th our kite flying ceremony will take place at Nelson: Lakeside Park 12:00 pm -1:00 pm.

Poster


Snuneymuxw (Nanaimo), British Columbia


Celebration of Life Event
Many community members have lost family and friends to suicide here in Snuneymuxw. One this day we gather and celebrate life. We feast and we march to the point in the harbour and we do a ceremony with our Elders and throw yellow carnations into the tide to take away our grief and remind us of the sacredness of life.

------------

In honour of World Suicide Prevention Day (September 10), the Vancouver Island Crisis Society is presenting another workshop in your community:

How to Avoid the 10 Most Common Mistakes of Suicide Intervention

Over the last few years, we have seen a shift in the research community that places more emphasis on the unique needs of a person at risk for suicide and the kinds of responses that are most helpful. This shift has been reflected and highlighted at recent conferences for the American Association of Suicidology, the Canadian Association for Suicide Prevention, and in the published literature. Vancouver Island Crisis Society’s fourth series of workshops commemorating World Suicide Prevention Day will highlight this research and provide helpful tools for avoiding what researchers call The 10 Most Common Errors of Suicide Interventionists.

This workshop will be helpful for anyone working directly with people at risk for suicide such as front-line staff, crisis line workers, physicians, clinicians, support workers, nurses, and teachers.

Website


Vancouver, British Columbia


Join the global community in observing World Suicide Prevention Day (WSPD) on September 10, 2015. According to the recently released World Health Organization (WHO) report: Preventing Suicide: A Global Imperative, over 800,000 people die by suicide across the world each year. We may not be able to pinpoint the exact figure, but we do know that each individual suicide is a tragic loss of life. It is hard to imagine the extreme psychological pain that leads someone to decide that suicide is the only course of action.

How can you participate in World Suicide Prevention Day?
Purchase tickets in the Crisis Centre’s Fall Raffle! Tickets are only $10 with the grand prize of a return flight for 2 to anywhere WestJet flies. Valued up to $2900 and only 2000 tickets are available. Tickets available September 1 to October 30. Attend our safeTALK workshop by donation on Monday September 28. More information and registration form. If you, or someone you know, is struggling with thoughts of suicide, remember that help is available. You can reach out to the Crisis Centre’s phone and web support – Distress Services.
Join the suicide prevention conversation on social media using #WSPD

Website

------------

Heads Up Guys World Suicide Prevention Day

HEADSUPGUYS


Victoria, British Columbia


Join us on September 10th for an evening of awareness, stigma-breaking, and remembering.

As in past years, we will be gathering in Centennial Square in downtown Victoria, BC to break the silence. We will have speakers, a drum circle, and will light candles in memory of those who have died by suicide.

In addition, we are inviting community members to join us in cycling to the event from our office at 1524 Fort St, in Victoria BC, a distance of about 3km.

Need2 World Suicide Prevention Day


Brandon, Manitoba


Brandon & Area Suicide Prevention Implementation Network 

(SPIN) World Suicide Prevention Day 2015

The Brandon & Area Suicide Prevention Implementation Network (SPIN) will host a special lunchtime event to recognize individual and groups in our community who make it suicide-safer - people who help to build healthy resilient people; who support those who struggle with living; and who comfort and care for those bereaved by suicide. SPIN nomination forms have been widely circulated and will be used by community members to submit their nominees.

Download the Poster


Winnipeg, Manitoba


World Suicide Prevention Day Winnipeg - The Art of Hope

World Suicide Prevention Day

Dates: Sep 10 - Sep 10

Time: 12:00 pm - 1:15 pm

Address: Vimy Ridge Park, Winnipeg, MB R3G, Canada

This year’s title theme is “The Art of Hope.”

An event sponsored by KIinic Community Health and the Winnipeg Suicide Prevention Network will be held at Vimy Ridge Park (Portage and Home), 12:00 Noon to 12:45 pm, immediately followed by a Community BBQ/Picnic.

In the event of rain, the alternate location will be Klinic, 870 Portage Avenue.

Flyer

Website


Halifax, Nova Scotia


Berwick World Suicide Prevention Day conference

Mardi Burton holds a poster raising awareness of the second annual suicide awareness conference the Annapolis Valley Coalition of Communities Addressing Suicide Together (CAST) will be holding in Berwick Sept. 10.

September conference a solid starting point

BERWICK - A community-wide understanding of the power of words and the influence of kindness can go a long way when it comes to suicide prevention

That said, the second annual suicide awareness conference to be hosted by the Annapolis Valley Coalition of Communities Addressing Suicide Together (CAST) in September has been organized around a “power of words” theme.

“The goal of the conference is to, first of all, continue the conversation about suicide prevention,” says local CAST member Mardi Burton.

“We need to be talking about suicide in an open and useful way.”

The one-day conference, slated for Sept. 10 at the United Church Campground in Berwick, aims to educate, connect and inspire.

“It’s about communities coming together and building community resilience so that it’s a safer, more welcoming and accepting place for all of us,” said Burton.

Participants will touch on the social, economic and health factors that can lead to suicide risks and the community resources available.

“If you’re dealing with those things by yourself, it can be incredibly overwhelming and despairing,” said Burton. “Just by, one at a time, having the connections with people who can actually help you solve some of those problems can create hope in a person’s life.”

The conference will include sessions for people who have lived with suicide risk and loved ones impacted by suicide. Community leaders, policy makers and media are encouraged to attend, along with members of the general public.

“The idea is that we need to address this health problem at every level,” said Burton.

The workshops and group discussions will demonstrate how seemingly small gestures – showing kindness, listening attentively and acknowledging concerns – can make a big difference in the world of someone struggling with despair.

“We need to start talking about what we can do to prevent suicide because it’s devastating for families and communities, and there are very few of us that haven’t been touched by suicide,” said Burton.

“It’s from the conversations that action happens.”

Dr. Colleen McMillan from the University of Waterloo will attend the conference as a featured speaker focusing on the topic of how an individual’s stories can be documented in useful and respectful ways in healthcare records.

Educator and researcher Asha Croggon will return for a second consecutive year to discuss better practices for suicide prevention. Well-known mental health advocate Laura Burke is attending as a guest speaker addressing how society relates to mental health issues, and singer-songwriter Hughie McDonell has agreed to perform.

The conference, Burton said, is one part of an ongoing movement that aspires to create hope.

“Depression is not just something that they have to live with. There’s lots of ways that we can challenge it.”

CAST is hosting the conference in partnership with Nova Scotia Health Authority, Canadian Mental Health Association – Kings County, Greenwood Military Family Resource Centre, Injury Free Nova Scotia, Acadia University and the RCMP.

There will be a pre-conference Safe Talk workshop the evening of Sept. 9 for those interested in learning how to be suicide alert and how to connect people at risk with resources that can help.

For more information about the upcoming conference, contact Mardi Burton at mardi.burton@nshealth.ca or 902-538-1157.

View Web page for more information


Halifax, Nova Scotia


Semi Colon Fundraiser Tattoo – National Suicide Prevention week 

Halifax

Semi Colon Fundraiser Tattoo – National Suicide Prevention week

World Suicide Preventation/Awareness Day is Sept 10th. We will host this event to help bring awareness of the prevalence of Suicide and the struggles people face.The Rehtaeh Parsons Society will be joined by Six Points Tattoo Parlour to raise funds and help reduce the stigma of mental health. We will be having a two day tattoo fundraiser. The semi colon represents a break, a pause in the sentence. When a writer uses a semi colon it means that he/she could have ended the thought, the story etc.but chose not to. Just like struggles are not meant to be the end to a life. Its just a break in the story of our lives and the semi colon tattoo is reminder that life is worth living. A remeinder that life is a series of ups and downs and everything in between.

Rehtaeh had several tattoos and all were very meaningful. Her very first tattoo was on her 16th BDay. Instead of celebrating as planned she found herself in a very dark place because of her trauma and she chose to have a tattoo of a crow feather with birds flying out of the feather to remind her that there are new beginnings ahead. She would want others to remember that in darkness there is light. I know that was not her ending but it should have been. If she were here she would want a semi colon tattoo also. Its a pretty meaningful symbol.

All proceeds of this event go to the Rehtaeh Parsons Society which continues to bring awareness to various issues surrounding mental health. Please come out and join us. Tattoos will be $30.00 each and will be the basic black semi colon. We have chosen two days to have the event from noon til 7pm on Sept 9th and Sept 10th 2015. Hope to see you there.

Website

Top


Nunavut


Nunavut World Suicide Prevention Day 2015 Cycle Around the 

Globe

Walk/Cycle the Return distance from Sanikiluaq to Grise Fiord.

Download the Flyer


Bathurst, Ontario


Bathurst World Suicide Prevention Day Walk

World Suicide Prevention Day Walk

September 10th, 2015
12:00 pm
165 St. Andrew Street, Bathurst

Please wear yellow or purple

Website

Flyer


Cambridge, Ontario


World Suicide Prevention Day Cambridge candlelight virgil

We are holding a candlelight vigil for all those who are affected by suicide.

Flyer


Dundas, Ontario


Ride Away Stigma 2015 Dundas

Ride Away Stigma 2015 - This is a 10k and 50k bike ride to be held on September 13th in Dundas Ontario to raise awareness of mental health, reduce stigma and promote help seeking. It will support training and education initiatives of the Suicide Prevention Community Council of Hamilton .


Hamilton, Ontario


72 Hours 4 Life: Leading up to World Suicide Prevention Day. We are reclaiming Suicide Watch and doing 72 hours of learning, action, reflection, expression and suicide prevention with youth (13 to 25 years) and allies.


Kitchener, Ontario


Kitchener World Suicide Prevention Day Butterfly Release & Program

Butterfly Release & Program

Poster


Ottawa, Ontario


Ottawa World Suicide Prevention Day

World Suicide Prevention Day – September 10
Journée mondiale de la prévention du suicide - Le 10 septembre
Reaching out and saving lives across Canada.
Tendre la main pour sauver des vies partout au Canada.


What/Quoi:
Breakfast Presentation for World Suicide Prevention Day
Hope after suicide’ a discussion about survivors of suicide, the support and resources they need. Panel presentation with Jenn Ward, Survivor chair, Canadian Association for Suicide Prevention(CASP), Deborah Krogan, Program Director, Bereaved Families of Ontario, Ottawa region, Renée Ouimet, President of CASP and Coordinator of the Ottawa Suicide Prevention Coalition.

When/Quand:
Thursday, September 10th, 2015 8:00 am to 10:00 am

Where/Où:
The presentation will be held at the RA Centre, Clark hall, 2451 Riverside Dr,
Ottawa, ON K1H 7X7

Additional details/Renseignements additionnels:
Admission is free thanks to the City of Ottawa Community Fund

The presentation will be in English
Contact info/Communiquez avec:

For more information, email Renée Ouimet at rouimet@cmhaottawa.ca.
Please register by calling CMHA, Ottawa at 613 737-7791

Poster


Peterborough, Ontario


Canadian Mental Health Association Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (CMHA HKPR) World Suicide Prevention Day

Event Details: World Suicide Prevention Day – September 10 2015
Date: September 10, 2015
Time: 5:00 to 8:00 p.m. – candlelight vigil at 7:30
Location: Millennium Park, Peterborough, Ontario

The Canadian Mental Health Association Haliburton, Kawartha, Pine Ridge (CMHA HKPR) in collaboration with Telecare Peterborough will be hosting our annual awareness and education event on Thursday, September 10th, at Millennium Park, followed by a candlelight vigil in observation of World Suicide Prevention Day.

The Association for Suicide Prevention (ASP) and The World Health Organization (WHO) are co-sponsoring this year’s theme Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives. The event is as a call to action to individuals and organizations supporting suicide prevention. This year, the theme encourages us to consider the role that offering support may play in preventing suicide.The goal through this awareness event is to strengthen connections, promote conversations about mental wellness and know how to help, protect and care for each other – and ourselves - in times of crisis. As well, there will be activities and resources available to encourage self-care so that everyone can maintain their mental health.

What we know about Suicide:
Almost 4.000 Canadians die by suicide every year. Suicide is the second-most common cause of death among young people 15-24. However, anyone can be at risk of suicide regardless of age, gender, socio-economic status, etc. Suicide is a complex issue without a single determinant. Rather, suicide typically results from the interaction of many factors, such as loss, addiction, trauma, depression, serious physical illness, and major life changes.

CMHA HKPR and our community partners are dedicated to creating a suicide safer community. Over the past year we have trained over 700 individuals in suicide prevention, through safeTALK. Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) and Mental Health First Aide. CMHA HKPR’s Team55 Let’s Tackle Suicide Awareness has been an important partner in this endeavor and is sponsoring this event.

The event will be in two parts. From 5:00-7:30 community agencies will have information available for those who wish to drop by and gather resources for themselves of someone they are concerned about. Agencies include CMHA HKPR, Telecare, Peterborough Aides Resource Network, The John Howard Society, The Elizabeth Fry Society, Youth Emergency Shelter, Peterborough Regional Health Centre, Hospice Peterborough and others. There will be demonstrations on how individuals can develop their own Wellness Recovery Action Plans (WRAP) by Kait Kelly of CMHA HKPR; an opportunity to design your own personal journal by Deb Reynolds and a Tai Chi demonstration by George Kerr. Tai Chi will take place at 5:30. The other demonstrations will be ongoing between 5 and 7:30. The candlelight vigil will begin at 7:30, including a lighting of candles, in recognition of lives lost to suicide. The vigil will conclude by 8:00 p.m.

For more information please contact Kerri Davies, Manager of Development CMHA HKPR – 705-748-6687 ext. 1048


Plantagenet, Casselman, Hawkesbury, Rockland, (Prescott-Russell), Ontario


As a project manager in a community mental health agency, I'm organising a breakfast for all employees to be more aware of suicide and the importance of everyone's role in caring about someone by asking them the right question when concerned. We will also ask employees to take the candle picture and post on social media. Our communications department will also be sending messages on Facebook and Twitter.


Simcoe, Ontario


Simcoe Step by Step World Suicide Prevention Day 2015

Step by Step Igniting Hope suicide awareness and prevention walk to park where we will have information booths, guest speakers, entertainment, BBQ and a candle lighting. Open to everyone to attend. Free!

Download the Flyer

------------

Simcoe World Suicide Prevention Day Become a Mental Health First Aider!

Become a Mental Health First Aider!

Dates: September 10 & 11, 2015
Location: CMHA Haldimand Norfolk Boardroom
395 Queensway West, Simcoe, On, N3Y 2N4
Facilitated by : Joanne Cleland

Please click here for details and registration.


Sioux Lookout, Ontario


We are a small rural Northern Ontario town in Canada and we have felt many big losses in our community to suicide. We have recently developed a taskforce aimed at Promoting Life and thought that engaging the community and launching our committee through the Cycle the Globe campaign might be a good idea. Due to some of the physical ailments in our group and not owning a bike a lot of the participants will be walking. Their mileage will still be added to our collective group. We love the idea of handing out certificates that you have available on the website and wondered if we could edit it slightly to say walked/cycled. Please let me know your thoughts. We just want to make this activity inclusive of all our participants.

(The group was sent an edited certificate.)


Sudbury, Ontario


Community butterfly release for World Suicide Prevention Day in 

Sudbury

NESPN North East Suicide Prevention Network, a non-profit inter-agency committee which services the communities that form part of the Districts of Sudbury and Manitoulin Island, is hosting a community butterfly release for World Suicide Prevention Day on Sept. 10, 2015, 5:00pm - 7:00pm, at the Katherine Bell gazebo near the Amphitheatre located on Bell Park at 900 Paris Street.

-OPEN TO EVERYONE-

Facebook Event Page


Timmins, Ontario


On August 27th, the Mayor of the City of Timmins (Ontario) will proclaim September 10th World Suicide Prevention Day which will be followed by an event on September 10th at our local Hollinger Park Pavilion. There will be a guest speaker and a balloon launch in honour of survivors and in memory of loved ones who have died by suicide. Community agencies who service higher risk individuals will set up information tables. We will also create a yellow "human" ribbon of hope for a photo opportunity!

Download the itinerary

World Suicide Prevention Day looking to rid region of stigma behind suicide (News item - 99.3 KiSS

------------

Join us in creating awareness on Suicide Prevention. We will have a balloon launch in honour of survivors and in memory of our friends, family and loved ones who have died by suicide. Chantal Palmer RN,CWC will speak on the subject of Rebuilding Your Life After Losing a Loved One to Suicide - A Survivor's Journey. Community resources will be available! Help us create the awareness Suicide Prevention needs.

Facebook event https://www.facebook.com/events/387146141480049/
Speaker's website www.chantalpalmer.com and Facebook page https://www.facebook.com/mindfulwomensspa


Townsend, Ontario


Haldimand-Norfolk Suicide Prevention Network to announce new “Youth Suicide Prevention Plan” at Haldimand-Norfolk REACH – Townsend Ontario. Youth friendly phone app and locally based website an important part of the plan.

Who: Youth Advisory Group, Suicide Prevention Network members, Haldimand – Norfolk REACH staff

What: Press conference, campaign launch, photo opportunity

Where: H-N REACH 101 Nanticoke Creek Parkway, Townsend

When: Wednesday, Sept. 9th, 9:30 – 10:30 am


To coincide with World Suicide Prevention Day – September 10, 2015, The Haldimand-Norfolk Suicide Prevention Network and the Youth Suicide Prevention Plan Youth Advisory Group will announce a two new youth friendly initiatives that are designed to assist youth to access services and supports quickly and easily. “Be Safe” - a smart phone app and www.hopemore.ca a website are now available for youth to use across our region.

The youth suicide prevention campaign, built around the tagline “Hope More” (in opposition to feelings of being “hopeless”) was developed in partnership with the Youth Advisory Group made up of youth from our region. Youth Advisory Group and Suicide Prevention Network members will be available to speak to the press at the launch.

The Be Safe app was originally developed to provide assistance to youth in London and Middlesex County. The program now includes 13 municipalities across Ontario. The free app allows youth to make a safety plan, informs them about local mental health and addiction resources, and provides suggestions of appropriate community resources based on their level of need (identified through the use of a decision aid). The app is available for download now for any Apple or Android mobile device at mindyourmind.ca/besafe. It can also be downloaded from the App Store or the Google Play Store.

www.hopemore.ca is a website designed in consultation with youth that provides information about supports and services that assist youth in Haldimand and Norfolk as well as Brant.

Youth in our region are already able to download and use the app, as well as access the website. The press conference will mark the official announcement about these initiatives.

Website


Woodstock, Ontario


World Suicide Prevention Day event to take place in Woodstock's Southside Park

Each year 4,000 Canadians die by suicide, affecting 2.8 million people and costing the economy $14.7 billion.

“When someone does die by suicide the whole community is affected by it,” said Kathlene Campbell-Conlon, community engagement and volunteer development co-ordinator with Canadian Mental Health Association (CMHA) Oxford.

On Sept. 10, several partners are coming together including CMHA Oxford, Oxford Self Help Network, Oxford-Elgin Child and Youth Centre and Woodstock Hospital to host a reach out event for World Suicide Prevention Day.

This year the theme is Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives.

The event is open to everyone and features free activities and information throughout the event.

“One of the conversations we will be having is to educate everyone on what to say and how to keep them safe and to let them know that you’re there to support them,” Campbell-Conlon said.

The event takes place from 12 to 2 p.m. on Southside Park and will feature a barbecue and discussion on suicide featuring speakers Wes Nightingale about recovery and Jenilee Cook about prevention, followed by a butterfly release.

It will also include coping skills key chains, a butterfly memorial collage, mandalas, drumming, as well as information material about suicide and suicide prevention.

Tickets for the barbecue are $3 and can be purchased ahead of time at CMHA Oxford or at the event.

Article

Top


Province de Québec


Journée mondiale de la prévention du suicide

Le 10 septembre 2015 se tiendra la 13 e Journée mondiale de la prévention du suicide.

Le 10 septembre 2015 aura lieu la 13 e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS). À l'échelle mondiale, on estime qu'un suicide a lieu toutes les quarante secondes et une tentative toutes les trois secondes, ce qui correspond à un million de suicides chaque année. C'est plus que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. À cela s'ajoute dix millions de nouveaux endeuillés. La Journée du 10 septembre vise donc à sensibiliser nos communautés à l'ampleur du problème et aux façons de le prévenir.

Initiative de l'Association internationale pour la prévention du suicide, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, la JMPS est soulignée partout dans le monde, notamment au Québec. Pour cette édition, l'AQPS propose le thème « Merci de t'engager en prévention du suicide! Tu fais la différence. ». Il vise à reconnaître le travail et l'engagement en prévention du suicide des bénévoles, intervenants, citoyens, collègues et employeurs québécois. Le 10 septembre, les membres et partenaires de l'AQPS sont invités à souligner l'apport des individus et des organisations qui font la différence au quotidien dans leur région ou leur municipalité.

Merci de t'engager en prévention du suicide! Tu fais la différence.

Parce que nous croyons qu'un simple merci peut ensoleiller des coeurs, il nous apparaît primordial de remercier l'ensemble des acteurs indispensables à la prévention du suicide au Québec, dont les employés et les bénévoles des organisations en prévention du suicide et ceux du grand réseau de la santé et des services sociaux. Dans un contexte de restructuration de ce réseau, où les incertitudes et les changements sont nombreux, l'occasion est propice pour leur communiquer notre profonde reconnaissance. Ils sont des acteurs clés du filet humain qui protège et supporte les personnes vulnérables.

La prochaine Journée mondiale misera également sur le caractère collectif de la prévention du suicide. Chacun de nous peut jouer un rôle dans ce vaste projet humanitaire. Chacun de nous peut faire la différence. Les récentes avancées en prévention du suicide illustrent parfaitement le nécessaire engagement et la collaboration d'acteurs variés de la société. Pour sauver davantage de vies, le Québec a plus que jamais besoin de cette vaste mobilisation sociale. Continuons le combat. Encourageons les gens qui s'y investissent avec coeur et détermination en les remerciant.

Quoi faire pour souligner l'événement dans votre milieu ?

Plusieurs organisations proposeront des activités publiques telles que des marches, des rassemblements dans un lieu public, des conférences, des spectacles-bénéfice, des activités médiatiques, etc. D'autres opteront pour des collaborations avec des milieux de travail ou des organismes communautaires de leur région. Voici les activités principales proposées par l'AQPS pour cette édition :

Remettre une carte postale à des gens que vous voulez remercier : il suffit de commander des cartes postales, d'inscrire sur chacune d'elles le prénom d'une personne à remercier, puis de transmettre ces cartes en main propre ou par la poste. L'affichette peut être utilisée en appui à la campagne, sur les babillards de votre organisation. Allumer une chandelle : le 10 septembre à 20h, l'Association internationale pour la prévention du suicide invitent les habitants de toutes les nations à allumer une chandelle près d'une fenêtre. Une action simple pour démontrer votre appui à la cause, en souvenir d'un être cher et pour tous les endeuillés par suicide.

Site web


Lloydminster, Saskatchewan


Suicide Walk of Rememberance Lloydminster

The Suicide Walk of Rememberance will be held in conjunction with World Suicide Prevention Day on September 10th. This is a good time for the community to come together for support in remembering those who died by suicide and to gain awareness about mental illness and mental health issues.

The walk will start at Bud Miller Park at 3pm, followed by entertainment and speakers. Refreshments will be served and allow time for networking.

Flyer


Moose Jaw, Saskatchewan


Moose Jaw World Suicide Prevention Day - Journey to Hope

Journey To Hope group with Facilitator Della Ferguson

An announcement from WJ Jones and Sons came yesterday evening in regards to Suicide Prevention Day coming up in September.

Della Ferguson is the Facilitator for Journey to Hope in Moose Jaw, and explains what their announcement was all about.

"We are presenting an all high school event on World Suicide Prevention day which is September 10th. That is going to be an event where all the students will get the chance to see Rob Nash. It is a concert style presentation, and it has a message filled with inspiration and hope. It's going to be a exciting time."

She says the point of the day is to help anyone who is suffering by any means, to move on.

"We want to raise hope. We hope that if there is any student that is feeling a heaviness of heart that they will hear a message of inspiration. We hope Rob can provide that message of hope and moving on."

Following that announcement, Journey to Hope explained that they now have another plan for later in September.

"We have a walk on September 26th at the Crescent Park amphitheater. That is how we are raising funds for the suicide awareness prevention program. Pledge funds are available from WJ Jones and Sons or by contacting any one of our Journey to Hope members."

Profits from the walk will be donated to the Riverside Mission as well as Transition House.


Chile

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


Santiago


Pontifica Universidad Cathólica de Chile

Aumento sostenido del suicidio en Chile: un tema pendiente


China

2015 World Suicide Prevention Day banner in Chines (Traditional)


Beijing


2015年世界预防自杀日主题活动邀请函

作者:杜宝成

9月10日是世界预防自杀日,今年的主题是“伸出援手,挽救生命”。提到自杀这个话题,总会觉得挺沉重,但就有这样一个团队一直在为减轻这份沉重做着不懈努力,他们依靠专业的心理危机干预技术挽救了无数生命,他们在帮助人走出绝望的过程中有许多不为人知的经历。9月10日上午9:30-11:30,我们邀请公众和媒体代表走进这所神秘机构实地了解体验,北京回龙观医院杨甫德院长将携多位心理危机干预专家为您解密自杀干预过程。

本活动接受电话、邮件或者短信报名,名额有限(50人),报满为止,活动当天提供免费午餐。

请您在报名时主动提供:姓名、性别、联系电话等个人信息,便于我们主动与您取得联系。

报名热线:82951150、62715511-6454、13521738889

报名邮箱:bjcrisisyfzs@126.com

联系人:杜老师

Website


Macau


Suicide Prevention Day Candlelight Vigil

預防自殺日燭光晚會

【特訊】澳門明愛凱暉生命教育資源中心將於九月十日(星期四)晚上七時半至九時在台山何黎婉華庇道演藝劇院舉行「九一零世界預防自日燭光晚會」,入場券將於現場派發,歡迎市民參與支持。該中心希望透過此活動促進全澳門市民關注及意識自問題,推動公眾關注預防自殺及傳遞珍性生命的訊息。現已邀請澳門社會工作局、澳門明愛等社團代表擔任晚會嘉賓。當晚將會有合唱團表演、生命互動劇場及燃點希望之光儀式讓嘉賓連同市民一起響應這有意義活動,並帶出珍惜生命及關懷身邊人的訊息。

Website


Colombia

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish

Intento de Suicidio: un asunto de todos

El día 10 de septiembre fue designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), como el Día Mundial para la Prevención de este comportamiento autodestructivo. Las tasas de suicidio en el mundo han aumentado de forma notoria, sobre todo en personas jóvenes. Este aumento, puede significar un llamado de atención para los profesionales del área de la salud mental e iniciar la comprensión de este fenómeno de formas diferentes.

Uno de los comportamientos autodestructivos es el intento de suicidio, realidad que debe verse como problema de salud pública y que se convierte en un síntoma de las múltiples situaciones difíciles a nivel emocional, familiar, social, cultural, económico, entre otros, por las cuales pasan nuestros niños y jóvenes. Estas ameritan un análisis serio. El intento de suicidio no es un juego de niños, tal como la plantean Vásquez y Quijano en su investigación “Cuando el Intento de Suicidio es cosa de Niños”, realizada en el 2013, publicada en la Revista Colombiana de Psiquiatría, muchas veces se observa desde un imaginario social, como un simple acto de “llamar la atención”. Siendo este un tema complejo y doloroso, tanto para los niños y adolescentes como para sus familiares, implica para los profesionales, educadores, familiares, padres, cuidadores y sociedad en general, darle importancia a lo que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, manifiestan como sus propias angustias, miedos, frustraciones, emociones, entre otros; es decir, escucharlos en serio, pues ellos también cargan con preocupaciones propias de su ciclo vital y así como las preocupaciones de los adultos, sus asuntos también son de ¡“vida o muerte”!

Pues ciertamente, en medio de los afanes de la vida cotidiana, en nuestras familias, no se tienen los espacios de convivencia y de comunicación, necesarios para que todos y cada uno de los miembros de la familia, sean adultos, niños, jóvenes o adultos mayores, se sientan escuchados y apoyados, independientemente del estrato socioeconómico al cual se pertenezca.

En la investigación realizada por Vásquez y Quijano, el grupo de pacientes analizados, mantiene la constante de un adolescente, cuyo primer intento de suicidio fue por intoxicación de medicamentos. Un dato de vital importancia para los padres de familia o cuidadores, ya que la mayoría de estos medicamentos, niños y jóvenes los encuentran al alcance de su mano, disponibles en cualquier parte del hogar.

Otro elemento a tener en cuenta, es que los datos estadísticos muestran que los intentos de suicidio y suicidios consumados están entre los 12 y 18 años; sin embargo, también hay niños menores de 12 años, que sí intentan suicidarse, pero que en ocasiones son clasificados como accidentes del hogar, sin prestarle la debida atención a este acto.

Se hace necesario realizar, en este día, un llamado de atención a los padres y cuidadores, para que no descarten atender con profesionales lo que hasta ahora, con vergüenza han querido llamar “accidente casero” y el intento de suicidio de menores de 12 años y adolescentes, no pase por alto, sin obtener apoyo profesional.

El Intento de suicidio no es un juego de niños, las causas de su ocurrencia son multidimensionales, entre estos, factores asociados a trastornos de ansiedad y depresión, con una fuerte asociación con disfunción cognitiva como factor de vulnerabilidad. Según Vásquez y Quijano (2013), otros factores que pueden estar relacionados con las condiciones de vulnerabilidad en las cuales se encuentra el menor de 12 años y los adolescentes, tales como situación de pobreza, marginación social, discapacidad física o cognitiva, disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, niveles altos de exigencia para su edad, dificultades en la identidad y orientación sexual, presión de pares, entre otros.

Los intentos de suicidio en niños y adolescentes, dejan muchas preguntas, tales como ¿Por qué lo hizo?, ¿lo hizo para castigarme?, ¿qué le falta?, ¿por qué quiere llamar la atención de esta manera?. Igualmente, entran en juego los imaginarios sociales, el “¿qué van a pensar los demás?”, ¿por qué será, que a nuestra familia siempre le sucede lo peor?, entre otras. Estas son preguntas que desde la academia, a través de proyectos de investigación desearíamos ayudar a responder. Es mucho el camino que nos falta por recorrer, pero es una labor urgente, pues los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, necesitan ser escuchados y darles el apoyo que requieran, según sus diversas necesidades.

Por: Adriana Silva Silva.
Docente del Programa de Psicología- Fundación Universitaria del Área Andina

Source


Bogota


Actividades 2015

Datos de la representante Colombia IASP:
Martha Helena Ardila
Lugar: Bogota- Colombia
Fecha: Septiembre del 2015

Correo contacto:
iaspcolombia@gmail.com.
informacionginestra@gmail.com
fundacionginestrabog@gmail.com

Nombre de la Institución Representante:
FUNDACIÓN GINESTRA, Centro de intervención clínico - Suicidio

La jornada estará organizada y dirigida por:
Dra. Martha Helena Ardila, Valeria Posada, María Carolina Saénz y la Fundación Ginestra.

El cronograma de actividades :

1- Charlas preventivas en Universidades -Colegios de Bogotá, D.C.
2- Lanzamiento Campaña Virtual sobre desestigmatización del suicidio juvenil y de adulto joven Colegio Distrital Union Colombia consta de un vídeo, un folleto , actividad en redes sociales por medio del #YoAbroMiPuerta.

Link de la Página Web:

LINK:

http://fundacionginestra.wix.com/abretupuerta?_ga=1.43182508.800117030.1440557301


Activities 2015

IASP Representation spokesmen: Martha Helena Ardila
Place: Colombia
Date: September 2015
iaspcolombia@gmail.com, informacionginestra@gmail.com y fundacionginestrabog@gmail.com.

Name of the Representative Institution:
Ginestra Foundation, Suicide Intervention Centre
Activity of the day is organized and directed by:
Dr. Martha Helena Ardila, Valeria Posada, María Carolina Saénz y Ginestra Foundation.

The activity schedule consists of three conferences in Schools and Universities of Bogotá D.C. about Suicide Prevention. At the same time, the Foundation will launch a web page of Teen and Adult Suicide anti-stigma campaign that includes a video, a leaflet and a social media activity with the #IOpenMyDoor.

Web page Link:

LINK:

http://fundacionginestra.wix.com/abretupuerta?_ga=1.43182508.800117030.1440557301


Costa Rica

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


Nota prensa Día Prevención Suicidio 2015

Top


Croatia


Zagreb


Svjetski dan prevencije samoubojstva, 10. rujna 2015.

Svake godine, 10. rujna inicijativom Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubojstava (International Association for Suicide Prevention – IASP) obilježava se Svjetski dan prevencije samoubojstva. Osnovni cilj podizanje je svijesti o potrebi i obvezi provođenja akcija u prevenciji samoubojstava na globalnoj razini. Ove godine naglasak je na poticanju brige zajednice, odnosno svih nas za one koje su u potencijalnom riziku da počine samoubojstvo. Iskazivanje interesa za ljude koji nas okružuju i s kojima smo u bilo kojoj vrsti odnosa, razgovor s onima koje procijenimo vulnerabilnijima (u neosuđujućem tonu), iskazivanje podrške, razvijanje socijalnih mreža, načini su kojima možemo pomoći. Društveno izoliranje osobe sklone samoubojstvu znatno povećava rizik dok, s druge strane, čvrste socijalne mreže imaju značajni zaštitni učinak. Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization - WHO) i partneri pozivaju na prevenciju suicidalnog ponašanja, dostupnost primjerenog liječenja i praćenja osoba koje su pokušale samoubojstvo te na moralno i odgovorno izvješćivanje o samoubojstvima u medijima. Samoubojstvo je kompleksan problem i u svojoj etiologiji sadrži biološke, psihološke i okolišne faktore rizika. Unatoč kompleksnosti ovaj problem je moguće je prevenirati.

Što brojke govore?

Što su rizični čimbenici?

Rizičnim čimbenicima smatraju se:

Treba li razgovarati o samoubojstvu?

Suicidalna osoba samoubojstvo vidi kao rješenje problema koji donosi neizdrživu bol, a koji smatra nerješivim. Većina osoba koje su počinile samoubojstvo želi se riješiti duševne boli i patnje. U suštini ne žele završiti život već patnju. Pružanje pomoći u rješavanju problema i smanjenju boli sprječava samoubojstvo. Svaki nagovještaj ili potencijalnu mogućnost samoubojstva nekoga u našoj okolini moramo shvatiti ozbiljno. Pomoć stručnjaka, ali i članova obitelji i bliskih osoba je upravo u tome da osobu u takvom stanju shvate ozbiljno, pomognu joj da prebrodi krizu i nađe zadovoljavajuća rješenja. Suicidalna osoba osjeća se bespomoćno i često na različite načine traži pomoć okoline. Potrebno je ulagati trajne napore u borbi protiv stigme vezane uz suicid.

Mogu li se samoubojstva prevenirati?

Samoubojstva se mogu prevenirati na tri osnovne razine. Učinkovita prevencija podrazumijeva provođenje sve tri razine prevencije:

Primarna prevencija podrazumijeva prilagodbu socijalnih, ekonomski i bioloških uvjeta kako bi se spriječilo da dio populacije postane suicidalan. To uključuje intervencije na razini populacije (a ne samo na razini individualnih rizičnih faktora). Primjeri ovakvih intervencija su: smanjenje dostupnosti letalnim metodama posebno kad je riječ o rizičnim skupinama, promicanje mentalnog zdravlja, promicanje odgovornog prezentiranja ovog problema u medijima, rad na smanjivanju stigme koja je prisutna kod ovog javnozdravstvenog problema, osnaživanje populacije u traženju pomoći, provođenje edukativnih kampanja s ciljem prepoznavanja suicidalnih namjera osoba u našoj okolini i učenje o mogućnostima intervencije i pomoći.

Sekundarna prevencija - cilj sekundarne prevencije je smanjivanje rizičnih faktora u visokorizičnoj populaciji. Rano prepoznavanje osoba sklonih samoubojstvu, pravovremena dijagnoza i učinkovita terapija ključne su u sekundarnoj prevenciji. Unaprjeđenje prepoznavanja rizičnih faktora na razini primarne zdravstvene zaštite (liječnik obiteljske medicine) najvažnije je u sekundarnoj prevenciji. Edukacija profesionalaca kao što su svećenici, policajci, farmaceuti, nastavnici, odgajatelji, zaposlenici domova za starije i nemoćne osobe, socijalni radnici, a koji su kroz svoju rad često u kontaktu s ljudima (posebno onim dijelom populacije koji bi mogao biti sklon samoubojstvu), također je nužna u sklopu sekundarne prevencije.

Tercijarna prevencija - tercijarna prevencija podrazumijeva sprječavanje ponovnog suicidalnog ponašanja i namjera nakon prvotnog pokušaja ili namjere. Tercijarna prevencija podrazumijeva i rad s osobama iz životnog okruženja suicidalne osobe (članovi obitelji, zajednice, škole i sl.).

Što trebamo činiti na javnozdravstvenoj razini?

Suicid nije samo psihijatrijski već i javnozdravstveni problem. Suicidalno ponašanje i učestalost suicida povezano je i s čimbenicima socijalnog i kulturalnog okruženja (npr. rat, poratno razdoblje, alkoholizam, depresija…). Stvaranje okružja razvijenih društvenih mreža, tolerancije, nenasilja, stvaranjem sustava podrške, povećavanjem socijalne osjetljivosti društva, unaprjeđenjem mentalnog zdravlja, unaprjeđenjem kvalitete života svih građana, stvara se i pozitivno okruženje. Javnozdravstvene kampanje često stavljaju naglasak na rizične faktore. Međutim, u cilju sniženja stope samoubojstava potrebno je veliki dio napora uložiti i u smjeru osnaživanja okruženja u kojem živi suicidalna osoba, odnosno razvijanja zaštitnih mehanizama društva.

Što trebamo činiti...

Zamijenimo tišinu vezanu za problem samoubojstava zainteresiranim i odgovornim pristupom!

Pripremila: Ana Puljak, dr. med. spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja

Website


Czech Republic


Prague


02. 09. 2015
Skupina Spielraum Kollektiv uvádí divadelní událost „Proč dál?“ ve dnech od 10. do 13. září v přímém okolí Nuselského mostu. Spojením hudby, dokumentárních výpovědí a performativních akcí zasazených do prostředí Nuselského mostu získává divák unikátní pohled na téma dobrovolného odchodu. Premiéra se uskuteční 10. září v 17h na Světový den prevence sebevražd. Z technických důvodů a z důvodu omezené kapacity je potřebná rezervace na emailové adrese spielraumkollektiv@gmail.com.

Source


Denmark

2015 World Suicide Prevention Day banner in Danish


Aalborg


Kirkelige arrangementer

Landsforeningen for efterladte efter selvmord markerer dagen med kirkelige handlinger rundt om i landet.

Budolfi Kirke, Algade 40 i Aalborg afholder arrangement kl. 19.00

Website


København


I København markeres dagen i samarbejde med FUFS, Livslinien, PsykiatriFonden og Livsmod. Dagens tema er Hvordan går livet videre?

Program og tilmelding via Kursusportalen senest 1. september 2015. Deltagelse er gratis.

Website

------------

Kirkelige arrangementer

Landsforeningen for efterladte efter selvmord markerer dagen med kirkelige handlinger rundt om i landet.

Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1 i København kl. 20.00

Website


Odense


I Odense afholdes dagen i samarbejde med Nefos – Netværket for selvmordsramte, Odense Kommune og Center for Selvmordsforebyggelse – Region Syddanmark.

Website

Top


Estonia

2015 World Suicide Prevention Day banner in Estonian

 1. Placing information on news section of the Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) website (http://goo.gl/u3sJfW)
 2. Placing information, IASP World Suicide Prevention Day Web banner and call to light the candle on the Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) FACEBOOK site (https://goo.gl/jTn1QG)…

Finland


Helsinki


Itsemurhien ehkäisypäivä 10.9.2015

Kansainvälisenä itsemurhien ehkäisypäivänä fillaroidaan kulkueessa itsemurhia vastaan, keskustellaan itsemurhien ehkäisemisestä työpaikoilla sekä solmitaan surunauhat itsemurhan tehneiden muistoksi.

Fillarikulkue itsemurhia vastaan klo 9.30 Helsingin Lapinlahdesta Kansalaistorille

Pyöräilijöille on tarjolla aamukahvit klo 9.30, ja samalla jaetaan huomioliivejä ja tarroja. Liikkeelle polkaistaan liikkeelle klo 10.00 Lapinlahdesta. Fillaristit etenevät Baanaa pitkin Kansalaistorille, jossa luovutetaan valtiovallan edustajalle esitys itsemurhien ehkäisyohjelmaksi.

Itsemurhien ehkäisy työpaikoilla -seminaari
klo 12.00– 16.00 Allergiatalon auditorio, os. Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

klo 12.00– 12.30 Surunauhojen sitominen itsemurhan tehneiden muistolle Allergiatalon aulassa, sellomusiikkia

klo 12.30– 16.00 Itsemurhien ehkäisypäivän seminaari
klo 12.30– 12.45 Avaussanat: Kansanedustaja, Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko
klo 12.45– 13.15 Psykologi, psykoterapeutti Jyrki Tuulari: Itsemurhien ehkäisy työpaikoilla
klo 13.15– 14.00 Master of Medical Science in Public Health Linda Karlsson, NASP – Ruotsin kansallinen itsemurhien ja mielenterveyden häiriöiden tutkimus- ja ehkäisykeskus: Aktion livsräddning -projekt (tulkkaus suomeksi)

klo 14.00– 14.30 Kahvitauko
klo 14.30– 15.45 Paneelikeskustelu: Näkökulmia itsemurhien ehkäisytyöhön työpaikoilla

Paneelin puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Ritva Karila-Hietala Mielenterveysseurasta, keskustelemassa johtaja Pia Solin THL:n WHO mielenterveysalan yhteistyökeskuksesta, työsuojeluvaltuutettu Hannele Karlin Vantaan kaupungilta, palomies-ensihoitaja Saku Sutelainen Helsingin Palo- ja pelastuslaitokselta, työterveyslääkäri Erkki Kaila Diacorista, kokemusasiantuntija Maarit Törmänen Surunauha ry:stä sekä projektikriisityöntekijä Harri Sihvola, Mielenterveysseuran Itsemurhien ehkäisyhanke Linitystä.

klo 15.45– 16 Kriisikeskustoimintojen johtaja Outi Ruishalme: Seminaarin loppusanat

Tervetuloa!

Itsemurhien ehkäisypäivä levittää eteenpäin sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä, sekä vähentää itsemurhiin liittyvää häpeäleimaa. Suomessa päivän viettoa koordinoi Suomen Mielenterveysseura yhteistyössä mielenterveysjärjestöjen sekä SURUNAUHA RY:N, itsemurhan tehneiden läheisten järjestön kanssa.

Päivää on vietetty vuodesta 2003 KANSAINVÄLISEN ITSEMURHIEN
EHKÄISYJÄRJESTÖ IASP:n ja MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖ WHO:n aloitteesta.

ILMOITTAUDU FILLARIKULKUEESEEN, SEMINAARIIN TAI MOLEMPIIN TÄÄLTÄ

Päivämäärä:
Torstai, 10 syyskuu, 2015 - 09:30 - 16:00
Yhteystiedot

Raija Saksa
Assistentti SOS-kriisikeskusksen assistentin tehtävät
+358 9 41350 510
raija.saksa@mielenterveysseura.fi
Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Website


Oulu, Savonlinna, Tampere


The Finnish Association for Mental Health arranges Cycle procession in the Capital City, Helsinki and in few other cities around Finland and all the cyclists wear a safety west with the text: Let's prevent suicide together. In Helsinki the cycle procession takes the initiative to get a national suicide prevention program to Finland, to the government representative.

The Finnish Association for Mental Health also arranges a half day seminar (as in many years) concerning suicide prevention and the theme this year is: Suicide preventionin workplaces.


Fiji


AN EVENING WITH SIR JOHN KIRWAN

The Women of the West (WOW) Business Networking Group presents "AN EVENING WITH SIR JOHN KIRWAN" ON 05TH SEPTEMBER, 2015.

VENUE: SHERATON FIJI GOLDEN BALLROOM
TICKET: $F200.00 PER PERSON
DRESS: RED SEA RIG

The evening is a major fundraising initiative on behalf of the Fiji Alliance for Mental Health [FAMH]. FAMH: is a non-profit mental health organisation which was formed in 2011 to promote mental health awareness in Fiji.

PATRON: First Lady Adi Koila Nailatikau; PRESIDENT: Dr Odille Chang, Founder of FAMH and Assit. Professor of Psychiatry at Fiji National University.

SIR JOHN KIRWAN: Former All Black & Auckland Blues coach as well as New Zealand's Mental Health Ambassador. Sir John was knighted in 2012 for his service and extensive work with mental health awareness and rugby and has publicly related his own experience with severe depression and mental health issues. He has given this event his full support and will be the Guest Speaker at this fundaraising gala dinner.

FAMH'S VISION: Create a mentally healthy Fiji through a combination of strategic education, advocacy, research, awareness-raising and policy development. Another FAHM aim is to combat the stigma and discrimination associated with mental illness and to improve the delivery of mental health services.

FAHM has no care funding, yet has managed via aid support, generous donations and fundraising activities, to implement projects with very limited resources.

FUNDRAISING GALA DINNER: The event has been timed to coincide with 10 September, World Suicide Prevention Day as the statistics of suicide in Fiji are now a matter of serious concern.

TICKET: $FJ200.00 PER PERSON
INCLUDES: DINNER, WINE, BEER, WATER, SOFT DRINKS, AUCTION PRIZES.
BAND: TALEI & NEMANI

TICKETS AVAILABLE FROM:
* Tadra Flowers, Martintar Road, Nadi.
Contact Helen on Tel: (679) 6703325 / 9922442

* Tadra Flowers, 37 Desvouex Road, Suva.
Contact Kada on Tel: (679) 3318090 / 9979377

THE WOMEN OF THE WEST (WOW) BUSINESS NETWORKING GROUP:
The Group was formed in April 2014 with the purpose of providing like-minded women the opportunity to network and exchange ideas, talents and business knowledge; and to contribute those ideas and talents to benefit our community. WOW has embraced FAMH as their Charity of Choice and has given the organization its full backing to help raise funds to support mental health awareness in Fiji.

Website


France

2015 World Suicide Prevention Day banner in French


Antibes


JMPS ANTIBES 10 SEPTEMBRE 2015

JMPS ANTIBES 10 SEPTEMBRE 2015

Le 10 septembre 2015 aura lieu la 13ème Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS).

À l’échelle mondiale, on estime qu’un suicide a lieu toutes les quarante secondes et une tentative toutes les trois secondes, ce qui correspond à environ un million de suicides chaque année. À cela s’ajoute dix millions de nouveaux endeuillés.

Initiative de l’Association internationale pour la prévention du suicide, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, la JMPS est soulignée partout dans le monde, notamment en France.

Sous le thème : "Prévenir le suicide : tendre la main et sauver des vies", cette année est consacrée au rôle que l'aide peut jouer dans la lutte contre le suicide et vise donc à sensibiliser les individus et les organisations à l'ampleur du problème et aux façons de le prévenir.

En effet, les personnes en situation de précarité au plan humain (famille, psychologique) et/ou au plan relationnel et social (travail, économique, culturel) sont à fort risque suicidaire ; le lien est étroit entre précarité, désespoir et gestes suicidaires. Qu'est-ce qui peut faire la différence quand on sait déjà que l'isolement augmente le risque de suicide et que de solides relations sociales protègent ?

Nous tenterons donc de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être réalisé pour une meilleure prise en compte du risque suicidaire chez tous ceux qui connaissent la précarité dans leur existence.

Modalités pratiques :
Dates et horaires : Jeudi 10 septembre 2015 à partir de 14h00
Lieu : Centre Hospitalier d'Antibes, salle du Conseil d'Administration (107 avenue de Nice, 06 600 ANTIBES)
Inscriptions : par mail uniquement à rsp@ccas-antibes.fr (cf. bulletin d'inscription ci dessous) avant le 08/09/2015 (une confirmation sera envoyée par mail au plus tard la veille de la manifestation)
Intervenants :
Docteur Jacques HUGARD, Psychiatre responsable des Urgences Psychiatriques au Centre Hospitalier d'Antibes
Docteur Catherine THIERY, Psychiatre aux Urgences Psychiatriques du CHU de Nice St Roch

AFFICHE

Bulletin

Site web


Clermont-Ferrand


MPS 10 septembre 2015 Clermont Ferrand

JMPS 10 septembre 2015 Clermont Ferrand

Les PEP 43 participent à la 13ème journée mondiale de prévention du suicide .Les PEP 43 seront présents à la 13ème journée mondiale de prévention du suicide qui aura lieu le 10 septembre 2015, à Vulcania - Clermont-Ferrand.
Le thème de cette journée: "souffrances au travail, précarité, chômage : quelles pratiques préventives ?"
Pour en savoir pus, cliquez sur le lien suivant :

Site web


Morlaix


JMPS 2015 le 10 septembre MORLAIX (29)

A l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, le groupe de travail sur la prévention du suicide au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, organise une demi-journée de sensibilisation pour le personnel de l'hôpital et des professionnels extérieurs sur le thème cette année :
Après un suicide, que fait-on ? Du singulier au collectif.
Deux conférences : Marc Eli Huon et Emmanuelle Soupizet, suivies d'une table ronde.
Le 10.09.2015 de 9h00 à 12h30
sur inscription

Information et inscription auprès du service formation continue du CHPM tél : 02.98.62.61.60

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
15 Rue de Kersaint Gilly, 29600 Morlaix


Paris


UNPS

► L'UNPS sera présente au forum des associations à la mairie du 5ème arrondissement de Paris le samedi 5 septembre 2015

►Pour sa 9ème enquête nationale, la mutuelle des étudiants EMEVIA constate une augmentation inquiétante de la consommation de substances addictives (lire le Communiqué de presse et Dossier de presse)

►Toutes les vidéos de la JNPS 2015 à Paris : ICI

SUICIDE DES PERSONNES ECROUEES EN FRANCE: évolutions et facteurs de risque (Rapport INED)

L’UNPS accompagne le travail préparatoire des politiques dans la définition des lignes stratégiques relatives au suicide – Actions de plaidoyer auprès des institutions publiques et politiques pour influencer et modifier les comportements et prises de position. Son objet est aussi d’alerter, de sensibiliser et d’informer l’opinion publique que le suicide n’est pas un sujet tabou et qu’une prévention du suicide et de sa tentative est possible.

ATTENTION : ce site internet est essentiellement dédié à la mise en réseau de différentes structures participant à la prévention du suicide et du mal-être en France.

Pour toute demande personnelle ou pour un proche, merci de contacter une de nos associations adhérentes proche de chez vous.

Site web

------------

JMPS 2015 : LE VILLAGE ASSOCIATIF A PARIS

Pour la troisième année consécutive, l’UNPS organise le village associatif à l’occasion de la JMPS (Journée Mondiale de Prévention du Suicide), le 10 septembre 2015, avec le soutien de la Direction Générale de la Santé.
Cette année, le village associatif se tiendra dans le hall de la gare Montparnasse.
Toutes les associations adhérentes de l’UNPS sont invitées à y participer.
Il y aura une dizaine de stands et chaque stand sera équipé d’une table et de deux chaises.
Nous espérons voir de nombreuses associations représentées.
Pour toutes les associations ne pouvant être présentes, l’UNPS aura un stand sur lequel pourront être exposés tous les documents que vous pourrez lui adresser (flyers, affiches, …).

Top


Rouffach


JMPS 2015 - 10 septembre 2015 - Rouffach (68)

JMPS 2015 - 10 septembre 2015 - Rouffach (68)

Journée mondiale de la prévention du suicide - septembre 2015
Le groupe APP - Prévention du suicide et APF2R organisent une conférence / débat.
Le travail : de l'émancipation à l'aliénation ?
Date : Jeudi 10 septembre 2015 de 14h à 16h
Lieu : Centre hospitalier de Rouffach - Salle des fêtes
Programme
Discours de bienvenue, M. François COURTOT, Directeur du Centre hospitalier de Rouffach
Introduction, Dr Drifa WIRRMANN, psychiatre, référente de l'APP-PS
M. Hervé POLESI, sociologue, maître de conférences à l'Université de Strasbourg et Dr Nicolas BROSSET, médecin du travail, Référent prévention des risques Psychosociaux, Groupe PSA Peugeot-Citroën
Débat animé par Mme Emilie FURSTOSS, psychologue du travail, Centre hospitalier de Rouffach Entrée libre - sur inscription

Renseignements et inscription
M. Damien MONTELEONE, cellule formation
Tél : 03 89 78 74 75 - Courriel : d.monteleone@ch-rouffach.fr

Télécharger le programme

Voir toutes les actualités

Top


French Polynesia

2015 World Suicide Prevention Day banner in French


Punaauia, Pirae, Paopao


Tahiti World Suicide Prevention Day

Thursday, September 10, 2015
Program of World Suicide Prevention Day
SOS Suicide Association

College Paopao (Moorea)
8h00-15h00: Awareness Intervention, clew

Suicide Prevention Center (dispensary Punaauia)
14h00-16h00: Open Day
- Presentation of the center
- Listening Point

Gardens of the town hall of Pirae
17.00: Conference: "the Canadian and American experience in Suicide Prevention and Reporting World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Montréal, June 2015"
- The centers prevention Canadian / American suicide SPC Quebec Suicide Action Montreal and CRISIS, Los Angeles DDHMH, Samaritans and New York National Helpline (SOS suicide and SOS Life) 30 '
- Cognitive behavioral therapy DBT in preventing suicidal relapse (Stéphane & Amadéo / Moerani Rereao) 10 '
- Positive Psychology in suicide prevention (Patrick Favro): 10 '
- Zippy's Friends, a program for children (Heimana Trouche): 10 '
18h00: Questions / answers
18.30: Closing Conference
6:45 p.m.: Opening the concert, official speeches, prayers and songs
19.00: Concert Ukulele
20h00: Ceremonies in memory of suicides and suicidal candles of the year.
8:15 p.m.: Closure

Hospital Taaone (large amphitheater - Level 2)
20.30: Visio-Conference of Philippe Carette (Psychologist Suicide Prevention Center Popincourt, Paris): presentation of the project center "Culture and Health"
9:30 p.m.: Closure

Français
Jeudi 10 septembre 2015
Programme de la journée Mondiale de Prévention du Suicide
Association SOS Suicide

Collège de Paopao (Moorea)
8h00-15h00 : Intervention de sensibilisation, point d’écoute
Centre de Prévention du Suicide (dispensaire de Punaauia)
14h00-16h00 : Journée portes ouvertes
- Présentation du centre
- Point d’écoute
Jardins de la mairie de Pirae
17h00 : Conférences : « l'expérience Canadienne et Américaine en matière de prévention du Suicide et compte rendu du Congrès mondial de l’Association Internationale de Prévention du Suicide, Montréal, juin 2015»
- Les centres de prévention du suicide canadiens/américains : CPS de Québec, Suicide Action et CRISE de Montréal, DDHMH de Los Angeles, Samaritains et National Helpline de New York (SOS suicide) et SOS Vie) 30 '
- La thérapie cognitivo-comportementale DBT (Dialectical behavior therapy ) dans la prévention des rechutes suicidaires (Stéphane Amadéo & /Moerani Rereao) 10' - La psychologie positive dans la prévention du suicide (Patrick Favro): 10'
- Les Amis de Zippy, un programme destiné aux enfants (Heimana Trouche) : 10’
18h00 : Questions / réponses
18h30 : Clôture des conférences
18h45 : Ouverture du concert, allocutions des officiels, prière et chants
19h00 : Concert de Ukulele
20h00 : Cérémonies des bougies en mémoire des suicidés et suicidants de l’année.
20h15 : Clôture
Centre Hospitalier de Taaone (grand amphithéâtre – niveau 2)
20h30 : Visio-Conférence de Philippe Carette (Psychologue du Centre de Prévention du Suicide Popincourt, Paris): présentation du projet de centre « Culture et Santé"
21h30 : Clôture

Poster


Georgia


SEPTEMBER 10 - WORLD SUICIDE PREVENTION DAY

Georgian World Suicide Prevention Da Suicide

Click to read more


Germany

2015 World Suicide Prevention Day banner in German


Berlin – 10. September 2015 – Zentrale Veranstaltung

Gottesdienst zum Welttag der Suizidprävention 10. September 2015 18:00 Uhr Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche – Berlin -> Weitere Informationen in dem Veranstaltungskalender der Gedächtniskirche .

------------

Berlin – 10. September 2015 – Aktion “600 Leben” vor dem Berliner Tor

10. September 2015 13.00 Uhr Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor Für den Welttag der Suizidprävention am 10. September 2015 haben sich viele Akteure aus den Bereichen Suizidprävention und Seelische Gesundheit zusammengeschlossen. Gemeinsam starten sie dieses Jahr zum zweiten Mal …Weiterlesen →


Dortmund – 10. September 2015 – Lesung

Das Krisenzentrum lädt ein: Jörg Hartmann liest aus “Arbeit und Struktur” von Wolfgang Herrndorf* 18:00 (17:30 Einlass) Sweetsixteen Kino des Dortmunder Depots Immermannstr. 29 44147 Dortmund Anlässlich des Internationalen Tages der Suizidprävention am 10. September 2015 engagiert sich Jörg Hartmann, …Weiterlesen →


Dresden – 08. September 2015 – Wissenschaftliches Symposium

08. September 2015 ab 15.00 Uhr MTZ (Medizinisch-Theoretisches-Zentrum) des Universitätsklinikums Fiedlerstr. 42 01307 Dresden HAUS 91, zwischen Fiedlerstr. und Blasewitzer Str Die Einmaligkeit des Lebens und die Einsamkeit des Sterbenden – Palliative Begleitung als eine Form der Suizidprävention – Wissenschaftliches … Weiterlesen →


Düsseldorf – 12. September 2015 – Thementag “Wenn die Psyche erkrankt”

-> Laden Sie sich den Flyer für die Veranstaltung herunter


Hannover – 10. – 23. September 2015 – Ausstellung, Gedenkfeier und Informationsveranstaltungen

Ausstellung SUIZID – KEINE TRAUER WIE JEDE ANDERE GEGEN DIE MAUER DES SCHWEIGENS Ausstellung im Haus der Region Hildesheimer Str. 18, 30169 Hannover 10. bis 23. September 2015 Mo.-Do. 8.00 bis 17.00 Uhr Fr. 8.00 bis 16.00 Uhr Eintritt frei Weiterlesen →


Schwerin – 12. September 2015 – Fachtag für Hinterbliebene nach Suizid

Samstag, 12.09.2019 ab 9:30 Bleicher Ufer 11 19053 Schwerin 09:30 Empfang mit Kaffee 10:00 Grußworte 10:15 Einführung in das Thema Seminar und Workshop mit Jana Raile 12:30 Mittagessen 13:30 Fortsetzung Seminar 15:30 Kaffeepause 16:15 … Weiterlesen →

Top

Top

Ghana


Accra


We are focusing on media reporting and risk of suicide during this period. Specifically, we plan to have a workshop for reporters and anyone who works in one way or the other with the media. The main objective is to create awareness among media personnel about the risk of reporting on suicide and also highlighting responsible media reporting of suicide stories. This workshop will take place at the University of Ghana, Department of Psychology, Legon, on Wednesday 9th September, 2015. On 10th September, we have arranged for various radio/TV presentations to create awareness about suicide prevention.

Greece

2015 World Suicide Prevention Day banner in Greek


Patras


Αυτοκτονίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης των Αυτοκτονιών στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά σχετική έκθεση για τις αυτοκτονίες, ως μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την κοινωνική πια σήμερα μάστιγα. O χάρτης δείχνει το ποσοστό αυτοκτονιών σε παγκόσμια κλίμακα και για τα δύο φύλα. Απώτερος, όσο και ιδανικός στόχος, του Π.Ο.Υ είναι η επίτευξη της μείωσης των αυτοκτονικών περιστατικών κατά 10% έως το 2020.

Η διάπραξη αυτοκτονίας η αλλιώς «δολοφονία του εαυτού» όπως αναφέρεται από τους ειδικούς δεν κάνει διακρίσεις. Η μάστιγα αυτή πλήττει όλες τις ηλικίες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Το 2012 καταγράφηκαν περίπου 804.000 περιστατικά αυτοχειρίας σε παγκόσμιο επίπεδο με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να αφορά χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι ελλιπείς πόροι και υπηρεσίες των οποίων, εάν και εφόσον υπάρχουν, παρεμποδίζουν την πρόληψη, τη θεραπεία και την υποστήριξη των ευπαθών ατόμων.

Οι άνδρες αυτοκτονούν 3 φορές περισσότερο από τις γυναίκες στα ανεπτυγμένα κράτη και συχνά επιλέγοντας βιαιότερες μεθόδους από αυτές όπως απαγχονισμός, πυροβολισμός με κυνηγητικό όπλο, πτώση από ύψος κ.α. Η συχνότερη μέθοδος απόπειρας στο γυναικείο φύλο είναι η υπερδοσολογία φαρμάκων. Όσον αφορά την ηλικία, τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι χαμηλότερα σε άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών και υψηλότερα σε άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω σε όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η αυτοκτονία αποτελεί τη 2η αίτια θανάτου σε νέους ανθρώπους 15-29 ετών μετά τα τροχαία ατυχήματα, ενώ στην Νοτιοανατολική Ασία αντιπροσωπεύει την κύρια αιτία (17.6% για χώρες υψηλού εισοδήματος και 16.6% για χώρες μικρομεσαίου εισοδήματος).

Η περίπτωση της Ελλάδας
Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κλίμακα», το 2012 καταγράφηκαν 508 περιστατικά αυτοκτονίας στη χώρα μας, ενώ στο διάστημα 2007-2011 το ποσοστό αυτοκτονιών αυξήθηκε κατά 43% (Σχήμα 2). Για πρώτη φορά το 2012 η Ελλάδα ξεπερνάει το 5% των αυτοκτονιών, αριθμό που έχουν χώρες όπως η Βραζιλία ή κάποιες Ασιατικές. Δεδομένου ότι το 45,27% των θυμάτων αφορούσε οικονομικά ανενεργά άτομα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί: Άραγε η οικονομική ύφεση επηρεάζει τα ποσοστά αυτοκτονιών μιας χώρας; Το διεθνές περιοδικό Κοινωνικής Ψυχιατρικής ανατρέχοντας σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, από την Μεγάλη Ύφεση του 1929 έως την κρίση του 2008, απεφάνθη πως η αύξηση της ανεργίας σαν επακόλουθο της πτώσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, συνδέεται με άνοδο των αυτοκτονιών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Το προφίλ του αυτόχειρα
Η απόπειρα αυτοκτονίας τις περισσότερες φορές αποτελεί εκδήλωση μιας γενικότερης διαταραχής και όχι παρορμητική ενέργεια. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ατόμων που οδηγούνται σε αυτή. Πρόκειται για ανθρώπους που παρουσιάζουν εμμονή και συνεχή ενασχόληση με το θάνατο, είναι απομονωμένοι, έχουν λίγους ή καθόλου φίλους, η οικογενειακή επαφή και στήριξη είναι απούσες, έχουν αποσυρθεί από κοινωνικές δραστηριότητες, εμφανίζουν διάσπαση προσοχής, έλλειψη χιούμορ, ανηδονία, προσήλωση σε δυσάρεστα γεγονότα του παρελθόντος. Δεν έχουν καμία προσδοκία για το μέλλον, είναι απελπισμένοι, παραμελημένοι ως προς την εμφάνιση και την υγιεινή τους, δείχνουν να έχουν χάσει το νόημα της ζωής.

Ποιοι είναι οι μύθοι και οι αλήθειες σχετικά με την αυτοκτονία;
Μύθος 1ος: «Οι άνθρωποι που λένε ότι θα αυτοκτονήσουν ποτέ δεν το κάνουν!»
Όταν κάποιος εκφράζει την επιθυμία του να αυτοκτονήσει, δεν είναι απαραίτητα τρόπος να προσελκύσει την προσοχή των άλλων. Χρέος μας είναι να τον αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και να αναζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού.

Μύθος 2ος:»Μιλώντας σε κάποιον για την αυτοκτονία, του δίνουμε την ιδέα να αυτοκτονήσει!»
Δεν υπάρχει περίπτωση να ωθήσουμε κάποιον στην αυτοκτονία απλά και μόνο ρωτώντας τον αν σκοπεύει να βλάψει τον εαυτό του. Αντίθετα, μάλιστα, με την κατάλληλη προσέγγιση, με προσοχή και ευαισθησία, ίσως τον ωθήσουμε να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Μύθος 3ος:»Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν θέλουν πραγματικά να πεθάνουν».
Οι άνθρωποι που αυτοκτονούν νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα αδιέξοδο και ο θάνατος παίρνει τη μορφή λύτρωσης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές έχουν αμφιθυμικά συναισθήματα για την αυτοκτονία. Η επιθυμία για θάνατο εναλλάσσεται με την επιθυμία για τη ζωή! Μύθος 4ος:»Τα παιδιά δεν αυτοκτονούν!»

Τα παιδιά και οι έφηβοι πάσχουν σήμερα όλο και περισσότερο από κατάθλιψη, εκδηλώνοντας παράλληλα αυτοκτονικές τάσεις.

Η αντιμετώπιση από το σύστημα Υγείας των ανθρώπων που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν στοχεύει σε δύο άξονες: Πρώτον, είναι μείζονος σημασίας η άμεση εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τον ασθενή. Σκόπιμο είναι να μη μείνει το άτομο μόνο του, να μην έχει πρόσβαση σε αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα για να βλάψει τον εαυτό του και τέλος, να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο νοσηλείας και οι συνθήκες αυτής. Δεύτερον, η σωστή διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση μπορούν να αποτρέψουν δεύτερη απόπειρα. Η διάγνωση απαιτεί ένα πλήρες ψυχιατρικό ιστορικό, καθώς και εξέταση της νοητικής κατάστασης του ασθενούς, ενώ η θεραπεία συνίσταται σε φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία.

Ωστόσο, ούτε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ούτε ένας ειδήμων γιατρός είναι ικανά να γιατρέψουν την ψυχή ενός ανθρώπου! Η φιλία, η οικογένεια, το ενδιαφέρον, η στήριξη, μπορούν να αποδειχθούν το πιο θαυματουργό φάρμακο! Και αν όλοι είμαστε σε επαγρύπνηση μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, πού ξέρεις.. Ίσως αύριο εσύ να δώσεις το «φιλί της ζωής» και να σώσεις με τον πιο απλό τρόπο κάποιον που το χρειάζεται.

Γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία:1018

Έλενα Σαμπατακάκη, Χριστίνα Ζουρνατζίδη, φοιτήτριες Ιατρικής Παν/μιο Πατρών
Απ. Βανταράκης, Αναπλ. Καθηγητής Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών

Website


Guyana


Georgetown


Project Report Study on Suicide prevention

Today I have submitted Project Report Study on Suicide Prevention in the Texila American University for my POST GRADUATION DIPLOMA IN PSYCHIATRY. I am providing voluntary counselling services to the needy people of the Kutch District through the helpline organised by Om Foundation, for which I wanted to upgrade my knowledge by joining course in Psychiatry.

Pandit Devjyoti Sharma

Top


Hong Kong

2015 World Suicide Prevention Day banner in Chinese (Traditional)

The HKJC Centre for Suicide Research and Prevention (CSRP) of the University of Hong Kong (HKU) will hold a press conference on September 9 (Wednesday) with theme “Reaching Out and Inspiring Lives”. The press conference is co-organized by the Boys and Girls Clubs Association of Hong Kong (BGCA) and Caritas Youth and Community Service.

Professor Paul Yip Siu-fai, Director of the Centre, will at the conference present the latest suicide statistics for Hong Kong, and talk about new strategies for suicide prevention and intervention by better allocation of community resources. The presentation aims to promote public awareness and respect for the needs of people in society, and to encourage acts of reaching out and helping others. Two youths who had had suicidal thoughts will share on how they finally overcame the mental barrier to seek help from others, and how they have worked to help people in return. Their social workers will talk about services for youths.

The CSRP is calling on all sectors of society to care about people with different needs and help bring hope to life.


Hungary

2015 World Suicide Prevention Day banner in Hungarian


Hatvan, Heves


„Look how much road and mountain forests wait, get ahead all the way.”
The sound of music


„CHOICE OF LIFE” CONGRESS ON SUICIDE PREVENTION DAY
September 11, 2015.

Organised in cooperation of the Albert Schweitzer Hospital, the Fire Wheel Foundation Hatvan, the Department of Public Health Hatvan and the Hungarian Federation of Telephone Emergency Services (LESZ)

Plenary lectures:

• Coping strategies of kindergarten and school-age children
(The role of fairy tales)

• Taboos and myths about suicide
(What can we do for young people in school to support the „choice of life”?)

• „In case of emergency” (Book launch)

• Crisis Help Line as a tool in the hands of young people (LESZ/IFOTES)


Information: elet-valasztas@gmail.hu


Iceland


Reykjavik


10. september - Alþjóðadagur sjálfsvígsforvarna

10. september er tileinkaður forvörnum vegna sjálfsvíga víða um heim. Hér á landi er dagurinn einnig helgaður minningu þeirra sem fallið hafa fyrir eigin hendi. Að þessu sinni verður athygli vakin á sjálfsvígum og forvörnum gegn þeim með ýmsum hætti;

16. september -SJÁLFSVÍG

KL. 20:00 í safnaðarheimili Háteigskirkju. Dr . Óttar Guðmundsson geðlæknir verður með erindi um sjálfsvíg. Hægt verður að skrá sig í stuðningshóp fyrir þá sem misst hafa nákomna í sjálfsvígi.

17. september - opið hús

kl. 20:00-21:30 í Setrinu (1. hæð í safn.heimili Háteigskirkju)

Website


India

2015 World Suicide Prevention Day banner in Gujarati

2015 World Suicide Prevention Day banner in Hindi

2015 World Suicide Prevention Day banner in Kutchi

2015 World Suicide Prevention Day banner in Marathi

2015 World Suicide Prevention Day banner in Telugu


Bengaluru, Karnataka


Dr. Hemendra Singh, Dr. Murali Thyloth, Interns and the staff of the Department of Psychiatry, M. S. Ramaiah Medical College, Bengaluru, India, organised the Suicide Prevention Day on September 10, 2015. The focus of the programme was to highlight the magnitude of the problem of suicide in India and to create awareness about ways and means of preventing suicide. On the occasion, banners and posters were put up in eight institutions of Gokula Education Foundation (GEF), Bengaluru. Pamphlets were also distributed to the students and staff of these Institutions.


Ahmedabad


WSPD Ahmedabad

Quiz on Suicide Prevention and Counselling techniques at School of Psychology, Gujarat University, Ahmedabad, India. Approximately 100 students undergoing psychology training participated in the quiz and experiences were shared about Reaching out and saving lives. I am attaching one of the photographs of the event. Thank you.


Bhuj, Gujarat


Bhuj World Suicide Prevention Day 2015

Om foundation, KUTCH,GUJARAT, has published LIFELINE GUIDE BOOK (JIVANDHARA MARGDARSHIKA) for teacher training and parents' awareness for suicide prevention in students in India. This book was inaugurated by the Cabinet Education Minister shri Bhupendra Singh Chudasama in Mathal High School, Nakhatrana, Kutch in the presence of District Health Officer Mukesh Patel and District Development Officer. District Education Office has started "JIVANDHARA MARGDARSHIKA pilot project" of Om Foundation in 50 schools for suicide prevention in students.

------------

Om Foundation and Rotary Club of Wall City are organising STRESS MANAGEMENT SEMINAR at the Kutch University on 15/09/2015 at 11 am in Bhuj.

Om Foundation is organising- (1) MENTAL HEALTH AWARENESS EXHIBITION (2) essay writing (on the topic of problems of students) (3) teacher's training (4)stress management seminar in the Muslim Education Trust sanchalit school in Bhuj on 11th & 12th September.

------------

VERY GOOD NEWS. Every year on the occasion of WORLD SUICIDE PREVENTION DAY Om Foundation has made appeal to Government of Gujarat for taking initiative actions regarding suicide prevention and to start suicide prevention helpline.Last year when Mr. Narendra Modi (Ex.Chief Minister of Gujarat ) became the Prime Minister of India Om Foundation has demand to him for starting NATIONAL SUICIDE PREVENTION STRATEGY for India to prevent suicide of innocent people due to lack of suicide preventive strategy & to start suicide prevention helpline .Gujarat Government has taken necessary action to prevent suicide and is going to launch JIVAN ASTHALL helpline tomorrow on the occasion of WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 10th September we are very grateful to Gujarat Government for recognising our demands through the NGO OM FOUNDATION for requesting to start helpline in the Gujarat State.

Continuing the suicide prevention awareness mission Om Foundation has accepted the invitation from DR Lohar,supretendent of DISTRICT HEALTH TRAINING CENTRE OF KUTCH to take lecture on suicide prevention to train nursing staff on 11/09/2015 from 12 pm onwards.


Chennai, Tamil Nadu


RPF, NGO Join Hands to Stop Suicides - The New Indian Express

CHENNAI: As part of their action plan to bring down train-run over deaths in the suburban train network, the Madras division of Southern Railways has tied-up with Sneha, the Chennai based NGO which runs a suicide prevention helpline.

According to railway estimates, around 15-20 percent of deaths on railway tracks in the Chennai division are actually people committing suicides. “It’s an easy way out for many frustrated youngsters. They just stand in front of a fast EMU train which takes their life in a fraction of a second,” said a railway official.

As part of the tie-up, Sneha as well as their helpline will feature prominently on the division’s promotional material which will be put up across the suburban stations. The NGO has also been requested by the railways to conduct training and sensitisation sessions for Railway Protection Force (RPF) personnel on identification and counselling of persons who might be on the verge of committing suicide.

In the run-up to the World Suicide Prevention day on September 10, a number of joint awareness campaigns have been planned. Special announcements regarding the campaign will be made at Chennai Central and Egmore stations. Videos about the campaign with the helpline numbers will also be beamed at the giant screens at these terminal stations.

Founder of Sneha, Lakshmi Vijaykumar said that such suicides on train tracks had been an issue that had not yet been discussed extensively. In this collaborative effort, 15 stations and vulnerable locations where people jumped in front of trains had been identified for aggressive campaigns, she said.

Website


Gandhinagar, Bangalore


WORLD SUICIDE PREVENTION DAY CAMPAIGN

Come! Let's participate to spread the message of HOPE. With Benny Prasad, Richard Tholoor and about his 60 dancers doing it for a cause. RJ Saggy will be hosting this campaign. Come, Bring and share.

Location: Freedom Park, Gandhinagar, Bangalore, India

Website


Gandhidham, Gujarat


Gandhidham World Suicide Prevention Day 2015

Om Foundation and District Education Office has organised JIVANDHARA PARENT'S COUNSELLING SEMINAR (Life Skills Education Training Programme)for Stress Management & Suicide Prevention in Students in Gandhidham in the presence of District Education Officer Mukesh Patel, ADEO Harsad Garva.


Hanamkonda, Telanga


Hanamkonda

PEEES conducted essay writing competition on "suicide prevention - role of students". 50 students participated.

Flyer


Rajouri, Poonch, Jammu, Srinagar,

Jammu & Kashmir

Iqra Foundation is a J&K (India) based NGO, besides it's routine environmental, health, women &child and sustainable development, Iqra Foundation has been launching it's special awareness programmes and activities. Now IF has planned more programmes and activities to educate masses, spread theme of the year particularly amount youths so as to Save lives. Iqra Foundation has decided to organise special lectures, group discussions, seminars, essay writing competitions, paintings, press conferences and many more.


Khammam, Telangana (Andhra pradesh)


On September 1st along with Khammam IMA secretary we have conducted a press conference. On 2nd there is a good coverage in all the local news papers .We have detailed them regarding our activities up to 10th Sept.

On 2nd Sept addressed 350 students of Tagore college at Wyra (near by village) to create awareness program regarding suicide prevention. Up to 10th every day awareness meetings are there.we are also distributing pamphlets regarding suicide prevention literature. A rally on 10th Sept. and we are going to light the candles in the windows at 8pm on 10th. Photos will be uploaded aferwards.


Kutch, Gujarat

Kutch World Suicide Prevention Day 2015

Today Divya Bhaskar Newspaper has flashed the news regarding Suicide Prevention Awareness banners made by the INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SUICIDE PREVENTION in Indian languages Hindi, Gujarati and Kutchi approved for official use on the occasion of WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 10th September 2015.Om Foundation Bhuj has made all the three regional language translated banners for the IASP.

------------

Kutch District World Suicide Prevention Day

Yesterday I have meet District Education Officer of Kutch District Shri Mukesh Patel and decided to organise suicide prevention awareness rallies in the all subdivisions including 10 talk headquarters of Kutch District with the IASP'S banners in English Hindi Gujarati and Kutchi languages.
Dr Devjyoti Sharma
President of Om Foundation,Bhuj Kutch


Nagpur, Maharashtra


We at our Tirpude college of social work, Nagpur , Maharashtra, India, will be observing the day by organizing a lecture by a clinical psychologist and a psychiatric social worker on the theme, and will be displaying posters on Mental health , we will be taking an oath of helping people in distress ...and also will take a pledge that we will never commit suicide . The programe is organised by the Medical and Psychiatric social work department .


Rajahmundry, Andhra Pradesh, East Godavari District


To mark WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 10-09-2015, The Department of Psychology would be organizing a One Day Workshop for students of psychology and professionals in educational settings on 10th September 2010. We plan to educate the listeners about the fact that suicide is preventable, remove the stigma attached with suicide.

We will carry out an interactive workshop with participants to spread awareness about suicide prevention.

The invited resource persons would be focusing on assessment and prevention.

Resource Persons:
Dr. Sangeeta Dhavala
Dr. Bharathi
Dr. Ravi Shanker Datti
Dr. Raja Sekhar


Shillong, Meghalaya


We are organizing a 17 km Cycle Rally and also holding a Seminar on Suicide Prevention on the 10th of September 2015.


Shirpur, Maharashtra


We will conduct an one-day seminar in our institute and would like to continue the same activity through out the life, lecture of renown psychologist as well persons from various streams such as personality development and a counsellor will be arranged.

Top


Soreng, Sikkim


 1. Publication of dedicated column in local daily- SIKKIM EXPRESS
 2. . One day awareness program for the students and local community
 3. Skit play on drug addiction and suicide
 4. Expert discussions and interaction sessions with the public

Thiruvananthapuram, Kerala


Thiruvananthapuram World Suicide Prevention Day

Department of Psychiatry, Govt. Medical College, Thiruvananthapuram is organising a CME on this year's theme for Medical and Nursing students.

Program


Udupi, Karnataka


LIFE IS WORTH LIVING
A REPORT ON WORLD SUICIDE PREVENTION DAY PROGRAMbr /> br /> World Suicide Prevention Day is celebrated on September 10th worldwide. The aim of this day is to create awareness among the general population and youth in particular regarding the magnitude of impact suicide has caused in terms of loss of productive lives.br /> br /> Udupi College of Nursing, Manipal organized an awareness programme at Trisha Pre-University College, Kallianpur at 12.15pm and Manipal Pre-University College, Manipal at 2.30pm on September 10th 2015. The target group of this awareness programme was adolescents within the age group of 15-18yrs.br /> br /> The gathering was welcomed by Mr. Rock (I PU Comm student) and a warm welcome was accorded to the speakers Mrs. Indira Santosh, Principal, Udupi College of Nursing and Mrs. Flavia Noronha, Vice Principal, Udupi College of Nursing. As a token of gratitude, a momento was presented to the respected speakers by the Chairman of the college Mr. Ramesh Bhandary and Principal of the college Mr. Satish Naggade.br /> br /> Mrs. Indira Santosh stressed upon the facts and statistics of suicide highlighting the fact that suicide is the third leading cause of death for people aged 10-24. Various myths and facts about suicide were explained. Importance was given to the prevention part by stressing on the role played by parents and teachers in early detection and steps to be taken to prevent suicide attempts by college youth. Mrs. Flavia Noronha explored the interventions that can be taken by the youth himself in observing the warning signs of suicide, how to talk with people about suicide and getting help when needed. A list of helpline numbers were given to the students. Both the speakers discussed on the steps on how to beat the stress and suicidal thoughts by taking simple steps like staying safe, developing hobbies and interest, strengthening support system and taking care of oneself by practicing healthy habits, believing in oneself and setting realistic goals for life.br /> br /> At the end, the talk was summarized and students were given opportunity to clarify their doubts. To conclude, Ms. Lavanya (II PU Comm) delivered the vote of thanks. Gratitude was expressed by Mrs Indira Santosh to the Principals of respective colleges. Last but not the least gratitude was expressed to the students and the need to think about tomorrow was stressed. Students were asked to be patient in their life, hope for change and hope for better cause LIFE IS WORTH LIVING!!!


Indonesia

2015 World Suicide Prevention 

Day banner in Indonesian


Jakarta

Jakarta Theological Seminary and Into the Light Indonesia are going to work together with a team of suicide prevention professionals in Indonesia to conduct a training in preventing suicide at 4 - 6th September 2015.

The training will contain introduction to suicidology, religious perspectives on helping suicidal people, suicide crisis intervention, and suicide prevention program development.

Everyone is welcomed to join the training! For more information, please contact intothelight.email@gmail.com.

Top


Ireland


World Suicide Prevention Day

On September 10th, 2014 Exchange House Ireland National Traveller Suicide Prevention Service (NTSPS), in partnership with Offaly Traveller Movement and Kerry Traveller Health and Community Development Project, held three film screenings across Ireland to mark World Suicide Prevention Day. These events were a great success and a fantastic way to engage community and services in talking about mental health.

Following on from this success, NTSPS would like to engage with more Traveller services and communities to mark this event. If you, your community or organisation would like to host a World Suicide Prevention Event or Film Screening, on September 10th 2015, we are inviting applications from across Ireland to support and raise awareness of mental health in local communities.

NTSPS will support organisations in planning, promoting and running the event. Services that are interested in hosting a World Suicide Prevention Event or Film Screening, as part of their application, can also apply for a small grant from NTSPS to cover any costs involved.

For more information and to make an application to host a World Suicide Prevention Event or Film Screening on Thursday 10th of September 2015, please contact Ronan Gilchrist on 0873770050 or ronan.gilchrist@exchangehouse.ie before Friday 21st August 2015 at 4pm.

We accept applications from individuals, community groups or services that work with and provide services to the Traveller community.

------------

Ireland to light up orange for suicide awareness campaign

To mark World Suicide Prevention Day on Thursday September 10, famous locations across the 32 counties will be light up in orange lights, in a new initiative launched by the suicide awareness group Cycle Against Suicide.

Thousands of homes across Ireland are also expected to turn on a special Solus orange light bulb to help share the positive and universal message.


Cork


This year, at 1pm on Friday September 11th, the Cork Cycle Around the Globe will take place in support of World Suicide Prevention Day. The cycle event will be leaving from the Western Gateway Building on Western Road, Cork and we would be delighted if you would join us! In advance of your attendance please RSVP me Caroline Daly at CarolineDaly@ucc.ie or via telephone on 021 4205551 before the event day.


Dublin


Candle Light Virgil 2015

We are in Dublin, 24, and have had two Candle light Vigils 2013 and 2014 held on Sept 10th for World Suicide Prevention Day, which were a great success. We are having this vigil again this year. We have a Facebook page (Candlelight Vigil for World Prevention Suicide Day) and we also plant trees, calling them the Tree Of Hope as a symbol to all affected by suicide or living with mental health issues to show our support.

Webpage.

------------

Console World Suicide Prevention Day Conference 2015

Console World Suicide Prevention Day Conference 2015

Following the high profile success of our previous year’s conferences, this year’s 2015 Console World Suicide Prevention Day Conference has attracted an exceptional number of the world’s most influential minds and thought leaders on suicide.

View the line-up of presenters and register to attend


Kilkenny


Lifeline Annual Seminar 2015 To Mark World Suicide Prevention Day 2015 at Butler House, Kilkenny, Ireland on Thursday September 10th.

'Nurturing Positive Mental Health in Children and Young People.' Supported by Lions Club Kilkenny

Our Seminar will bring together speakers from youth organisations, schools, early childhood development, NGO's and the Voluntary sector exploring a common theme of strengthening resilience among children and young people to enable them to participate fully and inclusively and to cope with life's many challenges. The seminar will conclude with poetry written and recited by young people on themes of mental health. We will also present a local 'upcycling' furniture project showcasing the positive mental health outcomes of a local project.

Top


Waterford City


2015 Donal O'Connor Memorial Cycle

Cycle will take place on Sat 12th Sept 2015 to help create awareness of World Suicide Prevention Day to raise funds for Waterford Marine Search & Rescue

Suicide prevention weekend Waterford will begin on Saturday 12th of September with the annual Donal O’Connor Memorial Cycle and finish on Sunday the 13th with our own walk .Two family friendly events both raising much needed funds for Waterford Suicide prevention. Together we can all do our bit please support and spread the word thanks .

Website


Wexford, Leinster


Wexford World Suicide Prevention Day

FDYS/ Youth Info

Name of Event: Love The Life You Live.
Workshop on Resilience & Hope
two hours of music by an array of local artists.
Twilight walk to the Bullring in Wexford

Poster

------------

A presentation and discussion evening will be held in the Talbot Hotel, Wexford, Ireland in honour of World Suicide Prevention Day on Thursday, September 10th at 7.30pm. The event is being instigated by Wexford authors, Tony Walsh and Lucy Costigan, whose recent book, ‘Understanding Suicide: Exposing the World of Pain within the Suicide Box' (Currach Press, June 2015) highlights the need for a new perspective on suicide and a blueprint for positive change.

Since County Wexford has consistently had one of the highest suicide rates in the country, the organisers plan an evening where a different approach to suicide, self-harm and mental health issues will spark much discussion and offer insights of hope. It is hoped that together we can explore new ways to stem the tide of self-harm and suicide in County Wexford.

Speakers for the evening include Dr Fergus Heffernan Ph.D, Rose Tully, Educator, George Lawlor of Wexford Marine Watch, and Ray Cullen of Talk to Tom in Gorey. Tony Walsh has worked with many vulnerable groups and individuals and for many years as Project Manager and Coordinator with Living Links, an outreach organisation that deals with families and friends bereaved by suicide. Tony will be presenting the New Perspective on suicide that is offered in his recent book. Local businesses who have sponsored the event are The Talbot Hotel, Pettitts Supervalu, Impression Print and Irishimages.org

The event is free and is open to all. For further information please contact Tony Walsh on 0871232855 or access our website.


Israel

2015 World Suicide Prevention Day banner in Hebrew


Tel Aviv


Tel Aviv World Suicide Prevention Day 2015

We are holding an "Out of the Darkness" walk in Tel Aviv on WSPD.


Italy

2015 World Suicide Prevention Day banner in Italian


Riemergere si può. Parliamone - Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

National campaign for suicide prevention run by the national helpline Telefono Amico Italia in collaboration with the national railway company Ferrovie dello Stato italiane: for one week (6-12 September) a videoclip (www.youtube.com/watch?v=CexgsoVTL2c&feature=youtu.be) will be displayed on screens in all Italian train stations and on board trains. Information will be conveyed also through the train magazine available in the "Freccia trains", in Self Services and Help Centers. More in www.telefonoamico.it

Poster


Padova


GIORNATA MONDIALE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO 2015

Uniti per combattere il dolore. Insieme per non chiudere gli occhi. Aumentare la consapevolezza informando la popolazione.

Il 10 settembre ricorre in tutto il mondo la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. La giornata, organizzata dalla IASP, International Association for Suicide Prevention Associazione internazionale per la prevenzione del suicidio, trova la città di Padova in prima linea grazie all’ Onlus De Leo Fund che insieme a Telefono Amico e al Comune di Padova organizza quest’anno la pedalata di solidarieta` in Prato della Valle a partire dalle ore 18.00

Website


Rome


XIII edizione Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

XIII edizione Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio

Sapienza Università di Roma

giovedì 10 settembre
venerdì 11 settembre 2015
Aula Magna del Rettorato
Piazzale Aldo Moro 5, Roma

World Suicide Prevention Day 2015 is celebrated in Rome this year at Sapienza University of Rome main campus. The headquarter of the Dean who welcomed the event also provided a magnificent venue. Scientific Direction is provided by Maurizio Pompili, M.D., Ph.D. This year Rome will host a regional launch of the event as well. A major contribution to the celebration of WSPD 2015 comes from the opportunity to broadcast ads as well as interviews and commentaries thanks to the support of Social Secretariat of RAI, the main public Italian television network, and ATAC which is public transportation system of Rome. Furthermore, on the occasion of WSPD, thanks to the partnership between Suicide Prevention Center in Rome and Telefono Amico (the main helpline in Italy) a major suicide prevention campaign will be derived in all Italian railway stations as well as to all high speed trains.

WSPD in Rome received the patronage of many eminent institutions such as The Presidency of the Council of Ministers, The Ministry of Health, Ministry of employment and welfare, chapter of youth and civil service, The Italian Psychiatric Society, and many more totaling 17 patronages altogether. This year, the event is also shared with a project held by the the Vicariate of Rome and it is also under the patronage of this institution.

Regional Launch of World Suicide Prevention Day is part of a two-day conference of experts in the fields as reported in the program. Thanks to painstaking efforts, more than 700 people have already registered and the event is free of charge for anyone (The event received some 11 ECM credits). Major organizations devoted to providing help in the community will be part of the event, including people involved in helplines, religious charities, survivors groups as well as those grouping family members of psychiatric patients. Politicians will be also part of the event thanks to the increasing interest in developing a National Suicide Prevention Strategy especially among youth. Suicide Prevention Centre in Rome supports and disseminates the promotion for IASP's Cycle Around the Globe.

A Facebook page is also provided: "Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio" As well as a website provides all information on the event: www.giornataprevenzionesuicidio.it

Candles will be distribute to allow people both expert in the field and from the community to - Light a Candle at 8 PM. To join and collaborate to the activities please contact: Maurizio Pompili, M.D., Ph.D. - IASP National Representative for Italy, e-mail: maurizio.pompili@uniroma1.it

All interested in collaborating are most welcomed and are encouraged to contact the Italian IASP Nat. Repr. for proper involvement in the activities. www.prevenireilsuicidio.it

Poster

Program


Japan

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Japanese


Aomori


9th Convention Japanese Association for Suicide Prevention (JASP)

The 39th Convention Japanese Association for Suicide Prevention (JASP) will be held on the 11th of September at Aomori University of Health and Welfare Health Sciences.

Website

View the schedule

TopHanno


自殺予防週間特別展示『いのち・つ なげる』 私を支えたこの一冊

9月10日は世界自殺予防デー 9月10日&# 12363;ら9月16日は自殺予防週間です!

飯能市では、木の香り漂う市立図書 館を会場とし、

自殺予防週間特別展示『いのち・ つなげる』私を支えたこの1冊 あな ;たの町の保健師編 を開催します ;。

「いのち」について考え「いのちを つなぐ」をテーマとし、今回は保健 センターの保健師がおすすめする図 書を展示します。

また、メンタルヘルス関連の図書や 地域の精神保健福祉活動に関する資 料を掲出します。

木の香漂う図書館で、時にはゆっく り過ごしませんか?

自殺予防週間特別展示「いのち・ つなげる」

270901-01.pdf サイズ:485.78KB

270901-02.pdf size: 191.27KB

誰も自殺に追い込まれない社会を 目指して

「自殺は追い込まれた末の死」であ り「防ぐことのできる死」です。
我が国では、社会的な問題として官 民協働し、

「誰も自殺に追い込まれることのな い社会に」むけて自殺対策に取り組 んでいます。 自殺対策や自殺予防週間について詳 細は、内閣府のホームページをご覧 ください。

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/

「教育長・校長先生編」(平成27年2ć 76;28日~同3月26日実施分)

教育長・校長先生編(資料)

270303houkoku.pdf サイズ:185.11KB

270228TOKUBETUTENJI.pdf サイズ:460.03KB

Website

Top


Kobe


Kobe Lifeline Walk

Starting at the Kobe Sogo Department store at 12 noon and walking through the streets of Kobe, and Chinatown, finishing at Meriken Park.

Learn more


Osaka


Osaka Lifeline Walk

If you live in the Osaka area, please come and join TELL on September 12th and help us make a noise about suicide prevention.

This walk starts at 1800 outside of Namba Station Exit 1 and will conclude at Osaka Station.

Learn more


Tokyo


US Embassy Walk

Tell Lifeline will be holding a suicide awareness walk starting at the US Embassy in Tokyo on September 10th.

Learn more

------------

Tell Lifeline Evening Walk

On September 10th TELL will be holding its second Suicide Awareness Talkie Walkie.

Our walk will start at 6 p.m. at the front of the TELL business office and we will walk to Yoyogi Park along Omotesando-dori. Please register for our walk and talk with us along the way as we make a noise about suicide prevention and remember lives cut short.

Learn more


Yokosuka


Yokosuka Lifeline Walk

Please join us on September 10th for the second Suicide Awareness Talkie Walkie in Yokosuka.

Our walk will start at 6 p.m. inside the main gate of the Yokosuka Naval Base and we will walk a loop inside the base. If you do not have base access, please come to the gate at 5:30 p.m. (with identification!) and we will register you.

This year the theme of World Suicide Prevention Day is Reaching Out And Saving Lives, a reminder that suicides can often be prevented when help and support are extended, and our fundraising Talkie Walkie is an ideal opportunity to remember lives that have been lost, to start talking about suicide and how to prevent it.

Learn more

Top


Kenya


Kiambu (Nairobi Environs), Kikuyu


Kiambu World Suicide Prevention Day

Befrienders Kenya has teamed up with PCEA Kikuyu Hospital and other like-minded organizations to organize an awareness forum on 10th September 2015. The event is aimed at breaking the silence on suicide and focuses on suicide prevention. The forum brings together about 300 participants including community health workers, religious and political leaders, students and community members. Activities include candle lighting, WSPD Facts and Figures,in-put from experts, personal testimonies, a skit from students etc. Wide media coverage is expected.


Korea

2015 World Suicide Prevention Day banner in Korean


Seoul


Suicide Prevention Day Ceremony and Conference
- Using Facebook suicide counseling
- Gatekeeper support activities


Guro-gu, Seoul


Poster contest for Elementary, Middle School and High School students.

제3회 구로구 생명존중·생명사랑 홍보포스터 

공모​

제3회 구로구 생명존중·생명사랑 홍보포스터 공모​구로구보건소와 구로구정신건강증진센터에서는 세계 자살예방의 날(9월10일)을 알리고자
생명사랑 및 생명존중 포스터 공모전을 실시하오니
능력있는 어린이 및 청소년 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.

* 공모부문 : 포스터
* 공모구분 : 초등부, 중등부, 고등부
* 공모주제
- 생명존중 및 생명사랑에 대한 의미있는 내용
- 자신과 타인에 대한 이해 및 사랑에 대한 내용
- 생명에 대한 소중함을 깨닫고 실천하기
* 공모기간 : 2015.07.20(월) ~ 08.14(금)
* 참가대상 : 구로구 거주 또는 재학중인 초·중·고등학생 (단체, 개인접수 가능)
* 작품규격
- 용지크기 : 4절 또는 B3 용지(세로방향)
- 작성유형 : 유화, 수채화, 크레파스화, 컴퓨터그래픽 등 (포스터 표어 필수)
* 공모방법
- 구로구보건소(구로구청) 또는 구로구정신건강증진센터 홈페이지에서 공모신청서 다운로드 후 작성
- 구로구보건소에 방문 또는 우편으로 공모신청서와 함께 작품 제출
* 시상내역 : 총 27명 (초등부, 중등부, 고등부 각 9명, 구청장 표창 및 정신건강증진센터장 부상)
* 심사발표 : 2015.08.24(월) 구로구보건소 및 구로구정신건강증진센터 홈페이지에 게시, 개별통보
* 시 상 일 : 2015.09.10(목) 세계 자살예방의 날 기념식
* 문 의 : 구로구보건소 지역보건과 ☎ 860-2039

Website

Top


Latvia


Riga


Ar sociālo kampaņu „Nenovērsies!” turpinās pievērst uzmanību psihiskās veselības jautājumiem

Lai mazinātu sabiedrībā pastāvošos aizspriedumus par psihiskiem traucējumiem un cilvēkiem, kuri ar šiem traucējumiem slimo, Veselības ministrija (VM) un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) turpina pērn īstenoto sociālo kampaņu „Nenovērsies!”. Kampaņa tiks uzsākta 10. septembrī, kad pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā pašnāvību novēršanas diena. Šīs dienas tēma šogad ir “Novērst pašnāvību: pamanīt, palīdzēt un izglābt dzīvības!”.

Kampaņas mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku psihiskajai veselībai, motivēt vērsties pēc specializētas palīdzības un mazināt aizspriedumus pret cilvēkiem, kuri ar šiem traucējumiem slimo.

Kampaņas "Nenovērsies" atklāšanas preses konference notiks 10. septembrī plkst. 11.00 "Tehnoannas pagrabu" pagrabstāvā (A. Briāna iela 8, Rīga).

Preses konferencē piedalīsies:

Preses konferences laikā mediju pārstāvjiem būs iespēja arī iziet cauri tumšajam labirintam, kas simbolizē emocionālo stāvokli, ko izjūt cilvēks psihoemocionālu problēmu gadījumā – sajūta, ka tausties tumsā un samilzušajai problēmai nav ne gala, ne malas. Cilvēks bieži jūtas viens, izolēts un citu nesaprasts. Arī preses konferences norises vieta – pagrabs – ir izvēlēta ar mērķi klātesošajiem radīt asociācijas ar sajūtām, kādas var piedzīvot bez atbalsta palicis cilvēks psihiskas saslimšanas laikā.

Vairāk informācijas kampaņas mājaslapā: www.nenoversies.lv

PRESES RELĪZES

Ilze Arāja,
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Slimību profilakses un kontroles centrs

Lebanon

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Arabic


Beirut


On September 13 2015, Embrace Fund is organizing the second annual suicide memorial walk in Lebanon, "Into the Dawn", around the occasion of World Suicide Prevention Day. This is the first walk of its kind to be organized in the Middle East, with the purpose of raising awareness about suicide and providing a community support environment for those who have been affected by suicide. In Lebanon, every 3 days we lose a person to suicide.

Click here to know more about the walk.

Click here to register for the walk and pledge to wake up

Farah Yehia, MPH, Health Management & Policy
Mental Health Advocacy Coordinator
Department of Psychiatry
American University of Beirut Medical Center
E-mail: fey00@aub.edu.lb
Phone: +961-1-350000 ext. 5658
Mobile: +961-3-840153

Website


Lithuania

2015 World Suicide Prevention Day banner in Lithuanian


R. Šalaševičiūtė: tik bendradarbiaujant bus pasiektas proveržis savižudybių prevencijos srityje

R. Šalaševičiūtė: tik bendradarbiaujant bus pasiektas proveržis savižudybių prevencijos srityjeSavižudybių dažnis Lietuvoje palaipsniui mažėja. Jei 2000-2003 per metus nusižudydavo apie 1600 žmonių, tai 2014 m. savo valia iš gyvenimo pasitraukė 930 žmonių. Tokius duomenis sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pateikė ministerijoje vykusiame susitikime su Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2020“ atstovais. Pasitarime aptarta Psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos veiksmų plano rengimo eiga, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimo klausimai.

Per pastaruosius 11 metų savižudybių dažnis Lietuvoje sumažėjo 40 proc. – tai vienas iš didžiausių sumažėjimų Europoje. Tačiau, pasak ministrės R. Šalaševičiūtės, savižudybių skaičius vis dar išlieka labai aukštas.

„Todėl mes turime konsoliduoti visų sveikatos politikų, specialistų, nevyriausybinių organizacijų pastangas, kad Lietuva pagal savižudybių skaičių nepirmautų tarp ES valstybių. Dėkoju visiems atsiliepusiems į ministerijos kvietimą bendrai aptarti šiuos aktualius klausimus ir tikiuosi, kad bendradarbiaudami, o ne žarstydamiesi kaltinimais mes pasieksime proveržio savižudybių prevencijos srityje“, – sakė R. Šalaševičiūtė.

Savižudybę sąlygojantys veiksniai yra labai įvairūs – socialiniai ekonominiai, asmeninio gyvenimo dramos, skyrybos, smurtas šeimoje, patyčios, agresyvumas, netolerantiškumas, abejingumas, besaikis alkoholio vartojimas ir pan.

„Akivaizdu, kad savižudybės yra ne vien medicininė problema. Kad savižudybių prevencija būtų efektyvi, problemą būtina suvokti kur kas platesniame kontekste, nei pagalbos ketinantiems ar bandžiusiems nusižudyti teikimas. Todėl šioje srityje būtina ne tik gerinti psichologinės pagalbos prieinamumą, bet ir socialinę žmonių padėtį, siekti alkoholio vartojimo mažėjimo, mokyklose vykdyti patyčių prevencijos programas bei užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje“, – sakė R. Šalaševičiūtė.

Todėl, pasak ministrės, labai svarbu, kad į prevencinių priemonių įgyvendinimą įsitrauktų ne tik sveikatos priežiūros institucijos, bet ir Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijos. Ministrė pripažino, jog lig šiol ankstesnės Vyriausybės neskyrė reikiamo dėmesio tarpinstituciniam bendradarbiavimui bei veiksmų koordinavimui.

Siekiant savižudybių prevenciją padaryti kuo efektyvesne bei pradėti tam būtiną tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dabartinė SAM vadovybė rado galimybę finansuoti Savižudybių prevencijos biurą, kuris veiklą pradėjo nuo 2015 m. pradžios. Pagrindinės šio biuro veiklos kryptys yra rinkti ir analizuoti informaciją, susijusią su savižudybių statistika, prevencija bei postvencija Lietuvos ir tarptautiniu mastu bei realiai bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir žinybomis, siekiant aktyviai koordinuoti tarpusavio veiksmus savižudybių prevencijos bei pagalbos bandžiusiems nusižudyti asmenims ir jų šeimoms srityje.

Ministrė R. Šalaševičiūtė susitikime pabrėžė, kad vaikų psichikos sveikata yra vienas iš pagrindinių prioritetų psichikos sveikatos priežiūroje. Plėtojant kompleksines vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje įsteigti 5 regioniniai diferencijuotos kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrai. Įtvirtinti šiuolaikiniai veiksmingos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo, vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų prevencijos, vaikų raidos ir psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos sistemos kūrimo Lietuvoje principai ir reikalavimai. Yra sudarytas integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros valdymo komitetas. 2014 metais patvirtintas Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimo srities aprašas. Jame numatytos kompleksinės priemonės iki 2023 metų, sukursiančios vaikams palankią, kokybišką bei veiksmingą sveikatos priežiūrą, sumažinant regioninius vaikų sveikatos ir jos priežiūros prieinamumo bei kokybės netolygumus. Be to, Vaikų hiperkinezinių sutrikimų ambulatoriniam gydymui skiriami kompensuojamieji vaistai, o patvirtintas Vaiko raidos tikrinimo aprašas padės specialistams atpažinti, įvertinti ankstyvą vaiko raidos sutrikimų riziką bei organizuoti pagalbą.

Susitikime R. Šalaševičiūtė taip pat pateikė informaciją apie Vaiko raidos centro patalpas. Ministrė apgailestavo, kad Vaiko raidos centras atsisakė siūlymo kurtis „Pušyno kelio“ sanatorijoje. Todėl, nuspręsta Vaiko raidos centrui pagal poreikius atnaujinti Vaikų ligoninės Santariškėse tris ar keturis aukštus. Šiems darbams skiriama 3,5 mln. eurų. Tačiau rekonstrukcijos darbai prasidės tuomet, kai vaikų ligoninė išsikels į Santariškėse statomas naujas patalpas.

Susitikimo dalyviai taip pat buvo supažindinti su Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projekto rengimo bei naujos redakcijos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo rengimo eiga, ES struktūrinių fondų paramos galimybėmis psichikos sveikatos paslaugų plėtrai.

Website


Macedonia

Една обична приказна за човек кој работел во организација за превенција за самоубиства, успеа да промени и спаси илјадници животи и да отвори целосно нов поглед за депресијата и суицидните мисли.

На сајтот Tambler, на одделот наменет за закрепнување на суицидните личности, неодамна се појави пост кој ги расплака сите оние кои го видоа.

„Додека работев во непрофитна организација за превенција од самоубиства, имав пристап и податоци до донациите. Еден човек секој месец во исто време донирал 15 долари. Тоа го правел цели 4 години. Секогаш ми делуваше чудно, но не размислував премногу за тоа се додека еден месец покрај донацијата не видов и порака именувана како „За Ноу од тато“.

Неговата донација имено била џепарлак за неговиот син кој извршил самоубиство.

Момчето кое го прикачило оригиналниот текст и кој ја раскажал оваа приказна го заклучил следното- „Ви се колнам, сите околу вас ќе ви недостигаат до крајот на животот, и да, греши секој кој мисли дека е подобро да е мртов.  

Source


Malaysia

2015 World Suicide Prevention Day banner in Malay


Petaling Jaya, Selangor


Petaling Jaya Reaching out and saving lives suicide prevention forum

Public Forum - Suicide Prevention: Reaching Out & Saving Lives. The topic for this year's forum will be on 'Depression' and 'Support for The Suicidal'. This is aimed to create awareness on the importance of mental health and suicide prevention, as well as removing stigma attached to both mental health and suicide.

Flyer


Mexico

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


La depresión es el principal factor asociado al suicidio en el mundo. ¿Cómo prevenirla y combatirla?

Video realizado por Alex Ortiz Covarrubias como parte del Programa de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Voluntariado de CEIDAS, AC en conjunto con el ITESM Campus Ciudad de México.


Aguascalientes


VI Congreso Internacional de Prevención del 

Suicidio

VI Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

1er Foro Estatal de Estratgias

Programa


Mexico City


II Congreso de Prevención del Suicidio en la Ciudad de México Invitacion

II Congreso de Prevención del Suicidio en la Ciudad de México

La Red Mundial de Suicidiólogos México A.C. en conjunto con el DIF-CDMX, le invita a asistir al II Congreso de Prevención del Suicidio en la Ciudad de México que se llevará a cabo el día 10 de septiembre del 2015 de 8:00 a 15:00 hrs. en la Sala Revolución del DIF Nacional, ubicado en Emiliano Zapata Número 345, Sta.Cruz Atoyac, Benito Juarez, 03310 Ciudad de México, DF.

Entrada libre.

Informes a los teléfonos: 6830-9024

II Congreso de Prevención del Suicidio en la Ciudad de México

Programa

Cartel

------------

Me complace hacerles saber que actualmente en Radio UAM ya están al aire los spots de radio

Les mando el par de audios con los spots.

Nos apoyan con la difusión.

Un saludo

RMS México

UAM PSA 01 - Suicidó

UAM PSA 02 - Amigos

Top


Nepal

2015 World Suicide Prevention Day banner in Nepali


Kathmandu


Nepal Health Society World Suicide Prevention Day

Nepal Health Society is going to conduct policy advocacy program targeted to national level policy level stakeholders and others concerned.

Poster

Top


Netherlands

2015 World Suicide Prevention Day banner in Dutch


Utrecht


Symposium uitnodiging 10 september 2015

Organisation of a national symposium for suicide prevention on WSPD.

Download the brochure


New Zealand


Christchurch, Cantebury


Symposium uitnodiging 10 september 2015

Symposium. Full day, free with lunch. Run by Waitaha Suicide Prevention Collective; a collective of government and non-government organisations working together to reduce suicide. The day focuses on translating research to activities through a cross sector shared leadership model of community collaboration.

Website

Top


Dunedin


Dunedin World Suicide Prevention Day 2015

Life Matters Suicide Prevention Trust is hosting World Suicide Prevention Day on September 10, 2015 at 7pm.
.
Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives is the theme of this year.

Approximately 569 candles will be lit to represent the lives lost in NZ in the last 12 months. These numbers will be confirmed some time in August by the Chief Coroner.

Arrive early at 6.30pm to listen to a performance by Metitilani Alo - University of Otago, Bachelor of Music Student. Many other music items.

Many speakers. Open space for members from the community to stand up and share.This may be a story, poem, reading, song or whatever they wish.

Gold coin donation, supper together afterwards.

Website


New Plymouth


Taranaki World Suicide Prevention Day

Library displays throughout Taranaki (New Zealand) and being available to answer questions anyone may have each day at Pukeariki Library in New Plymouth from 11-12. I have attached a poster that I have been sending around NZ. I have also been writing suicide prevention articles for local papers as well as facilitating the local Touched by Suicide Group. My website aims to give practical help to those who don't know what to do or say about suicide and those who are having suicidal thoughts.

Flyer


Rotorua


World Suicide Prevention Day - Public Launch of The Tree of Launch by Heeni Morehu and Whanau

World Suicide Prevention Day - Public Launch of "The Tree of Launch" by Heeni Morehu and Whanau

Kia ora koutou te whanau,
Please find attached a flyer for the the "Tree of Life Launch" by Heeni Morehu and whanau. This is a free event and acknowledges World Suicide Prevention Day (but run over three days). These presentations are open to:

Please feel free to distribute this flyer to your extensive networks. Nga mihi
Michael Naera
Kia Piki Te Ora Project Leader
Te Runanga O Ngati Pikiao
1274 Fenton Street
PO Box 2241
Rotorua
Ph: 07 347 3195 ext:828
Mobile: 021741361
Email: mnaera@pikiaorunanga.org.nz

Website

Download the poster

Top


Nigeria


Abuja


Nigeria World Suicide Prevention Day

Coming to your Screen Soon. #silentgirl Produced & Directed by SmartChongo for Nigeria Suicide Prevention Initiative. @NSPINITIATIVE #silentgirl #silentgirl

Nigeria World Suicide Prevention Day Silent Girl

Website


Norway

2015 World Suicide Prevention Day 

banner in Norwegian


Oslo og Akershus


Verdensdagen for selvmordsforebygging 2015: Selvmordsforebygging i et allment folkehelseperspektiv Videreutdanning i psykisk helsearbeid og Oslo LEVE inviterer til fagseminar.

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet. Andrea Arntzens Hus, Pilestredet 32, rom N020.025
Dato og tid: torsdag 10. september 2015 kl. 09.00 - 15.20
Program
Kl. 08.45-09.00: Kaffe/te og frukt

Kl. 9.00: Åpning av fagseminaret ved Nina Waaler, prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 09.05-10.00: Selvmordsforebygging. Når allmenne følelser går fra å være håndterbart til å bli destruktivt og livsfarlig. Innledning og visning av dokumentaren «LEVE» (15 min.) - med fire unge voksne som har overlevd selvmordsforsøk. Terese Grøm.

Kl. 10.15-11.00: Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe? Om selvmord og holdninger. Ved Ildri Kjølseth.

Kl. 11.00-11.45: Pause (ta med matpakke eller bruk kantina i 1. etasje, P 32)

Kl. 11.45-12.45: Kirkens SOS - et lavterskeltilbud for mennesker som går med selvmordstanker: Krisetelefonen, SOS-melding og SOS-Chat. Ved Kaj Hafr og Unni Letnes Nergård.

Kl. 13.00-14.15: «Livet går faktisk videre!» En dokumentar om tre unge etterlatte ved selvmord. Åse Svenneby Mjelva innleder og viser filmen (45 min.).

Kl. 14.30-15.15: «Sorry seems to be the hardest word» Om betydningen av likeverd og respekt i møte med pasienter/brukere av helsetjenester. Ved Anne Kristine Bergem.

Kl. 15.15-15.20: Avslutning ved Åse og May

Informasjonsmateriale. Representanter fra Landsforeningen for etterlatte (LEVE) og Kirkens SOS er tilgjengelige for spørsmål i pausene.

Om bidragsyterne
Terese Grøm er p.t. organisasjonskonsulent i LEVE og prosjektleder for verdensdagen 2015, og ferdigstilte en mastergrad i 2014 med tittelen «A feeling of connection» - et aspekt ved mening i livet?
Filmen «LEVE» er produsert av Røde Kors Ungdom, Røde Kors, Unge Leve og stiftelsen Olafs minnefond i samarbeid med produksjonsselskapet Klikkmonster og regissør Fred Heggland.
Ildri Kjølseth er lege og spesialist i geriatri, med doktorgrad som omhandler selvmord blant eldre (2010). Spesialrådgiver ved RVTS Øst.
Unni Letnes Nergård er daglig leder ved Kirkens SOS i Oslo og Kaj Hafr er ansvarlig for rekruttering og markedsføring av tjenestene. Kirkens SOS er en døgnåpenebsite krisetjeneste i flere kanaler: På telefon, skriftlig meldingstjeneste på internett og SOS-chat. Kirkens SOS i Oslo eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo.
Åse Svenneby Mjelva er farmasøyt, etterlatt/styremedlem i Oslo LEVE, og har fra 2012 arbeidet aktivt med å etablere Unge LEVE, bl.a. med ungdomssamlinger på nasjonalt nivå.
Filmen «Livet går faktisk videre!» er laget av regissør Suzanne Schønkopf ved Bravissimo AS, med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.
Anne Kristine Bergem er psykiater/fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
May Vatne er førstelektor ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved HiOA og fagrepresentant i styret for LEVE Oslo. Arrangører
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, HiOA studiested Pilestredet, og Oslo LEVE (med midler fra Helsedirektoratet via LEVE Norge)

Website

------------

 1. Open meeting in the Literature House in Oslo focussing on suicide prevention among young people - with several speakers from both the voluntary and professional ranks.
 2. Award ceremony "Olafs Memorial Award" - four young people telling their stories in a recent TV-programme will receive this year's award.
 3. Launch of new book on treatment of self-harm by Kristin Ribe and Lars Mehlum

Top


Paraguay

2015 World Suicide Prevention 
Day banner in Spanish


Psiquiatra habló de cómo ser un aliado en la prevención del suicidio

Paraguay - Los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la prevención del suicidio, si enfocan correctamente la noticia sobre el tema y cumplen las sugerencias de los suicidólogos sobre cómo difundirlas, así sostiene el fundador de la Sección de Suicidiología de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Prof. Dr. Sergio Pérez Barrero. En esta nota, algunas pautas de cómo presentar las noticias.

El doctor Sergio Pérez Barrero, quien también es presidente de la Sección de Suicidiología de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, vino al país a dictar unas conferencias organizadas por la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, en el Salón FIFA del Hotel Bourbón, ubicado en Luque. Primero dio datos históricos y bíblicos, sobre grandes personalidades que tomaron tan drástica determinación y cuyos actos fueron imitados, desencadenando varias muertes en consecuencia.

Dijo que la publicación de manera sensacionalista sobre el suicidio de una personalidad pública puede precipitar el suicidio de personas vulnerables, sobre todo adolescentes y jóvenes. Es por ello que cree importante que los medios de comunicación cumplan con algunas indicaciones al momento de dar una noticia referente a un suicidio, que no debe confundirse con poner un límite a la libertad de expresión, sino de hacerlo con responsabilidad social.

Basado en estudios científicos y estadísticos recomendó que al momento de dar la noticia es mejor reemplazar la palabra suicidio por sinónimos como muerte violenta, autoprovocada o autoinfligida, y tampoco debe aparecer la palabra suicidio como sinónimo de salida, opción o solución a una situación difícil por la que atravesaba la persona. A la vez se deben dar ejemplos de otras personas que en situaciones similares e incluso en peores circunstancias supieron encontrar soluciones no autodestructivas.

Recomendó que la noticia no aparezca en primera página ni en la última, porque por lo general el lector se concentra en dichas páginas. Pidió no publicar la foto de la persona que puso fin a su vida, por respeto a los familiares así como para evitar que entren también en una crisis suicida.

Tampoco se deben publicar fotos de la escena ni el método utilizado con lujo de detalles, ya que puede dar ideas a otros que a lo mejor pensaron un día en desaparecerse. También señaló que es común publicar que una persona se mató porque le dejó la novia o el novio, lo cual es una explicación simplista, ya que detalló que el suicidio es un proceso, y el motivo que induce “es la paja que rompe la columna vertebral del camello, que viene cargado”, es como solemos decir en Paraguay, la gota que colmó el vaso.

Insistió en que no deben ofrecerse explicaciones simplistas ni únicas de lo sucedido, pues el suicidio es una conducta compleja que responde a causas biológicas, psicológicas y sociales. El profesor doctor manifestó que no debe equipararse el suicidio con atributos valiosos del carácter como que lo hizo por valentía, por amor, honor, sentimiento solidario, etc.

Mencionó que no deben describirse solamente los aspectos positivos de la personalidad del fallecido, sino también los posibles factores que facilitaron el suicidio como el padecimiento de una enfermedad mental, el abuso de drogas y alcohol, los intentos suicidas previos, ingresos psiquiátricos. Asimismo, falta de apoyo familiar y social, etc.

Agradecemos a Antonia Delvalle Castillo

Fuente de Información: web: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/psiquiatra-hablo-de-como-ser-un-aliado-en-la-prevencion-del-suicidio-1401494.html

Reinaldo Gómez
Presidente Funda.Pre.S.

Website


Peru

2015 World Suicide Prevention 
Day banner in Spanish


¿Cómo reconocer a un potencial suicida?

LAS PALABRAS CORRECTAS

El terapeuta familiar y sistémico Ricarte Cortez explicó que un intento de suicidio es un ´pedido de ayuda´ y busca llamar la atención. Se debe dar tranquilidad, no juzgar al potencial suicida y hacerle saber que otros se preocupan por él, señaló el especialista. Por el contrario, advirtió, puede ser contraproducente decir cosas cono ´hay gente peor que tú´ o ´no es para tanto´

Especialista explicó la forma más acertada en que se debe manejar una situación tan delicada como un intento de suicidio.

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero esta condición no es la única que puede llevar a pensamientos suicidas.

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, hay signos de alerta como el aislamiento, cambios de actitud, pérdida de interés por las cosas convencionales o problemas de sueño, que de no ser atendidos a tiempo, pueden acabar con la autoeliminación de la persona enferma.

A nivel local, los potenciales suicidas engrosan los casos de salud mental, pero hay otros como la bipolaridad o la esquizofrenia que también puede tener consecuencias fatales, señaló el terapeuta familiar y sistémico Ricarte Cortez.

"Hay una pérdida de todos los mecanismos de control, y la depresión en sí misma lleva a una persona a tener el factor suicida, algunos lo intentan y otros no", aseveró en diálogo con RPP Noticias te Cuida.

El especialista explicó la forma más acertada en que se debe manejar una situación tan delicada como un intento de suicidio.

En primer término Ricarte Cortez apuntó que una persona entrenada debe ser la que intervenga en este tipo de casos, por ejemplo, los bomberos o el personal de salud.

En nuestra galería de fotos recogemos la explicación profesional de cuál es la forma correcta de manejar este tipo de crisis.

Website


Philippines


Quezon City


Deadly silver cleaner bawal na ibenta sa QC

IInaprubahan ng Quezon City Council ang pagbabawal sa pagbebenta ng mga silver jewelry cleaner na may halong cyanide at iba pang mapanganib na sangkap.
Agad namang pinuri ng EcoWaste Coalition, isang environmental group, ang hakbang ng Quezon City na una umanong lungsod na nakapagpasa ng naturang ordinansa.
“The ordinance will help in preventing cyanide poisoning from the accidental and deliberate intake of this deadly potion that has killed so many people, including young children who mistook it for water and adults who drank it on purpose,” ani Thony Dizon, coordinator ng EcoWaste.
Ang silver cleaner ay isa sa mga pangunahing kemikal na ginagamit sa pagpapakamatay sa bansa. Ika-6 ito sa 10 kemikal na nakalason sa mga isinugod sa Philippine General Hospital noong 2014.
Sa Setyembre 9-13 ay ipagdiriwang ang National Suicide Prevention Week at sa Setyembre 10 ang World Suicide Prevention Day.
Noong Martes inaprubahan ng City Council ang Ordinance CC19-311 na akda ni Councilor Dorothy Delarmente.
Sa ilalim ng ordinansa, ang magbebenta ng ipinagbabawal na silver cleaner ay magmumulta ng hindi bababa sa P5,000 at kulong na isa hanggang tatlong buwan.
Kung rehistrado ang negosyo na nahuling nagbenta nito, kakanselahin ang kanyang business permit sa siyudad.

Website


Poland

2015 World Suicide Prevention 

Day banner in Polish


Samobójstwa wśród młodych

W statystykach policyjnych nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, co skłoniło młodego człowieka do odebrania sobie życia.

Prof. Brunon Hołyst, znawca problematyki samobójstw, mówi, że zwątpienie w sens własnego życia, niskie poczucie własnej wartości prowadzą do uświadomienia sobie pustki egzystencjalnej, do poczucia bezsensu istnienia.

Tylko jak to odnieść do 9-latka, do dziewczyny, która ma 15 lat, do 18-letniego chłopaka? Przecież ich doświadczenie życiowe jest jeszcze tak skromne. Czego zdążyli się już dowiedzieć o życiu, że uznali je za bezwartościowe? Trzeba wyraźnie powiedzieć: to nie jest tylko ich problem, to nie jest problem tylko ich rodziny. To problem nasz, społeczeństwa. To nie może być temat tabu, bo taka postawa nie służy refleksji nad tym, dlaczego tak dużo młodych ludzi w Polsce popełnia samobójstwa… (ak/as)

Posłuchaj audycji Alicji Kulik


Portugal

2015 World Suicide Prevention 

Day banner in Portuguese


Évora


Dia Mundial da 

Prevenção do Suicídio 2015 - Universidade de Évora

Dia Mundial da Prevenção do Suicídio 2015

A Organização Mundial de Saúde, instituiu o dia 10 de Setembro como DIA MUNDIAL DA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, visando sensibilizar e convocar os países-membros para a definição de estratégias destinadas a prevenir o suicídio, que constitui um problema de saúde pública. À semelhança do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, a SPS pretende assinalar esta data, promovendo a realização de um colóquio, com a participação ativa das forças vivas da região onde o evento tem lugar - este ano, em Évora.

Este ano a iniciativa da Sociedade Portugesa de Suicidologia conta com a colaboração da Direção Geral de Saúde, Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais, Departamento de Psicologia, na organização deste evento.que irá realizar-se no Auditório Nobre da Universidade de Évora, no próximo dia 10 de Setembro de 2015.

Entrada livre
Informações e inscrições:
Secretariado: Luis Jorge Pais
ljdsecretariado@gmail.com

Website


Puerto Rico


2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish

Top


Bayamón


World Suicide Prevention Day 2015 Workshop

School of Optometry
2nd Floor Room 227
Time: 12:00 n – 12:25 pm

------------

Guía Para el Desarrollo un Protocolo Uniforme Para la Prevenció del Suicidio 2015


Qatar

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Malayalam


Doha


SUICIDE PREVENTION DAY SEMINAR HELD
SPEAKES at a seminar jointly organized by Media Plus and Neeraj Foundation in connection with the World Suicide Prevention Day has called up on the community to work together to build healthy communities with strong social fabric and fraternity. The theme of this year’s World Suicide Prevention Day ‘ Preventing Suicide : reaching out and saving life ’ was highly relevant as the world we live in is suffering due to isolation, nuclear families and selfish set ups, speakers observed.

The theme reflects the fact that connections are important at several levels if we are to combat suicide – at an individual level, cross support services, and cross country/countries. The seminar observed that nearly all suicides are preventable. This World Suicide Prevention Day, take the time to learn about suicide and think about how we can help someone connect to the support services they need and influence our connections to get involved in suicide prevention initiatives.

Inaugurating the seminar ICC president Gireesh Kumar observed that technological advancements and modern living conditions have made men in to different compartments where their emotional integrity and sociability are ignored. Isolation, lack of interactions and absence of adequate social activities intensify the mental stress and it leads to depression, suicide, and addiction to alcoholism and a number of social calamities. If the society stand together to facilitate healthy social environment with close connection and sharing of feelings, it will make a big difference, the seminar pointed out.

Presenting the topic Raees Ahmed a trainer and research scholar highlighted that correct parenting is the best solution for almost all sociological and psychological issued faced by modern society. The so called busy schedule of life of modern man cause lots of mental stress and strain and combined efforts are required to overcome this burden. Greed for money, misuse of technological devices, consumption of addictive substance, lack of family bondage and the absence of strong moral values are some of the causes of spread of suicide. With unity and cooperation the society can check this social issue to a great extent. Money and power cant guarantee peace of mind, which is more valuable to any one. He urged the audience to obtain peace of mind with simplicity, compassion and selfless service.

The regional head of Clickon , Juraij Ithilot exhorted the audience to understand the social situation and to do everything possible to make our living happy and peaceful. A clear insight about the purpose of life and importance of religious believes are the fundamental stones of mental solace, he said.

Muhammed Saleem, manager of Al Hayki translations also spoke on the occasion.

The function started with lighting candle declaring solidarity with all those who are striving hard to prevent suicide and make the world brighter with good deeds and knowledge. Mediaplus CEO Amanulla Vadakkangara conducted the event. Marketing coordinator Abdul Fathah Nilambur proposed a vote of thanks.

2. People lighting the candle on the World Suicide Prevention Day

Qatar World Suicide Prevention Day

ICC Presiddent Girish Kumar inaugurating the World Suicide Prevention Day Seminar


Romania

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Romanian

Ziua Mondială de prevenire a suicidului 10 septembrie 2015 cu genericul „Prevenirea suicidului: Întinde o mână de ajutor ca să salvezi vieți”

Inițial, inițiativa Asociației Internaționale pentru Prevenirea Suicidului (IASP) și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de a marca Ziua Mondială de prevenire a suicidului a fost susținută doar de câteva țări,

ZMPS
însă începând cu anul 2003, Ziua Mondială de prevenire a Suicidului este marcată de acum la scară globală, anual pe 10 septembrie. În anul curent evenimentul vine ca încurajare persoanelor fizice și organizațiilor implicate în acțiunea de prevenirea suicidului să ia în considerare rolul esențial de sprijin pe care ele sunt capabile să-l joace în combaterea acestui flagel.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății anual în întreaga lume peste 800.000 de oameni mor în urma actelor de sinucidere, numărul tentativelor suicidale fiind mult mai mare. Statistic ar reieși aproximativ un fapt de suicid la fiecare 40 de secunde. Numărul de vieți pierdute în fiecare an din cauza sinuciderii, depășește numărul celor cauzate de omoruri și de războaie luate la un loc. Fiecare sinucidere este o tragedie care afectează familiile, comunitățile și țări întregi, și are efecte de lungă durată asupra oamenilor. Sinuciderea este un fenomen global, se manifestă în toate regiunile lumi, fiind una din principalele cauze de deces. Suicidul apare ca a doua cauză de deces în rândul tinerilor cu vârsta de 15-29 de ani și a cincea principală cauză de deces în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 30-49 de ani.

În unele ţări în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a acestui fenomen cu până la 60 %. La nivel mondial 75 % din sinucideri au avut loc în țările mici și cu venituri și resurse medii. Se estimează că în cursul anului 2012 la fiecare adult care și-a pus capăt zilelor au fost peste 20 de alte persoane cu tentative de suicid.

Suicidul este o problemă gravă de sănătate publică în Europa, având o rată medie de 13,9 cazuri la 100000 populație (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 2013). Suicidul afectează persoane de toate vârstele, din toate culturile şi grupurile de populaţie. Ratele de sinucidere ale persoanelor de gen masculin sunt mai mari decât cele ale persoanelor de gen feminin în toate ţările Uniunii Europene. Cele mai multe sinucideri apar în cadrul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 35-44 de ani.

Impactul psihologic şi social al suicidului asupra familiei şi comunităţii este enorm, iar costurile economice asociate anual cu decesul sau leziunile autoprovocate ar fi, potrivit estimărilor, de ordinul miliardelor de dolari.

În Republica Moldova în anul 2014 au fost înregistrate 581 de cazuri de suicid, inclusiv populația în vârsta pensionară 117 cazuri, în 2013 – 576 cazuri, inclusiv populația în vârsta pensionară 98 de cazuri, pe când la copiii cu vârsta de până la 17 ani: 15 cazuri în 2014 și respectiv 13 cazuri în 2013.

Sloganul Zilei Mondiale pentru prevenirea suicidului 2015 este „Prevenirea suicidului: Întinde o mână de ajutor ca să salvezi vieți”, scopul principal în acest an este de a arăta grijă și preocupare pentru cineva care ar putea fi vulnerabil la sinucidere.

Mai mult de 90 % din toate cazurile de sinucidere sunt asociate cu tulburările mintale (în special depresia şi consecinţele cauzate de consumul de alcool şi de substanţe narcotice), care sunt un factor major de risc pentru suicid în Europa și America de Nord, iar în țările din Asia joacă un rol important și impulsivitatea. Suicidul este consecinţa unui complex de factori socio-culturali şi are un risc mai mare de apariţie în timpul perioadelor de criză socio-economică, familială sau individuală (de exemplu, pierderea unei persoane dragi, şomajul, divorţul, abandonurile, dezmembrarea familiei).

În plus, dacă persoanele se confruntă cu un conflict, dezastru, violență, abuz, deces al apropiaților sau pierderea lor și în caz de izolare, comportamentul lor se asociază adesea puternic cu elementul suicidal.

Rata sinuciderilor este sporită în rândul grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea, cum ar fi refugiații și emigranții, prizonierii.

Diferenţe de vârstă

Un comportament suicidal poate apărea la orice vârstă. Frecvenţa acestuia creşte brusc din copilărie, până la finalul adolescenţei şi începutul vârstei adulte. Rata suicidului este ridicată la adulţii de vârstă mijlocie sau peste, valorile cele mai ridicate înregistrându-se la persoanele de peste 75 de ani. Vârstnicii sunt mai predispuşi la intenţii suicidale şi utilizează metode mai letale decât tinerii; de asemenea, au şanse mai reduse de a supravieţui consecinţelor fizice ale unei tentative.

Diferenţe pe sexe

În medie, în aproape toate statele globului, rata suicidului pe sexe este de trei ori mai mare la bărbaţi decât la femei. Totodată, tentativele tind să fie de două-trei ori mai frecvente la femei, deşi diferenţele dintre sexe s-au redus în ultimii ani. Explicaţia disproporţiilor rezidă în utilizarea de către bărbaţi a unor metode cu letalitate mai mare, agresivitatea şi hotărârea mai accentuată a bărbaţilor de a-și pune capăt zilelor.

O creștere semnificativă a sinuciderilor se manifestă în rândul lesbienelor, gaylor, bisexualilor care se confruntă cu discriminare și izolarea de societate. Unul din cei mai puternici factori de risc pentru suicid este o tentativă de sinucidere anterioară.

Riscul de suicid

În timp ce legătura dintre tulburările psihice și de suicid (în special, depresie și consumul de alcool) este bine stabilită în țările cu venituri mari, multe suicide se întâmplă impulsiv în momentele de criză, cum ar fi probleme financiare sau suferind de dureri cronice sau în cazuri de boală gravă.

Aproximativ jumătate din cei cu idee suicidală au fost cândva diagnosticaţi cu o afecţiune psihică, iar până la 90 % din acei ce comit un suicid suferă de cel puţin o afecţiune psihică. Cel mai frecvent este vorba de depresii şi abuzul de substanţe, schizo­frenia sau tulburările de personalitate. Alcoolul şi consumul de stupefiante constituie factori importanţi în comiterea suicidului. Evenimentele stresante acţionează adesea ca factori declanșatori pentru persoanele cu dificultăţi de adaptare. Reacţii autoagresive pot apărea după conflicte în familie sau interpersonale, probleme judiciare, financiare sau la locul de muncă. Perioadele de criză economică şi şomaj determină o creştere importantă a ratei suicidului, prin vulnerabilitatea socială sporită. Reacţia de doliu este unul din principalele motive de suicid la persoanele vulnerabile. De asemenea, afecţiunile somatice grave, precum cancerul sau infecţia HIV, cresc riscul de suicid. Stresul și traumele copilăriei sunt un risc suicidal crescut în viaţa adultă.

Factori protectori

Dintre factorii psihologici, sunt capacitatea de a face faţă evenimentelor stresante de viaţă, încrederea în sine, autocontrolul şi comportamentul adaptiv. Factorii sociali şi culturali sunt reprezentaţi de integrarea socială şi religioasă, relaţiile bune cu prietenii, colegii şi vecinii, accesul la sprijin de specialitate şi la îngrijire medicală, dacă este necesar.

Un regim de viaţă sănătos, cu alimentaţie corectă, echilibrul somnului, activitatea fizică, abandonarea fumatului şi consumului de droguri se asociază cu un risc suicidal redus.

Metode de sinucidere

Se estimează că aproximativ 30 % din sinucideri la nivel mondial sunt cauzate de pesticide – auto-otrăvire, dintre care cele mai multe apar în zonele agricole rurale din țările cu venituri mici și medii. Alte metode comune de sinucidere sunt strangularea prin spânzurare și aplicarea armelor de foc.

Cunoașterea metodelor cel mai frecvent utilizate de sinucidere este importantă pentru elaborarea strategiilor eficiente de prevenire, cum ar fi restricționarea accesului la mijloacele de sinucidere.

Prevenirea și controlul suicidului

Suicidul poate fi prevenit prin direcționarea dezvoltării unor acţiuni, programe de prevenire şi a unor strategii naţionale de prevenire pentru a îmbunătăţi sănătatea mintală şi pentru a reduce numărul de decese prin sinucidere.

Există o serie de măsuri care pot fi luate atât în rândul populației, cât și la nivel individual, pentru a preveni sinuciderea și tentativele de suicid. Acestea includ:

Fenomenul suicidal în societate prezintă o problemă complexă și, prin urmare, eforturile de prevenire a sinuciderii necesită coordonarea și colaborarea intersectorială, inclusiv a sectorului sănătății și altor sectoare, cum ar fi cel al educației, muncii, agriculturii, de afaceri, justiției, de drept, apărare, politică și mass-media. Aceste eforturi trebuie să fie cuprinzătoare și integrate ca o abordare unică, care să genereze un impact pozitiv asupra unei probleme atât de complexe, precum este suicidul.

Website


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca World Suicide Prevention Day

Outdoor concert to promote World Suicide Prevention Day and national lifeline 0800801200

Poster


Russia

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Russian


Minsk


10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

Суицидальное поведение является сложной философской, этической, социальной и медицинской проблемой. Ежегодно в мире совершается около 1 млн. самоубийств и примерно в 10 раз больше суицидальных попыток. Самоубийство, как смерти причина, занимает второе место после ДТП в возрастном диапазоне 15-35 лет в Европе. Среднемировой уровень суицидов составляет около 14-16 населения в год на 100000. В Республике Беларусь в 2008 г. этот показатель составил 27.5 / 100,000. В абсолютных цифрах это обозначает, что более 2600 человек в Беларуси умерли в результате самоубийства в указанном году, что значительно превысило число погибших в ДТП (1954 человек) за тот же период. В 2012 году этот показатель снизился и составил 20.5 / 100,000 (N = 1944).

Предупреждение самоубийств представляет собой весьма непростую, но выполнимую комплексную задачу, решение которой возможно при взаимодействии различных структур общества (социальный сектор, государственные органы, учреждения образования, охраны правопорядка, здравоохранения, религиозные организации), так как причины этого явления весьма многообразны. Большое значение придаётся характеру освещения как проблемы суицида в целом, так и конкретных случаев суицидальных актов в средствах массовой информации и художественных произведениях. Специалисты средств массовой информации (СМИ) могут внести большой вклад в увеличения уровня осознания проблемы обществом и формирование реалистичных, не искажённых предрассудками представлений о самоубийстве.

ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

К суицидальному поведению принято относить самоубийство (суицид) суицидальные попытки (парасуициды) мысли и высказывания о самоубийстве. Причины суицидального поведения многообразны. Их невозможно свести только к психическому расстройству, соматическому заболеванию или тяжёлой жизненной ситуации, которую переживает человек. Однако, в многочисленных исследованиях выявлены факторы, которые увеличивают риск суицидов и суицидальных попыток. Их наличие не обозначает обязательного "вердикта" суицида, но их сочетание увеличивает его риск.

Большое значение принадлежит социально-психологическим факторам: нарушенные детско-родительские и партнёрские отношения, одиночество и другие.

Тяжёлые кризисы: смерть близких, развод, финансовые потери, уголовная ответственность, потеря работы, значительное снижение социального статуса, тяжёлые конфликты и другие кризисы могут также стать пусковыми факторами СП.

Психические расстройства также являются серьёзным фактором риска суицида. Результаты исследований ВОЗ демонстрируют, что во многих случаях состояние человека на момент смерти в результате суицида соответствует диагнозу какого-либо психического расстройства. Самые частые среди них - расстройства настроения (депрессия) зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм и наркомания) расстройства личности и другие. Так, депрессия предшествует суицидов 45-70%; зависимостью от алкоголя страдает 10-22% умирающих в результате суицида. Почти в половине случаев имеет место сочетание нескольких из этих расстройств. Наиболее частой является комбинация зависимости от алкоголя или наркотиков и депрессии. К сожалению, большинство тех из, кто умирает от своих рук, не обращаются при жизни за помощью психолога, психиатра или психотерапевта. Можно предположить, что это связано с рядом причин. Во-первых, те состояния, которые специалисты считают психическими расстройствами, часто не расцениваются в обществе как "болезнь" а воспринимаются либо как вариант нормы, либо как проявления "слабости характера." Так, депрессия может рассматриваться индивидом и его близкими, как проявление "слабодушия", "лени» и пр. Зависимость от алкоголя часто скрывается или оправдывается культуральными нормами употребления алкоголя. Расстройства личности могут восприниматься только как "дурной характер» или «невоспитанность". Наиболее "узнаваемыми» и расцениваемыми как психическая патология даже неспециалистами, являются психозы с ярким бредом и галлюцинациями, эпизоды явно нарушенного поведения, которые часто свойственны шизофрении. И хотя риск суицида при этом расстройстве является высоким, большинство самоубийств, как было сказано выше, совершают люди со значительно более "привычными" формами поведения. Во-вторых, психиатрия и, в меньшей степени, психотерапия являются в сознании многих людей достаточно стигматизированными отраслями медицинской помощи. В связи с этим, своевременному обращению к специалисту могут мешать опасения социального остракизма, стыд, страх предвзятого отношения родственников, друзей и коллег по работе.

Группу повышенного суицидального риска составляют также больные тяжёлыми хроническими соматическими (физическими) заболеваниями. Например, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, потеря органа или телесной функции приносят массу страданий и социальных ограничений и поэтому часто сочетаются с депрессией.

Имеет значение также ряд демографических характеристик. Уровень суицидов у мужчин в 3-6 раз выше, чем у женщин. Частота суицидальных попыток, наоборот, выше примерно в 1.5 среди раза женщин.

Уровень суицидов в населении увеличивается с возрастом, и достигает максимума после 45-50 лет. Максимум суицидальных попыток приходится на молодой возраст - 20-29 лет. Однако, это не снижает актуальности проблемы суицидов молодёжи, т.к. из года в год отмечается увеличение уровней суицидов в этой подгруппе населения.

Website

Top


Singapore

2015 World Suicide Prevention 

Day banner in Chinese (Simple)


450

World Suicide Prevention Day on 10th September 2015

Samaritans of Singapore (SOS) is organising a week-long campaign to involve the community in suicide prevention by encouraging the public to ask their loved ones how they are and to be there for one another. We hope to fight the stigma of suicide in an innovative and interactive way.

About Suicide in Singapore
On the average, 1 person dies by suicide every day in Singapore. For every suicide death, there are 10–15 people who attempt it. In 2014, 415 suicide deaths occurred in Singapore. Each life lost through suicide is tragic because suicide is often preventable. The impact of suicide is manifold as the lives of family and friends left behind by a suicide death are forever changed by trauma and grief.

#howru Campaign
Very often, what people in crisis need is to talk to someone. Unfortunately, starting the conversation can be difficult. We have heard real stories of people who were going to end their lives but changed their mind after someone asked them “How are you?” Our campaign hence hopes to encourage the public to talk to one another, to start the conversation by asking #howru. Band-aids will be distributed to the public and they are encourage to wear it on their inner wrist on which is written #howru, and share the picture with the public through social media on 10th September 2015.

Professional workshops
From 3rd September to 18th September, SOS will be conducting professional workshops on suicide prevention, intervention and postvention to equip the participants with knowledge and skills that can be applied in their respective areas of work and personal lives.

For Information on this campaign or workshops, please visit us at www.sos.org.sg

Download the poster.


Slovenia

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Slovenian

Vabilo k akciji “Prekolesarimo svet”

Kolesarili bomo za življenja

Nacionalno združenje za kakovost življenja OZARA Slovenija, Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora in Slovensko združenje za preprečevanje samomora, ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora pripravljajo akcijo »Prekolesarimo svet«, ki letos poteka pod geslom Ponudimo roko – rešimo življenje.

Aktivnost bo pri nas potekala od 10. avgusta in se bo zaključila 10. septembra 2015.

Kolesarili bomo 

za življenja

In Slovenia we will have following activities and events going on on WSPD:

Actions held at WSPD in Slovenia are of joint nature by National institute of Public health, National Organization for Quality of Life OZARA, Andrej Marusic Institute University of Primorska, Slovenian Association for Suicide Prevention.

On behalf of the Slovenian team,
Saska Roskar,
National Representative to IASP

Website

Top


South Africa

2015 World Suicide Prevention Day banner in 

Afrikaans

Government of South 

Africa

World Suicide Prevention Day 2015

10 September

World Suicide Prevention Day is commemorated on 10 September to promote worldwide commitment and action to prevent suicides. On average, almost 3 000 people commit suicide daily. For every person who completes a suicide, 20 or more may attempt to end their lives.

About one million people commit suicide each year. Every 40 seconds, the loss of a person who killed themselves shatters the lives of family and friends.

For family and friends affected by suicide or attempted suicide, the emotional impact can last for many years.

See website to find out more about how to prevent a suicide and where to get help.


Spain

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish

Top


Albacete, Castilla La Mancha


Albacete World Suicide Prevention Day

DÍA 10 DE SEPTIEMBRE,

POR LA MAÑANA (El horario está por concretar)

Entrevista en el estand de visión 6 (En el recinto ferial)

A LAS 21:00 HORAS:

LECTURA DEL MANIFIESTO SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, BAJO EL LEMA "PONLE GANAS A LA VIDA" A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE,

EN EL STAND DE LA DIPUTACIÓN.

TERMINADA LA LECTURA DEL MANIFIESTO SE PROCEDERÁ A LA SUELTA DE FAROLILLOS VOLADORES EN MEMORIA DE LAS PERSONAS QUE HAN PERDIDO LA VIDA POR ESTA CAUSA.

Cartel


Almería, Andalucia


Almeria World Suicide Prevention Day

ALMERÍA
20h. Con Ganas de Vivir

Lugar: En la sede del Teléfono de la Esperanza: Calle Francia 131

Cartel


Barcelona


II Semana de 

Prevención del Suicidio - España, 2015

II Semana de Prevención del Suicidio - España, 2015

A cada año se nota que mucho más gente habla de tema, dejando de lado el tabú, visando ayudar y esclarecer a todos los seres humanos la importancia de amar la vida presente y presérvala a toda costa. Todavía estamos en una fase de pruebas en este planeta, todavía sufrimos con nuestras propias imperfecciones, todavía tenemos mucho para aprender, pero no significa que debamos aprender con dolor. Tenemos la capacidad de aprender con el amor, como Jesús mismo nos enseñó, no es difícil pero SOMOS capaces de hacerlo.

Muchos nos preguntan porque elegimos luchar por la prevención del suicidio, y la respuesta es bastante sencilla, porque hay que empezar por algo, y fue el tema que nos eligió y no nosotros. Todavía estamos limitados por la materia y por el tiempo desde que volvemos al cuerpo de carne, por lo que aprenderemos un tema a la vez, y elegimos aprender con el amor a la vida y apoyar todas las personas y asociaciones que amen la vida de cada ser humano, que ampare en su dolor de existencia, que pueda visionar la vida más allá de la vida, que hoy es diario de aprendizaje para mañana.

Aquí tenemos el link con resumen con todos los eventos hasta ahora. Clica en el botón "presentation mode" para pasar las pantallas de los eventos.

Programa


Córdoba, Andalucia


Cordoba World Suicide Prevention Day

Entrevista a la psiquiatra Carmen Prada Carrasco, Directora de U.G.D.(Unidad de Gestión Clínica) de Salud Mental, del hospital Reina Sofía de Córdoba para su difusión en los medios de comunicación.

Acto 10 de septiembre:


19,30-21h. Ponle Ganas a la Vida

Lugar: Bulevar del Gran Capitán

Cartel


Granada


Actividades en Granada
(España)

El 10 de septiembre en el Paseo del Salón (junto a Fuente de las Granadas)

10:30h Con Ganas De Vivir

20:30h Batucada:

21:00 h Luz para la Esperanza

Cartel


Madrid


Actividades en Madrid 

(España)

Acto de Sensibilización

Lectura de manifiesto
«Previniendo el suicidio: tendiendo manos y salvando vidas»

Encendido de velas
acompañado de música para:
Apoyar la prevención del suicidio
Recordar la pérdida de una persona querida
Recordar a los familiares de las víctimas
Estar cerca de los que han sobrevivido a un suicidio

Jueves 10 de septiembre de 2015 a las 20h
Templete Plaza de la Remonta (Madrid) - Metro Valdeacederas L1

Cartel


Jaén, Andalucía


Jaen World Suicide Prevention Day

20h. Con Ganas de Vivir

Lugar: en sede Teléfono de la Esperanza: Calle Peso de la Harina 1, 4º

Cartel


Málaga, Andalucía


Actividades en Malaga
(España)

10 de septiembre de 19-21h en la Plaza de la Marina

Cartel


Oviedo, Asturias


Actividades en Oviedo 

(España)

Actividades en Oviedo (España) De 12:00 a 15:00 h.-
Lugares: Plaza del Ayuntamiento. Plaza de la Gesta. Plaza de la Escandalera.
Mesas informativas sobre los recursos existentes en el Teléfono de la Esperanza y las actividades programadas para este día
Desde las 17:00 h. y hasta las 22:00 h..- Ni valientes ni cobardes. Supervivientes
Lugar: Antigua Plaza del Pescado en la Plaza Trascorrales de Oviedo
Emisión de proyecciones y vídeos; Descubre el valor de vivir
Colabora en paneles interactivos dejando notas o fotos de todo aquello que te llena de vida en el día a día.
Si acudes podrás colocar una de las velas que te facilitaremos para iluminar la Plaza por la noche. Te sumas así a la labor que todos podemos hacer para
apoyar a las personas que se encuentran en una situación crítica.
Acompáñanos en otras actividades
 18:00 h. Acto institucional con encendido de las velas centrales del acto y lectura de un Manifiesto por XXX
 21:00 h. Encendido de todas las velas que se hayan colocado en la Plaza a lo largo de la tarde.
De 19:30 h. a 20:30 h. Conferencia
Lugar: Sala del Club de Prensa de La Nueva España en Oviedo (c/ San Francisco xxx)
Conferencia: “Ni valientes ni cobardes. Supervivientes”
A las 20:45 h Ponle ganas a la vida aunque llueva
Lugar: Calleja de los Huevos
Flashmob."Madre Tierra”.
Únete a los voluntarios del Teléfono de la Esperanza y baila con nosotros aunque llueva.
Terminaremos iluminando toda la Plaza, encendiendo todas las velas que se hayan colocado a lo largo de la tarde y… seguiremos bailando.

Cartel


Santander, Cantabria


La conferencia impartida por Alfonso Echavarri Gorricho se ofrece con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio de la OMS.

Lugar: Paraninfo de la Universidad de Cantabria, Calle Sevilla 6, Santander

Fecha: 10 de Septiembre

Hora: 19:30


Sevilla, Andalucía


Actividades en Sevilla
(España)

10 de septiembre en la Plaza Nueva

10-13h Abrazando la Vida

10 de septiembre en el Círculo Mercantil (C/ Sierpes) 18,30-20,30h.

Taller: Ni cobardes ni valientes, supervivientes.

10 de septiembre en la Plaza San Francisco. 20-22h. Ponle ganas a la Vida

Cartel


Toledo, Castilla La Mancha


Actividades en Toledo 

(España)

Lectura Manifiesto y encendido velas en la Plaza de ZOCODOVER (Toledo) el 10 de septiembre a las 20:30.

Top


Sri Lanka


Sri Lanka World Suicide Prevention Day

ජනමාධ්‍යවේදීන් අපේ සම්පතයි-කළ හැකි කාර්යභාරය අසීමිතයි

ජනමාධ්‍යවේදීන් අපේ සම්පතයි.මෙම සම්පත්දායකත්වය ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස හැඩගසා ගතහොත්, සක්‍යතා ඉතාමත් ඵලදායි ලෙස හැඩගසා ගතහොත් කළ හැකි කාර්යභාරය අසීමිත බව ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය දර්ශනී ගුණතිලක මහත්මිය පවසයි.

ලෝක දියදිවි හානි කරගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය වෙනුවෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී අද (04) පැවැති මාධ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයේ දී ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය දර්ශනී
ගුණතිලක මහත්මිය මේ බව පැවසුවාය.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, මානසික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් මෙම වැඩමුළුවට සම්පත්දායකත්වය ලබාදෙන ලදී.

ඉතාම කාලෝචිත වැඩසටහනකට අපි සම්බන්ධ වී සිටිනවා. දැනුවත් කිරීමේ පණිවුඩය,සියදිවි නසාගැනීම වැළැක්වීම සහ ජීවිතයක අරුථ පිළිබඳ පණිවුඩය, මේ රටට පමණක් නොවේ ලෝකයට රැගෙන යා හැකි සම්මත වන්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන් වන ඔබයි.

ජනමාධ්‍ය වගවීමේ කාර්යභාරය ඔබ සතුයි. සියදිවි නසා ගැනීම ඉතා ආකර්ෂණීය ලෙස දක්වන අවස්ථා තිබෙනවා.එය ආකර්ෂණීය ලෙස දැක්විය යුතු දෙයක් ද? අසීරුවෙන් ලබා ගත් ජීවිතය විදීමට ගන්නා වෑයම පිළිබඳව අප වාර්තා කරන්නේ නැද්ද?

ජීවිතයේ විවිධ ප්‍රශ්න ඇතිවිය හැකියි. පුද්ගලයෙකු මරණීය කරා තල්ලු කළ යුතුද? ජීවත් වීමේ සුන්දරත්වය,බාධක මැද ජීවත් වීමේ සුන්දරත්වය, මරණයට එහා විකල්ප අපට නොමැති ද? මෙහි විකල්ප සම්බන්ධයෙන් අප කතා කළ යුතුයි.

අපිට ප්‍රශ්න විසඳාගැනීමේ ක්‍රමවේද තිබෙනවා.මේ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම මහඟු කාර්යයක්. එය සිදු කළොත් එය සාමාජීය වගකීම ඉටුකිරීමක්. වෘත්තීය ගරුත්වය රැකගෙන,ඔබේ වෘත්තීයේ නිවැරදී හරය ආරක්ෂා කරගෙන,සත්‍ය ඒ ලෙස,දක්වන්නට පුළුවන් නම්,එය වැදගත්. මේ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට විශාල වගවීමකින් යුක්තව,විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කිරීමට තිබෙනවා යැයි ආචාර්ය දර්ශනී ගුණතිලක මහත්මිය පැවසුවාය.

මෙහිදී අඳහස් දක් වූ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ලක්ෂ්මී සෝමතුංග මහත්මිය; ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය තත්වය ඉදිරියෙන් තිබෙනවා.සියදිවි නසාගැනීමේ දී අපේ රට ලෝකයේ පළමු රටවල් අතර සිටියා.සියදිවි නසා ගැනීම් විචිත්‍රවත් ලෙස ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න එපායැයි පැවසී ය.

මේ අවස්ථාවට මානසික සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ රසාංජලී හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය,කථිකාචාර්ය රේඛා අත්තිඩිය මහත්මිය, කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය නීල් ප්‍රනාන්දු මහතා, ඇතුළු ආරාධිතයන් රැසක් සහ ජනමාධ්‍යවේදීහු රැසක සහභාගී වී සිටියහ.

Website

------------


Colombo


Colombo Sri lanka World Suicide Prevention Day

A Sri Lanka Sumithrayo volunteer reflects on the organization’s role in preventing suicide and spreading awareness

News reports on suicide incidents aren’t rare when heard and a nation gives them priority because they have a profound impact on the society, starting from the person who commits the act, his family and friends, classmates and co-workers. A volunteer at Sri Lanka Sumithrayo, who wished to remain anonymous, and works towards suicide prevention told The Nation that responsibility of preventing suicide falls on each and every individual in the society. “Everyone has a role to play in suicide prevention. Everyone can support this by simply having an empathetic ear,” the volunteer said.

Causes
According to the recently released World Health Organization (WHO) report ‘Preventing Suicide: A Global Imperative’, over 800,000 people die by suicide across the world each year. As this volunteer emphasized, identifying the reason for an individual’s suicidal tendencies can be challenging. “There is no single clear trigger factor for suicide. It can be a multitude of factors or a single factor that will trigger this based upon the circumstance and his or her ability to cope with the issue the individual is facing,” she explained. The cause behind a person’s suicide could be biological, psychological, social, cultural as well as environmental. “Therefore all these aspects should be taken into consideration in helping an individual in suicidal thoughts,” she added.

The individual may feel that there are no solutions for problems and no end to pain. They feel helpless, hopeless and isolated. They are unable to think rationally as they are overwhelmed by pain. The Sumitharaya volunteer explaining causes behind these numbers said that the figures, including the numbers in Sri Lanka, are likely to be higher, mainly due to the stigma associated with suicide. “In Sri Lankan context suicidal persons go unnoticed because we fail to listen to them. We grew up in a culture which encouraged us to hide our feelings and bottle up our sorrows. We weren’t encouraged to listen to another person’s feelings,” the volunteer said.

Be a friend
She further explained how a simple act of showing care and concern to someone who may be vulnerable to suicide can become a game-changer. “When a person comes up with such a thought our usual response is ‘Pissu natanne nathuwa inna’ or ‘don’t fool around’. Such words can’t help a suicidal person,” she explained.

A person with suicidal thoughts is a person battling against everyone else in the society. Emotional pain is excruciating that he or she thinks no other person in the world can understand what they are going through. The pain is intolerable that they can only think about ending their lives because other options or solutions are merely invisible.

The volunteer quoting an article by International Association for Suicide Prevention (IASP) pointed out, ‘Asking them whether they are okay, listening to what they have to say in a non-judgmental way and letting them know you care can all have a significant impact.’ “In other words, just being their friend can change a lot of things for their betterment,” she emphasized. The article also mentions that isolation increases the risk of suicide, and, conversely, having strong social connections offers protection against it. So being there for someone who has become disconnected can be life-saving.

“Sometimes we say that people who talk about suicide don’t really commit the act. It is a myth. Always take suicidal comments very seriously,” she stressed. “When a person says that he or she is thinking about suicide, you must always take the comments seriously. Assuming that the person is only seeking attention is a very serious mistake we make. Get help immediately.” She said that these symptoms should be considered as a good sign that the person is in need of an empathetic ear and emotional support.

Talking about suicide is extremely sensitive for both parties. “Accepting your feelings as well as accepting and respecting the feelings of other people is very important. You need not be a professional to help them. But be extremely careful about the things you say, you don’t want to do further damage,” she said adding that if needed, one must try to encourage the person to get help from a trained professional.

Role of media
She also spoke about the role of media in supporting suicide prevention. “We have given our support in various media awareness programs which spoke about the ethical recommendations of reporting suicide cases. Yet it is very sad to see how some media reports the incidents as if they are in support of the act,” she complained.

When reporting, suicide must be considered as a public health concern rather than a crime. Code of conduct guide book published by the Sri Lanka Press Institute says that reporting mental health issues including suicide should be done in a sensitive manner, so as to not sensationalize incidents of suicide and the methods used for such by persons of unstable mind.

It is advised to avoid reporting that death by suicide was preceded by a single event, such as a recent job loss, divorce or bad grades. It also advises media not to romanticize or promote the story depicting it as a way of achieving goals. It also tells media to avoid using graphical representations or detailed descriptions of methods and instead promote the places where people can seek help.

“But sadly, regardless of the number of awareness programs local media doesn’t seem to follow these guidelines. Reporting like this leaves the public with an overly simplistic and misleading understanding of suicide,” she lamented.

She also mentioned how local artistes can lend a hand in preventing suicide using various forms of art including teledramas, films, stage plays or novels. “It doesn’t necessarily have to be awareness programs. Even art can be used in suicide prevention since it reaches the society more rapidly and effectively than other forms of awareness programs,” she emphasized.

Educating children
She reiterated the importance of spreading awareness in the society about suicide prevention. Since the numbers are high in reported teenage suicide cases, she mentioned that educating children about the risks and ways of seeking help should be given high priority. “We are currently conducting awareness programs in schools, especially in international schools, on invitation. It’s really difficult to get permission to conduct awareness programs in government schools,” she said adding that teaching children about coping strategies, assertiveness skills and helping others can play a significant role in prevention process.

Sumithraya volunteers
Sumithrayas, a significant branch of Sri Lanka Sumithrayo, plays an important role in suicide prevention programs in the country. Sri Lanka Sumithrayo is now at no. 60B, Horton Place, Colombo 07, which was gifted by its beloved founder – Joan de Mel.

“We are open every day of the week to provide emotional support for those who are in distress, giving special attention to the cases which may lead to suicide,” is how she explained the aim of the organization. Every ‘Sumithraya’ (translates to English as ‘Good friends’) supporting this service is a trained volunteer who is willing to make a positive change in the society. “We meet people face to face or listen to them over the phone. Also, there is a system where we talk to them via emails,” she said adding that they receive roughly 150 calls per month.

“Sometimes there are people who come here every day. We do our part to the best of our capabilities, being their friend and if they need further support we direct them to the professionals since we do not provide therapy or medication,” she said appreciating the support they receive from the National Hospital. She further mentioned that they give priority to maintaining confidentiality of people who seek emotional support from them explaining why they want to be anonymous in the society for what they do.

“Whatever they tell us, they tell us because they trust us to maintain the confidentiality. If they meet us outside the Sumithrayas setting they shouldn’t be feeling uncomfortable. They should be able to place their complete trust in us in order to a better relationship,” she said.

Light a candle and show support
You can join the Sumithraya volunteers at 60B, Horton Place, Colombo 7 at 8 pm on September 10 to light a candle – to show your support for suicide prevention, to remember a lost loved one and the survivors of suicide.

Download the chart

Website


Switzerland


World Suicide Prevention Day
Cycle Around the Globe - participez-y!
Cycle Around the Globe for World Suicide Prevention Day. The challenge is to collectively cycle the circumference of the globe, 40,075 km. You can cycle at home, in the gym or outdoors.
This activity is all about the global community spreading awareness of the importance of suicide prevention. This year's theme for World Suicide Prevention Day is Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives, and brings to awareness that by reaching out help can be found.
ATTENTION: Please let us know the miles or kilometers you plan to cycle.

NPG RSP

------------

The theme of the 160th meeting of the Mount Toastmasters Club will be "Suicide Prevention". The "Round Robin" and "Table Topics" sessions would be based on the theme. At 8pm we would light a candle by the window.


Geneva


Malatavie World Suicide Prevention Day

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Fondation Children Action renomment leur dispositif de lutte contre le suicide des jeunes. A l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide du 10 septembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Fondation Children Action renomment le dispositif de prise en charge des adolescents suicidants. Intitulée désormais Malatavie, cette Unité de crise offre, depuis 19 ans, une réponse de pointe aux jeunes en détresse. Ses nombreuses prestations de soins et de prévention répondent aux besoins et au mode de vie des adolescents et permettent une adhésion élevée au traitement. Ce nouveau nom, Malatavie – Unité de crise, a pour objectif d’accroître la visibilité et de faciliter la mémorisation de ce dispositif par les jeunes et leur entourage. Plus d’information dans le communiqué de presse ci-joint.

Malatavie 02 World Suicide Prevention Day

Communiqué de presse

Top


Taiwan

2015 World Suicide Prevention Day banner in Chinese - Taiwan

Taiwan World Suicide Prevention Day Lifeline Run

活動時間 2015-09-06 05:30:00至10:00:00

活動地點 新北市微風運河廣場- 疏洪一路

費用資訊 900/500/

活動場次 此活動只有一個場次時間

主辦單位 新北市政府、社團法人國際生命線臺灣總會

相關網址 原始活動網址

------------

2015年世界自殺防治日
世界連線─健康心理與預防自殺策略研討會
活動簡章

壹、 緣由:
自殺是舉世矚目的公共衛生議題,隨著社會邁向現代化的過程中,個人的內在自我卻無法受到良好的照顧,於是自殺成為一種面對問題的選擇方式。在20世紀中葉開始,電話成為自殺防治的重要服務策略之一。

在台灣地區,生命線運用電話輔導,透過大量的志工人力、專業人員,以對社區中求助的民眾提供服務,每年撥打生命線「1995」協談輔導專線的人數屢創新高,在2014年服務人次更是突破16萬6000人次,新聞媒體、報章雜誌在報導自殺相關新聞時,也都會打上「珍愛生命,請撥打1995」。根據2009年的研究調查,台灣有66%的民眾認為,對於想自殺的人而言,親友是最有幫助的求助管道。另外,25.5%的民眾認為心理諮商輔導專線或機構對產生自殺想法的人有幫助。在生命線40餘年的服務經驗中,曾有民眾遇到周遭親友或是藉由網路得知有人想自殺的消息時,透過Email或電話的方式通知生命線,期待生命線可以協助處理救援,顯示國人對生命線共同參與自殺防治的社會期待。

為促進大眾對於自殺的理解並有效預防,世界衛生組織WHO及世界自殺防治學會IASP將9月10日訂為「世界自殺防治日」,今年主題為「Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives」,並在全球各地會辦理相關活動,推動世界自殺防治日的宣導及預防自殺。生命線投入自殺防治與心理衛生工作不遺餘力,也將共同呼應,邀請社會大眾、專業人士對於自殺議題的注意與重視,將於9月8日辦理研討會,進行論文發表,藉此培育學校老師、護理師、社工、諮商師進行自殺防治相關工作的能力,並建立自殺防治保護網絡。

貳、 會議日期:
2015年9月8日(二)0900-1700

參、 會議地點:
亞洲大學國際會議廳M001

肆、 費用:
800元,辦理單位人員500元(含手冊及便當)

伍、 辦理單位
社團法人國際生命線台灣總會、亞洲大學社會工作學系、中華民國社會工作師公會全國聯合會、社團法人台灣社會發展研究學會、社團法人台灣基督徒社會工作人員協會、社團法人高雄市身心障礙團體聯合總會

陸、 參加人數:
100人

柒、 內容:
生命線的服務日益多元化,助人工作者從實務中累積許多寶貴的經驗,透過「世界與您為伴,共同守護心理健康研討會」的發表,讓助人工作者可以整理第一線的實務經驗,與各地生命線協會及相關工作者彼此分享交流。

捌、議程表:

玖、報名時間及方式:
請於104年8月31日前至網路報名。報名網址:http://goo.gl/forms/77Mn6yk2f
匯款資料
: 銀行:上海商業儲蓄銀行 南京東分行、
戶名:社團法人國際生命線台灣總會、帳號:40102000010103
 匯款後,請將匯款單據回傳至生命線總會,以利完成報名手續之依據。
社會工作師繼續教育積分認證申請中。
拾、 注意事項:
如遇颱風、水災等不可抗力之因素,依政府宣布停班停課公告為主,研習再另行擇期通知。
為響應環保,請自備水杯及環保餐具。
聯絡人:國際生命線台灣總會 藍碧雲社工督導
 電話:02-27189595、傳真:02-25473589
 Email:public@life1995.org.tw

Website


Thailand

2015 World Suicide Prevention Day banner in Thai

September 10, 2015.
Suicide prevention program will be held in order to give the royal charity on the auspicious occasion of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand whose sixtieth anniversary of age was on last April 2, 2558.

Such suicide prevention program on WSPD will be at Rajavithi Hospital, 9:00 to 16:00 hrs with 120 participants, organized by the Association of Thai Psychiatrists, Mental Health Department, Rajavithi Hospital, the Samaritans of Thailand and the Suicide Prevention society of Thailand.

September 10, 2015.
Ministry of Health's minister give an interview and a statement on World Suicide Prevention Day at the Ministry of Health.

On September 8, 2015.
Dr. Prakarn Thomyangkoon is on radio program at FM.92.0 talking about the Prevention of Suicide on WSPD from 14:00 to 14:30 hrs.

On September 4-5, 2015.
Khon Kaen Psychiatric Hospital, Department of Mental Health, held Suicide Prevention Seminar on the topic of "Being extremely happy to stop suicide." in the form of knowledge for awareness, games and giveaways at Central Plaza Shopping Center, Khonkaen province.

Public awareness via Thailand free TV, television channel ,on the topic of "The prevention of suicide on World Suicide Prevention Day, September 10, 2015 "on August 31, 2015 and September 7, 2015, 19:00 to 19:30 hrs. by Dr. Prakarn Thomyangkoon.

Reported by Assistant Prof. Prakarn Thomyangkoon M.D.


Ukraine

2015 World Suicide Prevention Day banner in Ukrainian


Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня щорічно відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам. Він був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з Міжнародною асоціацією по запобіганню самогубствам.

Самогубство в сучасному світі є однією з найбільш актуальних психологічних і соціальних проблем. Безліч чинників, з якими стикається людина у повсякденному житті, в певний момент можуть штовхнути її на злочин проти самої себе. За даними міжнародних організацій, половина всіх насильницьких смертей припадає на випадки суїциду. Щорічно на такий злочин вирішується близько мільйона людей в усьому світі.

Це свято — один із способів звернути увагу людей на цю сумну статистику. Адже тенденції ведуть до того, що з кожним роком суїцидів в розвинених країнах стає все більше і більше. Найбільша частка суїцидів фіксується в країнах Східної Європи. Найменше самогубств здійснюють в Латинській Америці і державах, в яких офіційною релігією є іслам. По країнах африканського континенту міжнародні організації практично не володіють статистикою по суїцидам.

Website

------------

Методичні рекомендації з організації та проведення заходів до Всесвітнього дня запобігання суїциду


United Kingdom


Aylesbury, Buckinghamshire

Oxford Health NHS Foundation Trust is holding their annual suicide prevention and intervention conference (always held on 10th Sept.)


Brighton and Hove


Brighton and Hove World Suicide Prevention Day

The theme this year is Reaching Out and Saving Lives.

9.30 am – 1.00 pm: Free suicide alertness training for community members at Valley Social Centre

Thanks to funding from Public Health Brighton & Hove, GSP will be offering 30 free places on a safeTALK (Suicide Alertness For Everyone) workshop to community members.

Booking is essential: To learn more about the course and book a place, click here:

7 – 8.00 pm: Community Event at Otherplace at the Basement, 24 Kensington St, Brighton

8.00 pm: There will be a short break, including a Resources Marketplace:

Grassroots stand will be taking pledge signatures, selling Tara’s books, and giving out suicide prevention resources. They have room for 3 or 4 other local organisations to have a stand.

If you would like a table, email: chris@prevent-suicide.org.uk

8.15pm: Screening of Channel 4’s powerful film, The Stranger on the Bridge: The story of one man’s search for the stranger who stopped him jumping off Waterloo Bridge.

9.00pm: Panel discussion about suicide intervention with Tara Lal and local speakers with relevant experience

9.30pm: Close

If you would like to attend the community event, RSVP by email: chris@prevent-suicide.org.uk

If you want to attend the morning’s safeTALK training, click here

To organise these events, Grassroots Suicide Prevention received funding from Public Health Brighton & Hove City Council, and acknowledge Channel 4’s support with screening The Stranger on the Bridge.

GSP will also be holding a public stall at Brighton Station on Saturday, September 5, and organising a Bike Train event with local partners to raise awareness and funds to help train community members.

Website

Flyer


Bristol


Article in local paper, highlighting local and national sources of help and warning signs of suicide,


Cornwall


Suicide prevention partnership to hold saving lives event

Around 60-70 people in Cornwall die by suicide each year and that number is consistently higher than might be expected for the size of the population.

To raise awareness about the issue an event is being held at County Hall in Truro on 10 September, which is World Suicide Prevention Day.

The event has been organised by Sara Roberts, consultant in public health at Cornwall Council. She says “The theme for Suicide Prevention Day this year is ‘reaching out: saving lives’. We want to reach out to join others around the world to address this important public health problem,but we are doing it with a very local focus. So we’ll be exploring a number of different ways of reaching out to save lives in Cornwall and Isles of Scilly - reaching out to the suicide prevention community, reaching out to vulnerable individuals to show them that someone cares and to put them in touch with relevant services, and reaching out to support those who have been bereaved by suicide.”

The event forms part of a collaborative programme in South West England, through which local partnerships are working together with a shared aim towards achieving ‘zero suicides’. It will be attended by people who work in public, private or voluntary sectors to support people who may be at risk of suicide, or to reduce risk at a population level, and representatives of people who have experience of suicidal risk.

It is hard to imagine the extreme psychological pain that leads someone to think that suicide is the only course of action. People who have experienced this suggest that just having someone reach out to them at that crucial time to show care and concern can really help. Dr. Chris Hamilton, a consultant clinical psychologist at Outlook South West, the largest provider of talking therapies in Cornwall, will be encouraging participants to think about their own role as individuals. He says “if we see someone who is distressed, we should have the courage to ask them if they are ok. Just listening to what they have to say can give them time to think and reflect and it can make a huge difference.”

Councillor Jeremy Rowe, Chairman of the Health and Wellbeing Board added: “Every suicide is a tragedy for the person concerned and the people left behind. There is no single or simple solution to this, so I welcome this event bringing people together from a number of different organisations to share information and work together.”

Isolation increases the risk of suicide and, conversely, having strong social connections is protective against it. Therefore, being there for someone who has become disconnected can be life-saving. The support of family and friends is crucial, but it is often not enough. It may also be necessary to put vulnerable individuals in touch with relevant services. Attendees at the event will find out about how local services are working together to prevent suicides. There will be a formal agenda of speakers, but also plenty of opportunity to network. A ‘market place’ of service provider stalls will provide information about the support services available locally.

Suicide is devastating for families, friends and community members who are left behind. In Cornwall & Isles of Scilly we are fortunate to have a Suicide Liaison Service to provide professional support following suicide bereavement, but everyone can be encouraged to offer a sympathetic, non-judgemental ear, reaching out to give someone who has been bereaved by suicide the opportunity to talk about their loss, in their own time, on their own terms.

Website Press Release Cornwall Council


East Belfast, Northern Ireland


East Belfast Community Development Agency is supporting two events organised by East Belfast Survivors of Suicide (SOS) group to mark World Suicide Prevention Day 2015 which everyone is welcome to attend.

The first is the East Belfast Survivors of Suicide Group "Walk at Dawn" event which starts at 6am on the morning of Saturday 5th September 2015 from Holywood Arches Library, arriving at Belfast City Hall at 6.45am for a service of reflection and hope. This is followed by breakfast (bacon rolls, tea/coffee and vegetarian option) to be served in City Hall.

If you can’t take part in the walk from Holywood Arches then other points of departure can be organised for people from other parts of the city, or alternatively you are welcome to meet us at Belfast City hall at 6.45pm

The second event will be held on World Suicide Prevention Day on Thursday 10 September when East Belfast Survivors of Suicide are hosting a Community Event at Connswater Community Centre from 4.30pm to 8.00pm.

Highlights include:

Contact Claire Curran from Survivors of suicide on 02890 460 201 for more information on either of these events.

Website


Glasgow, Scotland


Chioose Life

World Suicide Prevention Day - Candlelight celebration of life
The Tranquillity Garden, Campbell House, Gartnavel Royal Hospital.
Thursday 10 September, 12:00pm - 2:00pm. All are welcome.
Register your intention to attend: christine.carleton@ggc.scot.nhs.uk
For more information please contact Christine Tait 0141 211 3529 or Larry Callary 0753 422 8543

Website

------------

We're hosting twittercast on 10 Sept World Suicide Prevention Day 2-3pm GMT for discussion of suicide research & prevention #WSPD15

Suicidal Behaviour Research Laboratory led by Prof Rory O'Connor. President, International Academy of Suicide Research.

University of Glasgow, UK


Isle of Wight


Isle of Wight World Suicide Awareness Day

Light up the darkness on World Suicide Awareness Day

Join others on World Suicide Awareness Day to light up the darkness for all those affected by mental health issues and suicide.

S.E.L.F., the Isle of Wight’s non-profit suicide awareness, prevention and support organisation are inviting Islanders to join them on 10th September.

They say,

Join us on World Suicide Awareness Day to light up the darkness for all those affected by mental health issues and suicide.

We will meet at 7.30pm at the green, Princes Esplanade, Cowes where you will receive your ‘Glow Pack’ we will then walk along to Gurnard, pop into the Woodvale for a refreshment, pics and then a walk back.

Tickets are £5 each which covers the cost of a glow pack. In order for the glow packs to be ordered in time, please make sure you’re registered by 2nd September.

Register

Website


London


An afternoon of film screening, seminars and discussion dedicated to suicide and suicide prevention in diverse cultural settings. Part of the Cultural Consultation Club series hosted by CareIF and QMUL

Click here to download the the programme.

------------

Seminar/Webinar: Preventing Suicide in Low Resources Settings

According to the World Health Organization report: Preventing Suicide: A Global Imperative, over 800,000 people die by suicide each year, globally, and many more attempt suicide. The impact on families, friends and communities is far-reaching for many years forward. In public health, suicide often fails to be prioritized as a major problem and despite an increase in research and understanding about suicide, the stigma around suicide prevents people from seeking help when needed and health systems services often fail to provide timely and effective help.

This year’s World Suicide Prevention Day will be marked by the theme Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives. The Mental Health Innovation Network and the LSE Health are hosting a seminar - “Preventing Suicide in Low Resource Settings” - to honour this day. The seminar will bring together a distinguished panel of experts with experience in Africa, Asia, and Latin America. Speakers will discuss their experiences of developing successful suicide prevention interventions and national-level suicide prevention guidelines in low resource settings.

Key Information

Date: Thursday, September 10th, 2015

Time: 18:00 – 19:00 BST

Venue: John Snow Lecture Theatre, London School of Hygiene and Tropical Medicine

Attendance to this event is free, but please register here: http://goo.gl/kZ1j1F. If you are unable to attend the event and would like to watch the seminar remotely, please contact MHIN at mhin@lshtm.ac.uk for the live link. The seminar will be recorded and will be available on this page shortly after the event.

Programme:

Moderator
Professor Ricardo Araya | Professor of Global Mental Health and Co-Director of the Centre for Global Mental Health at London School of Hygiene & Tropical Medicine

Speakers
Dr Jason Bantjes | Lecturer, Department of Psychology at Stellenbosch University in South Africa
Dr Bantjes will provide a brief overview of the research that is needed to develop suicide prevention interventions based on his experiences working in a hospital based environment. He will also highlight the mismatch between the needs of suicide attempters and current services in South Africa and will call attention to the need for greater psychological input and hospital-based suicide prevention interventions that can be offered to patients without necessitating hospital admissions.

Dr Erminia Colucci | Lecturer, Centre of Psychiatry at Queen Mary University of London in the UK

Through a recent collaboration between a panel of Sri Lankan experts, the Global and Cultural Mental Health Unit at the University of Melbourne, and Mental Health First Aid, Sri Lanka saw the development of its first set of guidelines for suicide prevention. Dr Colucci was a key driving force through this process and will be launching the guidelines during her presentation.

Presentations will be followed by an opportunity for questions from the audience.

Website

------------

TEUL

Teuk invites the Hispanic community, English and Portuguese speaking at a meeting on the suicicidio prevention, crisis intervention and where to find support. We will present the film that beautiful life, meaning through the discussion group share snack.TEUK will use this meeting to share their voluntaries a reflection time.


Shefield, South Yorkshire


Candlelight/Torch light walk from Millhouses Park Cafe, through Ecclesall Woods. In memory of Dan McAllister. Meeting at 7pm.


Stockport, Greater Manchester


Launching a web-based resource for all those effected by suicide - initially aimed at those working with vulnerable individuals in supported housing but covers all aspects.


Uttoxeter, Staffordshire


Families to release balloons in tribute to the lost

Uttoxeter Survivors of Bereavement by Suicide (SOBS) is inviting anyone who has been affected by suicide to the Manor Golf Club, in Kingstone, on Thursday, September 10.

The event takes place on World Suicide Prevention Day.

Team couple Joy and Phil Heal, whose son, Jonathan, took his own life, run the organisation.

Kelly Bradley, who lost big brother Dan, is another event organiser.

Mrs Heal told the Advertiser Sue Thompson, mother of Mike Thompson, who died last year, will give a reading.

Family members will release balloons in memory of their loved ones.
Mrs Heal said: "We lost Jonathan four years ago and a lot of our time since then has been spent setting up SOBS.

"But there's another side of it too and that's trying to prevent anyone from having to go through what we've had to.

"It's World Suicide Prevention Day and we felt we should do something in memory of Jonathan and others who have taken their own lives.

"I put it out on Facebook and asked if anyone knew of any venues and Kelly got straight back to me suggesting the Manor Golf Club.

"It's really to raise awareness because we were in complete ignorance about suicide before Jonathan died.

"We thought at the time Jonathan would be one of the only ones to take their own life that year, but sadly that's not the case.

"The reality is that suicide is a lot more common than people think and it can be prevented in some cases.

"For the first time, it's now the biggest killer of men aged between 15 and 35.

"We want to get the message across that it's OK to ask someone who's been struggling mentally if they've had any suicidal thoughts.

"It can be a massive relief for those people to talk about it.

"People will be invited to do readings in memory of their loved ones and I've got cards for people to write messages to them. It's going to be very emotional."

More information about the event is available by calling Uttoxeter SOBS on 07950 269539.

Website


Warrington, Chesire


World Suicide Prevention Day - 10 September 2015 & World Mental Health Day - 10 October 2015

The theme for World Suicide Prevention Day 2015 is “Preventing Suicide, Reaching Out and Saving Lives”.

This year, on 10th September, to mark World Suicide Prevention Day, Warrington’s Public Health Team will be sharing a new resource, the Stepping Up Flowchart: identifying suicide risk and keeping people safe. The flowchart, which has been developed for frontline workers in Warrington, guides the reader through structured questions to ask. It also includes an explanation of the key routes into local mental health support services.

The aim of the flowchart is to help identify when people might need more intensive support; and to help people stay safe by raising awareness of the range of support available in Warrington.

On 10th September 2015 you'll be able to download a PDF of Warrington's suicide prevention flowchart from this page.

Free toolkits of campaign resources
New toolkits of resources have also been developed for people in Warrington, who are planning activities or events to mark World Suicide Prevention Day or World Mental Health Day. The toolkits are free and will soon be available to borrow from Warrington Health Promotion Resource Centre. The aim of the toolkits is to offer ideas and materials to help people structure, or to complement, awareness raising activities they’re planning. Although the toolkits can be used at any time of the year, we’re particularly keen to promote their use around World Suicide Prevention Day and World Mental Health Day.

Check back here soon for details of how you can book out one of the toolkits for your event or activity.

The suicide prevention toolkits will contain a range of resources including information about:

The toolkits will also have ideas and materials for ways to reach out and engage with people. These materials can be used to structure discussion in a closed group activity, or if you’re having an information stall they can be used to engage people passing by. The resources designed to help you engage with people will include:

The contents of the World Mental Health Day toolkit, will be similar, but we plan to include a number of materials reflecting this year’s theme for World Mental Health Day “Dignity in Mental Health”.

Website

Top


USA


AL   Ak   AZ   CA   CO   CT   D.C.   FL   GA   HI   IA   ID   IL   IN   KS   KY   LA   ME   MD   MI   MN   MO   MS   MT   NE   NJ   NM   NY   NC   ND   OH   OK   OR   PA   RI   SD   TN   TX   UT   VT   VA   WA   WV   WI   WY  


Suicide Prevention Is Everyone's Business! Want to join us?
Here are a few ways to get started for the week:
Post the 2015 Suicide Prevention Week graphic as your profile picture
Share this message on your Facebook Page and Follow us on Twitter @AASuicidology
Learn the Warning Signs and Risk Factors for Suicide
Make a donation
Host a Suicide Prevention and Awareness Event
Are you a clinician? Take a training!
Are you a school professional? Get Certified!
Contact AAS Central Office with your own creative ideas!
There will be new information on the AAS website throughout the week, so keep checking back!

Website


The Suicide Prevention Resource Center (SPRC) Suicide Prevention: Reaching Out and Saving Lives

Here are some ideas for how to observe National Suicide Prevention Week, September 7-13, and World Suicide Prevention Day on September 10. Click here to download a PDF version of this list.

Website


Top


Valdez, Alaska


Out of the Darkness Community Walk/Cycle
Around the World on September 8th. Light a Candle in a Window on September 10th.
Put up flyers and pamphlets of information around town.


Dothan, Alabama


The Wiregrass Suicide Prevention Services will host a candle light service in commemoration of World Suicide Prevention Day, Thursday, September 10, at Poplar Head Park, located in front of the Civic Center, at 6:30 pm.

The Wiregrass Suicide Prevention Services (WSPS) is dedicated to understanding and preventing suicide through education, intervention and research. The organization strives to provide comprehensive, state of the art, cost efficient, and high quality services which are accessible, available, and responsive to the needs of individuals, families, and communities, emphasizing community based services.

To that end, this September, we light a candle to remember those lost to suicide, to celebrate those who have survived attempts and to increase awareness of prevention. Everyone is invited to join us for this opportunity to remember and celebrate our loved ones. Please bring pictures or anything you might like to share.


Troy, Alabama


Out of the Darkness Walks - AFSP

Troy Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Troy Univ Campus - 600 University Ave
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 2:00 pm
Walk Begins: 3:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Amy Minor
Contact Phone: 334-268-1345
Contact Email: amy.minor@troymedicalcenter.com

Website


Flagstaff, Arizona


World Suicide Prevention Day Flagstaff Semi-colon Project

We are contacting you in regards to a local charity event to take place on September 10th, World Suicide Prevention Day. The event is centered around The Semicolon Project (www.projectsemicolon.com), a national movement to raise awareness of suicide prevention, depression, addiction, and self-harm.

In support of the project Birch Avenue Tattoo is offering $20 semicolon tattoos. A semicolon is used when an author could have chosen to end their sentence, but chose not to. Therefore, the semicolon has come to represent making the choice not to end one's life. We encourage survivors, advocates for mental health and anyone who understands the value of taking a pause to come get a tattoo. The money from this event will go to the Northern Arizona chapter of NAMI (National Alliance for Mental Illness).

Also, in recognition of World Suicide Prevention Day we will have the mayor or a city counsel member to read a proclamation on the morning of September 10th outside of Flagstaff Medical Center.

Poster


Phoenix, Arzona


Suicide Awareness Tent and Pamphlets will be available on local Paradise Valley Community College in preparation for a depression screening which will take place on campus on 9/24/15


Arcata, California


Out of the Darkness Walks - AFSP

Arcata Community Walk

Arcata Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Arcata Plaza
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Angelina Torres
Contact Phone: 530-693-8040
Contact Name: Heather Freitas
Contact Phone: 707-362-7167
Contact Email: arcataoutofthedarkness@gmail.com

Website


Los Angeles, California


Suicide Prevention: The Continuity of Care - Los Angeles World Suicide Prevention Day

Suicide Prevention: The Continuity of Care

Workshops & Panel Presentations Include: First Responders, Emergency Departments, Youth Suicide, Risk Assessment, Safety Planning, Loss Survivors, Attempt Survivors, Support Groups, Crisis Resources, Follow-Up services

Kita Curry, Ph.D. —- CEO, Didi Hirsch Mental Health Services Sam Chan, Ph.D. —- Los Angeles County Department of Mental Health Linda Boyd —- LA County’s Psychiatric Mobile Response Team Teresa Irving —- LAPD David Davis —- Didi Hirsch’s Suicide Response Team Grant LaVigna.MFT —- LA Mayor’s Crisis Response Team Cheryl Karp Eskin, MFT —- Teen Line Brock Dumville —- Trevor Project Dr. Erick Cheung, MD —- UCLA Emergency Department Mike Peterson, LCSW – Cedars-Sinai Emergency Department


September 10th, 2015 9:00am – 4:00pm

Registration 8:00am – 9:00am

The California Endowment Yosemite Hall 1000 N. Alameda St. Los Angeles, CA 90012

Free to attend, Lunch Provided, Space is limited, Registration Required, CEUs Available

To register or for more information, please contact: 310-895-2341 or rcollins@didihirsch.org

For more information click here

website


Mendocino County, California


Third Annual Suicide Prevention Mobile Story Board and Presentation Tour September 7 – 13, 2015

This year Suicide Prevention Week is September 7 -13, 2015 and the theme is, “Suicide Prevention: Reaching Out and Saving Lives” . Mendocino County's Health and Human Services Agency (HHSA) Behavioral Health and Recovery Services (BHRS) third annual Suicide Prevention Mobile Story Board Tour is featuring a collection of stories and art work submitted from those who have had personal experiences with severe depression or suicide. In addition, there will be a short suicide prevention presentation at each stop of the tour. September 10 is World Suicide Prevention Day.

The public is invited to attend this special event at the following locations:

Website


Redding, California


Redding, CA Walk

Out of the Darkness Walks - AFSP

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Caldwell Park, near Redding Aquatic Ctr
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 11:30 am

For more information, please contact:
Contact Name: Marcia Ramstrom
Contact Phone: 530-440-6033
Contact Email: ReddingLotusCenter@gmail.com

Website


San Jose, California


San Jose World Suicide Prevention Day 2015

Thursday, September 10, 2015
9:00am - 4:00pm
70 West Hedding Street
San Jose, CA 95110

Learn about local:

Suicide prevention resources and services
Suicide prevention gatekeeper certification to help prevent suicides in your community
For more information please call or e-mail Alicai Vega, Phone: (408) 885-6421, or E-mail: Alicia.Vega@hhs.sccgov.org

‘Preventing Suicide: Reaching Out and Saving Lives’ is the theme of the 2015 World Suicide Prevention Day (WSPD), an initiative of the International Association for Suicide Prevention (IASP) and the World Health Organization (WHO).

Flyer

Website


Santa Barbara, California


Out of the Darkness Walks - AFSP

Santa Barbara Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Leadbetter Beach
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 7:45 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Traute Winters
Contact Phone: 424-327-7101
Contact Email: twinters@afsp.org

Website

Top


Fort Morgan, Colorado


Out of the Darkness Walks - AFSP

Fort Morgan

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Downtown Library Park - 414 Main Street, Fort Morgan, Colorado 80701
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 1:00 pm
Walk Begins: 2:00 pm
Walk Ends: 4:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Brittany Frisbie
Contact Phone: 970-380-2688
Contact Email: bfrisbie12@hotmail.com

Website


Silverthorne, Colorado


Out of the Darkness Walks - AFSP

Summit County Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Outlets @ Silverthorne, 309 Rainbow Dr
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Debbie Butler
Contact Phone: 303-667-2765
Contact Email: debbie.l.butler@msn.com

Website


Greenwich, Connecticut


Call to action on World Suicide Prevention Day

Panelists from the American Foundation for Suicide Prevention will talk about suicide and what we can do to prevent it during a free presentation Thursday, Sept. 10, at 7:30 p.m., at the Greenwich Town Hall, 101 Field Point Road, Greenwich. The event is hosted by the Southwest CT affiliate of the National Alliance on Mental Illness (NAMI).
.
From their personal stories and the work they do to educate, research, support, and advocate, the panel sheds light on the many faces of suicide. Learn how you can reach out to prevent suicide, support those bereaved by suicide, stand in solidarity with survivors, and help those at risk..
.
Panelists include:.
.
Amanda Harmon, MSW, LCSW, is president of the Board for the Southern CT Chapter of the American Foundation for Suicide Prevention. She is a psychotherapist, an Adjunct Professor at Fordham University, and a sought-after presenter in the area and on the media, including Good Morning America and News 12..
.
Yania Padilla, MS, is an experienced educator who has provided extensive suicide prevention program development, implementation, and evaluation solutions to healthcare, educational, LGBTQ, and military organizations since 2008. She is chair of the Southern CT chapter of the American Foundation for Suicide Prevention. She is a survivor of suicide loss, and an outspoken veterans’ rights and suicide prevention advocate. She has appeared on 60 Minutes, Al-Jazeera, and BBC to discuss suicide prevention initiatives from the perspective of a survivor. Her research interests include the use of creative expression and indigenous rituals/medicines to integrate trauma..
.
Jennifer Pasieka is a suicide survivor and a survivor of suicide loss. She is training to become a mental health advocate, and shares her personal experience to give insight into what is like to live with depression as well as to encourage others in need to seek assistance..
.
For information, call 203-388-1603..
.
NAMI is a national, grassroots nonprofit organization dedicated to improving the lives of individuals with mental illness and their families. Check the website, www.namisouthwestct.com, for more details.

Source


Washington, District of Columbia


Washington DC WSPD


Fort Lauderdale, Florida


The Love Sami Organization, dedicated to suicide prevention, advocacy and awareness, will be holding a candle light and lantern lighting memorial ceremony on Thursday, September 10th in observance of World Suicide Prevention Day. The ceremony will be held at the Washingtonia Avenue Portal on the beach in Lauderdale by the Sea.

Love Sami Organization is a 100% non profit grassroots organization dedicated to raising awareness about suicide prevention, awareness and advocacy. The World Health Organization (WHO) reports that every year, over 800,000 people die from suicide; this roughly corresponds to one death every 40 seconds. The number of lives lost each year through suicide exceeds the number of deaths due to homicide and war combined.

According to Love Sami Founder, John Coburn, "Suicide is the fifth leading causes of death among those aged 30-49 years in 2012 globally and is the second leading cause of death in the 15-29 years age group in 2012 globally as well.

"Overall, it is estimated that during 2012 for each adult who died of suicide there were over 20 others who made suicide attempts. The psychological pain that leads each of these individuals to take their lives is unimaginable. Suicide is complex with psychological, social, biological, cultural and environmental factors involved. Connectedness is crucial to individuals who may be vulnerable to suicide. Studies have shown that social isolation can increase the risk of suicide and, conversely, that having strong human bonds can be protective against it. Reaching out to those who have become disconnected from others and offering them support and friendship may be a life-saving act.

"We want people who are despairing and thinking about suicide to know that there is help available. All you need to do is to ask for help. We expect 100 people to turn out. Ceremony's such as these mean so much to the survivors of suicide."

Love Sami Organization provides therapeutic healing experiences to suicide survivors, their family members and their loved ones as well as to veterans. These experiences include such memorable and unforgettable trips like shark tagging with the Guy Harvey Research Institute, dolphin swims, art therapy programs, discover scuba diving programs and so much more.

The organization also works heavily with Veterans. Currently twenty two Veterans every day take their lives by suicide. September 13th, Love Sami Organization will be taking a group of veterans to one of their sponsors, Dade City's Wild Things, to be able to swim with a baby tiger cub.

Love Sami Organization was founded by John Coburn, whose daughter Sami Coburn, 19, a New Jersey, Mays Landing resident, took her life in August of 2014. Devastated by the loss of his daughter and trying to find a way to heal himself, he found that by reaching out to others in a similar situation had a healing effect for him. With Love Sami, he hopes to be able to touch the lives of other survivors in a powerful positive healing way.

John's youngest daughter, Sami, was a very giving and caring young lady and she was known for always helping and reaching out to others. Sami also held near and dear to her heart special needs individuals and to that end Love Sami created the six tentacles of giving. The Love Sami logo, an adorable pink octopus, has only six legs which give a nod to the special needs she cared about so much. Each tentacle represents a "giving" back cause: Veterans, Autism, Breast Cancer, Special Needs, Ocean Conservation and Transplant Foundations.

Love Sami works with other like minded organizations such as Florida Initiative for Suicide Prevention, American Foundation for Suicide Prevention, Tomorrows Rainbow and many others to create as much awareness as possible. Love Sami participated in the FISP 5K event May 9th, where founder John Coburn placed at 4th in his age group. Love Sami will be doing the Out of the Darkness walk with AFFSP October 4th for the New Jersey/Philadelphia area. Future walk plans include walking for Autism at Nova Southeastern University September 26th in Davie, Florida and a walk coming up in 2016 at Disney World in Orlando.

Love Sami raises money to provide these services to survivors by hosting fundraisers throughout Florida and online. Their first event which was held in April at the Fort Lauderdale location Fishtales was hugely successful and included raffle prizes and a silent auction with items being donated by Guy Harvey, Wyland, Hard Rock Hotel and many other amazing businesses. They have several events planned for 2015, including a paintball shoot out, a BBQ Picnic, Passions Nightclub and a golf tournament. There is also a Love Sami store where you will find numerous items for sale, such as limited edition designed walk T-Shirts, pens, mugs, hats, and so much more. All proceeds raised are used to fund the trips and events for survivors, the billboard program, the Love Sami Village and other like minded healing programs and therapies. Most recently, they created a petition on Change.org: Pass Love Sami's Law. They are petitioning the US Government for changes to be made for the betterment of suicide prevention.

Future plans include billboards in New Jersey and Florida which will feature the suicide prevention line phone number. Funds are being raised for the billboards on the Go Fund Me website. The organization hopes to create a Love Sami village in the Florida Keys where survivors can go at no cost to participate in many experiences such as paddle boarding, boating, sound healing, yoga, meditation and more in a tranquil, peaceful setting surrounded by nature and on the ocean.

Love Sami is completely volunteer run and their goal is to be recognized as a four star charity. At Love Sami event's you will find a compilation book with all their goals, achievements and events. Inside you will find their most current P&L statement, making them a completely transparent organization.

To learn how you can become involved message Love Sami Organization at info@lovesami.org or visit their website at www.LoveSami.org.

Contact Information:
Love Sami Organization
Dori Brenes
954-822-6395
Contact via Email
www.LoveSami.org

Press Release


Key West, Florida


Out of the Darkness Walks - AFSP

Key West Community Walk

Walk Date: 09/10/2015
Walk Location: Monroe County Sheriff's Office
Check-in/Registration Time: 09/10/2015 at 5:00 pm
Walk Begins: 6:30 pm
Walk Ends: 8:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Mary Lou Hoover
Contact Phone: 305-849-2457
Contact Email: mlhoover@mindspring.com

Website


Pensacola, Florida


Pensacola State College will host Jordan Burnham, suicide attempt survivor and Active Minds representative, at the college on World Suicide Prevention Day on Sept. 10.

The event is free and open to the public from 6-7:30 p.m. at the WSRE Jean and Paul Amos Performance Studio, Pensacola State College, 1000 College Blvd.

Burnham is a suicide attempt survivor who found hope and healing through a combination of mental health treatment, physical exercise and a network of support from others. He now shares his uplifting message that recovery from anxiety and depression is possible, and speaks to audiences ranging from high school students to Congress and the White House.

Having received the 2012 Emerging Humanitarian Award from the Asomugha Foundation, Burnham is an advocate for mental health education and awareness.

The event is co-sponsored by the Pensacola State Crisis Action Referral Effort for Students, Active Minds at PSC, Student Leadership Activities, Black History/Multicultural Committee and the African American Student Association.

Website


Tradition/Port St. Lucie, Florida


Port St Lucie Suicide Prevention

We are partnering with our local non-profit hospital, Martin Health System, to offer a community at large event featuring speakers from all ideations of suicide in our effort to reach out! We are partnering with the Matthew Balash Foundation, whose founder Tracy Balash will speak of the aftermath of suicide after loosing her son a few years ago.

We are proud and honored to reach out and save lives in St. Lucie County Florida!

Poster


Stuart, Florida


Note that in the afternoon, Mrs. Balash and Art Ciasca will be presenting at Anderson Middle School, Stuart, FL and their 8th graders.


Augusta, Georgia


We are hosting a rally on our campus. We have invited community members as well as the campus family. I am the main organizer of all suicide prevention activities and am a member of IASP.

Dr. Adeleri Onisegun

------------

I am lighting a candle at 8pm with a message. As a survivor of suicide and someone who lost someone due to this terrible terrible thing, I understand the pain on both sides of the fence. I light my candle for V and for all those lost in this great fight. In November I will be walking in a community walk with AFSP in my city.

Brendan


Oahu, Hawaii


Out of the Darkness Walks - AFSP

Oahu Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Ala Moana Beach Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 11:00 am

For more information, please contact:
Contact Name: Pua Kaninau-Santos
Contact Phone: 808-271-8582
Contact Email: oahuootdwalk@gmail.com

Website


Boise, Idaho


Boise: Movie Event Fundraiser for World Suicide Prevention Day!

September 10, 2015 at The Flicks in Boise, ID.

Support your Hotline on World Suicide Prevention Day by attending our first ever film event. This sequel to the award winning Miss Representation explores definitions of masculinity, including how they prevent men from asking for help. What you learn may save your son, husband, father or friend. Hotline volunteers and staff will be in hand to answer questions and provide outreach materials!

Tickets are $12 and available online, at Flicks Boise or the Jannus offices on 1607 W. Jefferson in Boise.

Website


Chicago, Illinois


3rd Annual CELEBRATE LIFE Party hosted by NoStigmas

Thursday, September 10, 2015 from 6:00 PM to 9:00 PM (CDT) Chicago, IL

Hubbard Inn
110 W Hubbard
Chicago, IL 60654

Visit Website to purchase raffle tickets.

Top


Peru, Illinois


Out of the Darkness Walks - AFSP

LaSalle County Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Baker Lake Pk, Shelter 8
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 12:00 pm
Walk Begins: 1:00 pm
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Walk Committee
Contact Phone: 815-780-3504
Contact Email: Illinois@AFSP.org

Website

Top


Indianapolis, Indiana


Out of the Darkness Walks - AFSP

11th Annual Indianapolis OOTD Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Celebration Plaza-White River State Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 1:30 pm
Walk Begins: 3:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Tamara Lundy
Contact Phone: 317-295-0615
Contact Email: tammylundy.afsp@yahoo.com

Website


South Bend, Indiana


Out of the Darkness Walks - AFSP

South Bend Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Howard Park
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Angelica Macedo
Contact Phone: 574-204-3928
Contact Email: amacedo8940@gmail.com

Website


Iowas City, Iowa


Out of the Darkness Walks - AFSP

Iowa City Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Terry Trueblood Recreation Area
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 5:00 pm
Walk Begins: 6:00 pm
Walk Ends: 8:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Keri Neblett
Contact Phone: 319-351-0140
Contact Email: keri.neblett@jccrisiscenter.org

Website


Lawrence, Kansas


Lawrence Kansas Words Save Lives

Words Save Lives: evening of poetry, stories, comedy, & music with featured performers, plus open mic. By artists impacted by suicide. Includes time to honor & remember loved ones lost to suicide & attempt survivors. Suicide prevention info shared. Most of all, it's about building connections & compassion to reduce suicide risk.


Blowing Green, Kentucky


Out of the Darkness Walks - AFSP

Bowling Green Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Ephram White Park - 855 Mt. Olivet Rd
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Katelyn Traughber (info below) and Kim Clutterbuck (270-792-6025)
Contact Phone: 502-599-4408
Contact Email: BGSuicideWalk@yahoo.com

Website

Top


Harned, Kentucky


Out of the Darkness Walks - AFSP

Harned KY Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Breckinridge Co. Football Field
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 12:30 pm
Walk Begins: 1:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Jo Dowell
Contact Phone: 270-617-4186
Contact Email: chelsea.dowell@att.net

Website


Richmond, Kentucky


Eastern Kentucky University will host a training session on suicide prevention and awareness

Eastern Kentucky University will host a training session on suicide prevention and awareness for faculty and staff.

In recognition of World Suicide Prevention Day, the training will be held Thursday, Sept. 3, 9 a.m.-3 p.m., in Powell Underground and is open to all University faculty and staff. Advance registration is not necessary. Participants are responsible for their own lunches during the noon-1 p.m. break.

Participants will learn about the impact and epidemiology of suicide. They will also be equipped with gatekeeper training called “Question, Persuade and Refer,” which will teach them how to respond and refer appropriately when an individual signals distress or thoughts of suicide.

Visit website for more details.


Wurtland, Kentucky


Kentucky Suicide Prevention Group - World Suicide Prevention Day Event: Suicide, Mental Health & the Church

Understanding the Sigh of Mourners and How You Can Be the Greatest Help - September 10-11, Wurtland Church of God, Wurtland, Kentucky. Please see "Events" for more details.

Website


New Orleans, Louisiana


Out of the Darkness Walks - AFSP

New Orleans Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Audubon Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Naomie Swanson (info below) & Leigh Ann Raab(757-284-1539 / pandorwasframed@gmail.com)
Contact Phone: 504-782-2675
Contact Email: naomie2angels@gmail.com

Website


Fort Kent, Maine


Out of the Darkness Walks - AFSP

Riverside Park - Lions Club Pavilion

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Lions Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Jennifer Malmborg
Contact Phone: 207-231-4868
Contact Email: Jennifer.malmborg@nmmc.org

Website


Scarborough, Maine


Out of the Darkness Walks - AFSP

Scarborough Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Scarborough Memorial Park, Sawyer Road
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 1:00 pm
Walk Begins: 2:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Margie Johnston
Contact Phone: 207-883-0932
Contact Email: marjorieajohnston@gmail.com

Website

Top


Annaopolis, Maryland


Out of the Darkness Walks - AFSP

Annapolis Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: City Dock, One Dock Street
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 12:30 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Kelley Flanders (info below) and Kim Beverly (443-871-1109)
Contact Phone: 443-370-3771
Contact Email: Annapolis2015Walk@gmail.com

Website

Top


Elkton, Maryland


Out of the Darkness Walks - AFSP

Cecil County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Howard and Bow Streets
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:30 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Ev Mueller
Contact Phone: 302-379-4861
Contact Email: teamcecilcounty@gmail.com

Website


Frederick, Maryland


Out of the Darkness Walks - AFSP

Frederick Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Baker Park - Bandshell
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 1:00 pm
Walk Begins: 3:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Kara Burdette
Contact Phone: 301-466-0478
Contact Email: kburdette4@msn.com

Website


Indian Head, Maryland


Out of the Darkness Walks - AFSP

Charles County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Indian Head Pav on the Village Green
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Michelle Wood
Contact Phone: 301-752-3320
Contact Email: mmartin_wood@yahoo.com

Website


Silver Spring, Maryland


You are Invited to a Free Event to Raise Awareness for #MentalHealthMatters on Thursday, September 10th

News Generation is co-hosting this event on Thursday, September 10th at All Set Restaurant & Bar in Silver Spring from 6 to 8 p.m.We hope you can come!

WHAT: #MentalHealthMatters Tweet Up!

WHEN: Thursday, September 10th World Suicide Prevention Day from 6 to 8 p.m.

WHERE: All Set Restaurant & Bar 8630 Fenton Street Silver Spring, MD

Register: Online at https://mentalhealthmatterstweetup.eventbrite.com

Thursday, September 10th is World Suicide Prevention Day and News Generation along with Cornerstone Montgomery, Bank of Georgetown, and NAMI Montgomery County invite you to a Tweet Up!

Enjoy complimentary hors d’oeuvres and drinks while sharing on twitter why #MentalHealthMatters to you.

#MentalHealthMatters is a public education campaign aimed at raising awareness, encouraging open dialogue, and promoting help seeking behavior. We have been sharing our personal stories about Mental Health and recovery, and we encourage you to do the same via social media – Twitter, especially, but also Facebook, YouTube, and LinkedIn.

If you are new to Twitter don’t worry! We are hosting a pre-tweet up crash course from 5:30 to 6 p.m.

Hope to see you there!

Website


Big Rapids, Michigan


Out of the Darkness Walks - AFSP

Big Rapids Michigan Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Northend Riverside Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Michelle Lewis
Contact Phone: 231-580-5891
Contact Email: m_lewis761976@yahoo.com

Website

Top


Iron Mountain, Michigan


Out of the Darkness Walks - AFSP

Dickinson County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: City Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 4:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Carole Waitrovich (info below) & Andrea Howorth (906-282-2023)
Contact Phone: 906-396-7819
Contact Email: letswalk4agr8cause@hotmail.com

Website

Top


Ishpeming, Michigan


Out of the Darkness Walks - AFSP

Marquette County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Al Quaal Recreation Area
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Matthew Croschere
Contact Phone: 906-228-9699 Ext: 1011
Contact Email: mcroschere@greatlakesrecovery.org

Website


L'Anse, Michigan


Out of the Darkness Walks - AFSP

Baraga County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: L'Anse Waterfront Park, Front Street
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Pam Dove
Contact Phone: 906-524-3449
Contact Email: pdove@bcmh.org

Website


Lansing, Michigan


Out of the Darkness Walks - AFSP

Lansing Community Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Sharp Park - 1401 Elmwood Dr
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Vicky Powelson
Contact Phone: 517-526-2313
Contact Email: vpowelson11@hotmail.com

Website


Minneapolis, Minnesota


OPEN CALL CONTINUES: EXHIBITION AT THE HENNEPIN COUNTY GOVERNMENT CENTER, DOWNTOWN MINNEAPOLIS

The 8030 Project: Remembering soldiers and veterans lost to suicide

Images from The 8030 Project will be exhibited at the Hennepin County Government Center in the Hennepin Gallery, September 4 to October 27, 2015.

It is estimated that each day, 22 veterans are lost to suicide, with over 8,000 lives lost each year.

We invite you to create a local Memorial for these lost lives, with everyday objects, in an everyday space. It can be as simple as as 22 coffee cups, chairs at the office, or a circle of stones outside. Choose 22 items which you feel represent the lives of soldiers and veterans lost each day to suicide, and share your photograph with us: 8030project@gmail.com

Images are shared together online and in exhibitions, to show the number of people lost over time to suicide.

The Open Call is ongoing, and the gallery images are shared online continually.

Memorial images submitted through August 30th will be included in the first month of the exhibition at the Government Center, those submitted through September 30th will be added to the exhibition in early October.

Please contact us with any questions: 8030project@gmail.com

Thank you.

Website

The 80030 Project Submission by Bob Schmidt


Perryville, Missouri


Out of the Darkness Walks - AFSP

Perryville Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Perry Park Center
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 12:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Connie Moll (info below) & Collette Moll (573-535-4966)
Contact Phone: 573-547-6762
Contact Email: moms_angels@hotmail.com

Website


St. Charles, Missouri


St Charles candle lighting event

Shine the Light on Suicide

According to the recently released World Health Organization (WHO) report: Preventing Suicide: A Global Imperative, over 800,000 people die by suicide across the world each year. Please join us in observation of World Suicide Prevention Day on September 10th.

Baue Funeral Homes, Crematory, and Cemetery will be holding a candle lighting event at our Baue Community Center located at 608 Jefferson St., St. Charles, MO 63301. Our Shine the Light event will start at 7pm with information available from Life Crisis Services and The Megan Meier Foundation on Suicide Awareness, Prevention, and Grief. At 8pm we will light candles to show support for suicide prevention, to remember a lost loved one and for the survivor of suicide. BBQ and refreshments will be provided. Please register to attend by calling 636-946-4042 or fill out the form on the website.

Website


St. Joseph, Missouri


St JosephWorld Suicide Prevention Day 2015

All events held at 617 Felix
Sept 10, 6-8pm Art, Music, Performance and Candle memorial
Sept 11, 6-9pm Locally Produced Videos and Death Cafe Meeting
Sept 12, 9:30-11:30am Children's Emotions Activities
Contact The CENTER for questions 364-4300

Top

Top


Warrensburg, Missouri


Out of the Darkness Walks - AFSP

Warrensburg Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Blind Boone Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 12:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: April Roller
Contact Phone: 816-258-3502
Contact Email: acr24150@ucmo.edu

Website


Gulfport, Mississippi


Out of the Darkness Walks - AFSP

Mississippi Gulf Coast Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Ken Combs Pier - Courthouse Rd & Hwy 90
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Sherry Sheffield
Contact Phone: 601-716-6780
Contact Email: sheffield.sherry@gmail.com

Website


Mississippi State, Mississippi


Our clinic is holding an Open House on 9/10/15 4-7pm to increase visibility of our services to the community.


Butte, Montana


Out of the Darkness Walks - AFSP

Butte MT Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Father Sheehan Park – Holiday Park Drive, (just off of Cornell Ave), Butte
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 12:30 pm
Walk Begins: 1:30 pm
Walk Ends: 3:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Dorea Wilmoth
Contact Phone: 406-333-1367
Contact Email: doreaw@outlook.com

Website


Omaha, Nebraska


Out of the Darkness Walks - AFSP

Omaha 11th Annual OOTD Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Lewis and Clark Landing - Riverfront
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 12:00 pm
Walk Begins: 2:00 pm
Walk Ends: 4:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Sherrita Foye
Contact Phone: 402-671-6718
Contact Email: sherritafoye@live.com

Website

Top


Farmingdale, New Jersey


Sips in September

Come out and support the Society for the Prevention of Teen Suicide as we celebrate our 10th Anniversary!


Thursday, September 10, 2015
6:00 – 9:00 pm
Eagle Oaks County Club, Farmingdale, New Jersey


Enjoy a walk around tasting of over 40 wines, spirits and beers, hors d’oeuvres, food stations, cigars on the terrace and live music.

Registration form and Sponsorship Opportunities


North Bergen, New Jersey


Out of the Darkness Walks - AFSP

Milford Beach Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Braddock Pk- Bruin Stadium Football Fld
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Maria Sanchez (info below) Jeannette Sanchez (917-755-4877/jeanisanchez@gmail.com)
Contact Phone: 201-978-1115
Contact Email: sanchma3@gmail.com
Contact Name: Jorge Sanchez
Contact Phone: 201-953-2649

Website

Top


Parsippany, New Jersey


Parsipanny World Suicide Prevention Day

There are more than 2000 suicides a day worldwide. For every 1 suicide, there are 20 suicide attempts. With your help, we can reduce these statistics by changing the conversation from suicide to suicide prevention.

On September 10, World Suicide Prevention Day, McCann Torre Lazur, part of McCann Health, is launching Because life is #worthliving: #attemptlife, a worldwide movement aimed to help save a life by supporting suicide prevention.

What is Because life is #worthliving: #attemptlife?
Simply put, Because life is #worthliving: #attemptlife is a call to share videos attempting something new and showing why every day is worth living, in support of suicide prevention. For example: attempt asking someone on a date or attempt going on a scary roller coaster. Your video could show support to the community and perhaps make it easier for someone to ask for help.

How did it all begin?
Because life is #worthliving: #attemptlife builds on McCann Torre Lazur’s 2014 #worthliving Suicide Prevention Initiative that invited people to share a photo or a video to demonstrate why every day matters. #worthliving was started by an employee after losing her significant other to suicide. “I knew when the time was right, I would find a way to make sense of what had happened by doing something to change it,” Jennifer Dee, VP, Executive Producer at McCann Torre Lazur and #worthliving creator, said. “We are not doctors, but we have a great passion to help those in need by the work we do.”

What’s the goal?
To support suicide prevention, and ultimately…to help save a life.
Suicide is complex with psychological, social, biological, cultural, and environmental factors involved. Feeling connected is crucial to individuals who may be vulnerable to suicide. In fact, studies have shown that social isolation can increase the risk of suicide and, conversely, that having strong human bonds can help protect against it. So why not reach out to those who may be disconnected from others and offer them support and friendship?
Your brave, goofy, fun attempt can be a life-saving act.v
What is the challenge?
The ask is simple: film a shareable video, by yourself or with friends, attempting something you haven’t done before. It’s completely acceptable for you to not succeed or mess up—it’s part of the charm! Use the hashtag #worthliving or #attemptlife when sharing across social media platforms such as Facebook, Twitter, Tumblr, and Instagram. Then, tag others and encourage them to share similar attempts! That’s it.

Because life is #worthliving: #attemptlife


Piscataway, New Jersey


World Suicide Prevention Day at New Jersey Hopeline

WHAT: The New Jersey Hopeline, the state’s 24/7 peer support and suicide prevention hotline (855-654-6735), commemorates World Suicide Prevention Day at the Rutgers National Call Center. Speaking to this year’s theme, “Serving Together Through Hope,” staff at Rutgers University Behavioral Health Care will present special guests who will discuss substance abuse and suicide prevention.

WHO:

WHEN: Thursday, September 10, 2015 from 2 p.m. to 3:30 p.m.

WHERE: Rutgers University Behavioral Health Care, 151 Centennial Avenue, Piscataway, NJ 08854

The remarks will be followed by a candle lighting ceremony at 3 p.m.


Secaucus, New Jersey


Out of the Darkness Walks - AFSP

Secaucus NJ Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Mill Creek Point Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:30 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Carol Ann Scheiner
Contact Phone: 201-982-8969
Contact Email: CASCHEINER@SBOE.US

Website


Albuquerque, New Mexico


Out of the Darkness Walks - AFSP

Albuquerque Out of the Darkness Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Hoffmantown Church 8888 Harper Dr. NE
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Bee Chavez
Contact Phone: 505-263-2085
Contact Email: afspnm@yahoo.com

Website


Brooklyn, New York


Register to join the challenge and 'Cycle Around the Globe' with a group of concerned Brooklyn community members. We'll listen to our neighbors and spread hope on World Suicide Prevention Day, Thursday, September 10, 2015.

We'll ride from Utica Ave to Franklin Ave ending with a ride around Prospect Park! Over 6 miles of a difference will be completed in spreading love and hope in our community. Certificates will be given to all partcipants! We're also raising funds for the organization. Click Here! Your generousity to this cause is a blessing and appreciated. Funds go directly to the International Association of Suicide Prevention.

Will you help us by listening to impact a neighbors life without judgement? Spread Hope! Visit www.iasp.info for more info about this important day of International Awareness.

Register


Broome County, New York


Out of the Darkness Walks - AFSP

Broome/Tioga County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Northend Riverside Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:30 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Kristina M Doi
Contact Phone: 607-759-8258
Contact Email: binghamtonafsp@gmail.com

Website


Buffalo, New York


Out of the Darkness Walks - AFSP

Buffalo Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Delaware Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:30 am
Walk Begins: 10:30 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Lisa Boehringer & Carissa Uschold
Contact Phone: 716-597-9285
Contact Email: afspbuffalowalk@yahoo.com
Contact Name: Sarah Clark, WNY Area Director
Contact Phone: 585-202-2783
Contact Email: sclark@afsp.org

Website

Top


Kauneonga Lake, New York


Out of the Darkness Walks - AFSP

Sullivan County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Town of Bethel Sr. Center, 3592 Rt. 55
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Patty Sweet
Contact Phone: 845-665-7232
Contact Email: pattysweet1963@yahoo.com

Website


Mohawk, New York


Out of the Darkness Walks - AFSP

Mohawk Valley Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Fort Herkimer German Flatts Town Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 10:30 am
Walk Begins: 12:00 am
Walk Ends: 2:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Zondra Coffin
Contact Phone: 315-868-4799
Contact Email: zondracoffin@gmail.com

Website


Olean, New York


Out of the Darkness Walks - AFSP

Olean Community Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Good Times of Olean - 800R E State St
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 3:00 pm
Walk Begins: 4:00 pm
After party immediately following walk in Good Times.

For more information, please contact:
Contact Name: Meghan Monahan
Contact Phone: 716-701-3315
Contact Email: mcmonahan@cattco.org

Website

Top


Charlotte, North Carolina


Out of the Darkness Walks - AFSP

Charlotte Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Symphony Park @ South Park Mall, 4400 Sharon Rd, Charlotte
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:30 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Bridget Vanevenhoven (info below) and Candice Kyzer (candicekyzer@yahoo.com)
Contact Phone: 480-296-1462
Contact Email: bridgetvafsp@yahoo.com

Website


Fargo, North Dakota


Out of the Darkness Walks - AFSP

Fargo-Moorhead ND Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Fargo-Moorhead ND Community Walk
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 1:00 pm
Walk Begins: 2:00 pm
Walk Ends: 4:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Sarah Dixon-Hackey
Contact Phone: 701-212-8903
Contact Email: outofthedarkness14@gmail.com

Website

Top


Jamestown, North Dakota


Out of the Darkness Walks - AFSP

Jamestown ND Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: McElroy Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Margo Haut
Contact Phone: 701-269-2741
Contact Email: haut@csicable.net

Website


Minot, North Dakota


Out of the Darkness Walks - AFSP

Minot Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Roosevelt Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 12:00 pm
Walk Begins: 1:00 am
Walk Ends: 3:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Jessica Guillory
Contact Phone: 701-340-1835
Contact Email: minotafsp15@gmail.com

Website


Ada, Ohio


Phi Mu Delta Fraternity at Ohio Northern University World Suicide Prevention Day

The members of Phi Mu Delta Fraternity at Ohio Northern University have teamed up with the ONU Counseling Center to provide "BE READY. BE THERE." Suicide Prevention Program on Thursday, Sept 10 at Ohio Northern University. Dr. Michael Schafer will be discussing the risk factors associated with suicide, identifying signs of personal crisis, and sharing how to get distressed individuals the help they need. BE READY and BE THERE for your loved ones! Help prevent suicide and save lives!

Poster


Stow, Ohio


We are speaking in all of our 9th and 10th grade Health classes about suicide warning signs and how to access help. Teachers have signs to post in classrooms and resource cards to distribute to all students. We will have a school-wide announcement in the morning.


Fort Sill, Oklahoma


Fort Sill, Oklahoma has a "health and fitness walk in support of suicide prevention" on 10 September. We will be walking a three- mile track.


Oklahoma City, Oklahoma


Out of the Darkness Walks - AFSP

Oklahoma City Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Lake Hefner Stars & Stripes Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 11:00 am

For more information, please contact:
Contact Name: David Threatt (afspokc@yahoo.com )
Contact Phone: 405-921-8559
Contact Email: thehaircafemidtownokc@yahoo.com

Website


Bend, Oregon


Public invited to suicide prevention awareness events

September 7 through 13 is National Suicide Awareness Week. To build awareness and work toward preventing suicide, and suicide attempts, the Deschutes County Suicide Prevention Alliance and community partners are coordinating several activities throughout September.

Suicide is one of the leading causes of preventable death in Oregon. In Deschutes County, approximately 29 people die by suicide each year. It is the tenth leading cause of death in the United States with one suicide occurring on average, every 13.3 minutes. Early recognition of warning signs and early intervention can save lives. The activities planned for this week will assist our community to address this important issue.

Attend one or more of these opportunities to support suicide survivors in our community, and to learn more about how to help yourself or someone you love.

• Tuesday, September 8, 6:00-7:30 p.m. Real Stories, Stories of Hope and Survivorship in the Brooks room, Deschutes Public Library, 601 NW Wall St, Bend. This is a free event. Recommended for persons 18 years of age and older.

• Wednesday, September 9, 7:00-9:00 p.m. Question, Persuade, Refer (QPR) Suicide Prevention Training and Panel of Experts, First Floor, Barnes & Sawyer Room, Deschutes Services Building, 1300 NW Wall St, Bend. This is a free event. Recommended for persons 18 years of age and older.

• Thursday, September 10, 7:30-8:30 p.m. International Suicide Prevention Awareness Day Candlelight Vigil at Larkspur Park, 1700 SE Reed Market Rd, Bend. This is a free event. Candles provided.

• Saturday, September 12, 9-11:30 a.m. Out of the Darkness Walk. Pilot Butte State Park-Larkspur Trail, A benefit for the American Foundation for Suicide Prevention, at Pilot Butte State Park, Bend. Registration at 8:30 a.m. or contact Glenda Pinney, email faybag@msn.com or (541) 419-5303. For more information, Google “Out of Darkness Walk” or click link: http://bit.ly/1NFzL9l

• Saturday, September 19, 10 a.m. Road to Recovery, a 5K Walk to benefit NAMI, at Crow’s Feet Commons, 875 NW Brooks Street, Bend. Registration at FootZone or https://recovery5k.wordpress.com/

For more information about these events please visit www.deschutes.org/suicideprevention
Deschutes County maintains a 24-Hours mental health crisis line at
(541) 322-7500, extension 9.

The National Suicide Prevention Lifeline is also available 24-hours a day at
1 -800-273-TALK (8255). This is a toll-free and confidential hotline available to anyone in suicidal crisis or emotional distress. Each call is routed to the nearest crisis center to caller.

News Report KTVS.com


Greentown, Pennsylvania


Out of the Darkness Walks - AFSP

Pike and Wayne County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Promised Land State Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Pat Gainey
Contact Phone: 215-746-7256
Contact Email: tpgainey@afsp.org

Website


Harrisburg, Pennsylvania


Out of the Darkness Walks - AFSP

Harrisburg Out of the Darkness Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: City Island and River Front Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 2:00 pm
Walk Begins: 5:00 pm
Walk Ends: 7:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Brandon Marsico
Contact Phone: 717-579-8761
Contact Email: HarrisburgOOTD@gmail.com

Website


Milford, Pennsylvania


Out of the Darkness Walks - AFSP

Milford Beach Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Milford Beach (Metz Rd & Milford Beach)
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Marilyn Tschopp
Contact Phone: 570-296-7087
Contact Email: mgtschopp@gmail.com

Website

Top


Montrose, Pennsylvania


Out of the Darkness Walks - AFSP

Susquehanna County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Montrose Area High School
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 3:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: JoAnne McCain
Contact Phone: 570-967-8005
Contact Email: scoutofthedarkness@gmail.com

Website


Wilkes Barre, Pennsylvania


Out of the Darkness Walks - AFSP

Greater Northeast PA Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Kirby Park
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 11:00 am
Walk Begins: 2:00 pm
Walk Ends: 5:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Brian Hollingshead
Contact Phone: 215-746-7256
Contact Email: pol-guy@hotmail.com

Website

Top


East Greenwich, Rhode Island


Out of the Darkness Walks - AFSP

Southern Rhode Island Community Walk

Walk Date: 09/05/2015
Walk Location: Goddard Memorial Park - 1095 Ives Rd
Check-in/Registration Time: 09/05/2015 at 10:00 am
Walk Begins: 11:00 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Justin Alves
Contact Phone: 774-219-5538
Contact Email: afsp.ri@gmail.com

Website


Aberdeen, South Dakota


Out of the Darkness Walks - AFSP

Aberdeen, SD Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Odde Ice Arena - 400 NW 24th Ave
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 11:30 am
Walk Ends: 2:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: JPenny Hearnen (info below) & Tara Schumacher (605-216-3680 / chumache25@hotmail.com
Contact Phone: 605-382-7474
Contact Email: bomutts@aol.com

Website


Sioux Falls, South Dakota


Out of the Darkness Walks - AFSP

Sioux Falls Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Terrace Park (NW side of Covell Lake)
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:30 am
Walk Begins: 10:30 am
Walk Ends: 12:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Anna Eidem (info below) and Carolyn Giessinger (605-949-0045)
Contact Phone: 605-212-9342
Contact Email: siouxfallsoutofthedarkness@gmail.com

Website

Top


Nashville, Tennessee


Out of the Darkness Walks - AFSP

Nashville Music Row Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Owen Bradley Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 11:00 am

For more information, please contact:
Contact Name: Josh Easler
Contact Phone: 615-969-7262
Contact Email: JoshEasler@yahoo.com

Website

Top


College Station, Texas


Out of the Darkness Walks - AFSP

College Station Community Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Wolf Pen Creek
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 5:00 pm
Walk Begins: 6:00 pm
Walk Ends: 8:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Shon Ford
Contact Phone: 317-728-6031
Contact Email: shonentyce@gmail.com

Website


Waco, Texas


Out of the Darkness Walks - AFSP

Waco Community Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Brazos Park East
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Jennifer Warnick
Contact Phone: 512-661-9335
Contact Email: jenniferwarnickafsp@aol.com

Website


Richfield, Utah


Out of the Darkness Walks - AFSP

Richfield Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Lions Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Liz Dotson
Contact Phone: 435-201-3699
Contact Email: liztoomer@gmail.com

Website


Newport, Vermont


Out of the Darkness Walks - AFSP

Newport VT Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Gardner Park Gazebo
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 10:30 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Lillian Bathalon
Contact Phone: 802-744-2493
Contact Email: lnr1@comcast.net

Website


Alexandria, Virginia


We would like to kick this month off by passing out information to all middle and high school kids here in Alexandria, Virginia, at the same time as we give out our back-to-school supplies and backpacks on September 4, and 5th, prior to them heading back to school. We also encourage local businesses and police, fire, and sheriff departments to take part in a walk and other community events through our Safe Place program .


Charlottesville, Virginia


Heroes Look Like You Summit

Heroes Look Like You, a presentation by Sgt. Kevin Briggs (Guardian of the Golden Gate) and Kevin Hines (attempt survivor). Event is in recognition of World Suicide Prevention Day, geared towards mental health care providers, law enforcement, CIT, and community stakeholders within Health Planning Region One, Virginia. Both speakers will hold a book signing. Pre-registration on eventbrite.com required.

Download the flyer


Fairfax, Virginia


Out of the Darkness Walks - AFSP

Fairfax NOVA Walk

Fairfax NOVA Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Fairfax Corner
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 8:00 am
Walk Begins: 9:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Chrissy Chow
Contact Phone: 304-596-3670
Contact Email: chrissy.chow83@yahoo.com

Website

Top


Virginia Beach, Virginia


Out of the Darkness Walks - AFSP

Hampton Roads Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Mt. Trashmore
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 8:30 am
Walk Begins: 8:30 am
Walk Ends: 12:30 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Chris Gilchrist
Contact Phone: 757-483-5111 (please leave a message)

Website


Olympia, Washington


Out of the Darkness Walks - AFSP

Olympia Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Marathon Park – 1011 Deschutes Pkwy SW
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 1:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Eileen Bochsler
Contact Phone: 360-870-9466
Contact Email: ciaobella4@comcast.net

Website


Port Angeles, Washington


Walk, Compassion Rally to focus on suicide prevention Thursday in Port Angeles

A walk and Compassion Rally to raise awareness for prevention of suicide is planned Thursday.

Walkers will gather at City Pier at 4 p.m. and then move up Lincoln Street toward Peninsula Behavioral Health's main office at 118 E. Eighth St., where six people will talk at the Compassion Rally at 5 p.m.

The walk and rally are organized by the Clallam County Chapter of the National Alliance on Mental Illness and Peninsula Behavioral Health.

Suicide is often the culmination of a battle with mental illness, said Rebekah Miller, development coordinator for Peninsula Behavioral Health.

The message of the event will be to understand the healing properties of compassion, according to Debbie Fredson, Peninsula Behavioral Health case manager and NAMI board member who has spearheaded the walk and rally.

“We want to reduce the stigma around mental illness and instill the importance of compassion for self and others,” she said.

“If people are informed and aware of support and services, we can build a resilient community to prevent suicide.”

Said Miller: “So few people talk about suicide.

“Families who lose a person to suicide often don't get the compassion of those who lose a family member to illness, so we want to start a conversation about that, so people know how to broach the subject.

“I think the world is becoming aware that this is a big problem,” Miller added.

The International Association for Suicide Prevention of Washington, D.C., has designated Thursday as World Suicide Prevention Day.

Suicide was the 10th leading cause of death in the United States in 2013, when 41,149 people took their lives, according to the Centers for Disease Control in Atlanta, Ga.

That year, suicide was the second-leading cause of death nationwide for those between the ages of 15 and 34.

Clallam County has had 51 deaths from suicide between 2008 and 2010, according to a community health assessment issued in 2012.

From 2008-10, the rate for Clallam County was 20.9 per 100,000 people, higher than the state rate of 13.4 per 100,000.

The rate in Jefferson County for the same time period was 10.2 per 100,000.

Among the most public suicides have been those from Port Angeles' two Eighth Street bridges, which span Valley Creek and Tumwater Truck Route.

Four deaths by suicide from the spans have been reported since 2009, when the city replaced bridges built in 1936.

The new bridges have 4-foot-6-inch wall railings and stand 100 feet above the gorges.

In 2014, the city of Port Angeles installed signs on the bridges with crisis hotline phone numbers urging those contemplating suicide to call Peninsula Behavioral Health, located three blocks east of the spans.

In April, City Councilwoman Cherie Kidd received consent from her council colleagues to seek grant funding for higher railings to serve as suicide-prevention barriers on the Eighth Street bridges.

On Thursday, those walking to the rally will carry signs and walk to the beat of therapist Erran Sharpe's drum.

Sharpe will be one of the speakers, all of whom will focus on advocacy, support and community education.

Among them will be Dr. Joshua Jones, Peninsula Behavioral Health's medical director, and two clinicians from the agency: Lucille Celestino and Kim Ykema.

Also speaking will be Suzanne Debey, a retired social studies teacher who is the lay leader at the Congregation Olympic B'nai Shalom in Port Angeles and Unity minister Rev. Barb Wilson.

They “will offer their distinctive perspectives on compassion and how to reach out to someone with depression,” Miller said.

Isolation increases the risk of suicide, Miller said.

“Conversely having strong social connections protects against it,” she added.

She emphasized the value of listening.

“Whether you are looking at somebody who is contemplating suicide or who has lost someone to suicide, the best thing to do is to listen to them in a non-judgemental way,” she said.

Article


Bluefield, West Viginia


Out of the Darkness Walks - AFSP

Mercer County Walk

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Bluefield City Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 5:00 pm
Walk Begins: 6:00 pm
Walk Ends: 9:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Heather Bennett
Contact Phone: 276-722-2722
Contact Email: heatherbarnettbennett@gmail.com

Website

Top


Madison, Wisconsin


Out of the Darkness Walks - AFSP

Madison Walk

Walk Date: 09/13/2015
Walk Location: Warner Park
Check-in/Registration Time: 09/13/2015 at 12:00 pm
Walk Begins: 1:00 pm
Walk Ends: 3:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Erin Wolff
Contact Phone: 262-729-9089
Contact Email: Wolfferin93@gmail.com

Website


Sheridan, Wyoming


Out of the Darkness Walks - AFSP

Whitney Commons Park Plaza & Stage

Walk Date: 09/12/2015
Walk Location: Lions Park
Check-in/Registration Time: 09/12/2015 at 9:00 am
Walk Begins: 10:00 am
Walk Ends: 12:00 pm

For more information, please contact:
Contact Name: Anne Quast (info below) & Wendy Bruso (wbruso@pmowyo.org)
Contact Phone: 307-655-8263
Contact Email: aquast@pmowyo.org

Website

Top


Uruguay

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


#LazoNaranja por la prevención del suicidio

Cada 17 de julio, en Uruguay se celebra el Día Nacional de Prevención del Suicidio que busca generar consciencia sobre el carácter prevenible de este terrible problema.

En Twitter se lanzó una campaña de adhesión a esta campaña bajo el hashtag #LazoNaranja.

Según la Organización Mundial de la Salud:

Website

------------

VTV NOTICIAS: SUICIDIO


Venezuela

2015 World Suicide Prevention Day banner in Spanish


El suicidio es un fenómeno social que se debe investigar y divulgar (IVIC)

¿Hablar sobre suicidios pudiera acelerar la ocurrencia de estos casos, como si se tratara de una epidemia de origen viral? Según el investigador del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y director del documental El silencio de las moscas, Eliézer Arias, este tema requiere difusión y estudios a profundidad.

“Si lo escondes estás ocultando el problema. Al contrario, creo que se debe visibilizar, sobre todo en las zonas rurales donde a veces sus habitantes no están al tanto de la situación”, explicó Arias durante una rueda de prensa organizada este jueves 3 septiembre desde el Trasnocho Cultural, ubicado en Las Mercedes.

Precisamente, la película -de 92 minutos de duración- expone con sutileza y riqueza audiovisual una realidad tabú en algunas comunidades agrícolas del estado Mérida, donde se ha observado el aumento alarmante de las tasas de suicidios entre adolescentes y jóvenes menores de 35 años.

De corte etnográfico y sensorial, la película El silencio de las moscas será estrenada el próximo viernes 11 de septiembre en las salas de cine del Trasnocho Cultural y las cadenas Cines Unidos y Cinex en Caracas. Toda persona mayor de 14 años podrá apreciarla en la pantalla grande.

Posteriormente, se trasladará a otras 10 ciudades del país, incluyendo Guatire, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, San Cristóbal, Porlamar, Barcelona y Puerto Ordaz.

Antes de estas proyecciones, a partir del viernes 4 de septiembre, El silencio de las moscas se estará presentando en la VIII Muestra de Cine Latinoamericano 2015, organizada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac), el Circuito Gran Cine y Queiroz Publicidad.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el jueves 10 de septiembre se realizará un cine-foro en compañía del psicoanalista Carlos Rasquin como moderador. La cita será en el Trasnocho Cultural a las 7:00 pm.


Vietnam


Nhân ngày Phòng chống tự tử thế giới: Đừng để họ tổn thương

Hầu hết các vụ tự tử của giới trẻ thời gian qua có nguyên nhân hết sức đơn giản, nhỏ nhặt. Nếu được quan tâm chia sẻ, có thể ngăn ngừa, giúp họ trở lại với đời

Ngày 7-9, hội thảo “Truyền thông với vấn đề tự tử” đã được Trung tâm Phòng chống khủng hoảng tâm lý (PCP) tổ chức tại Hà Nội.

Tỉ lệ cao ở nhóm 15 - 24 tuổi

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc PCP, cho biết mỗi năm thế giới có khoảng 1 triệu người chết vì tự tử. So với 50 năm trước, con số này đã tăng trên 60%.

Cũng theo bà Anh, Việt Nam chưa có sự quan tâm thỏa đáng với vấn đề tự tử. Cách đây hơn 10 năm, một nghiên cứu về các trẻ tự tử thực hiện tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho thấy tỉ lệ trẻ em nữ tự tử nhiều hơn trẻ em nam (60%) và phần lớn trẻ tự tử sống với cha mẹ (gần 88%). Nguyên nhân tự tử gần 90% do xung đột trong gia đình và hóa chất là phương tiện dùng để tự tử phổ biến nhất.

Một nghiên cứu khác thực hiện tại TP Đà Nẵng vào năm 2004 cũng ghi nhận gần 500 ca tự tử, tăng gấp 4 lần so với năm trước đó, phần lớn ở độ tuổi 25 - 44. Nguyên nhân dẫn đến tự tử là do bức xúc về gia đình, xã hội, tình cảm, mắc bệnh mãn tính…


Tư vấn cho bệnh nhân có các vấn đề về tâm lý, bệnh lý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I
Tại Hà Nội, kết quả khảo sát trên hơn 5.000 người dân và hơn 500 bệnh nhân tự tử đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy 2,6% - 25% có ý định tự tử, 1% - 15% từng có kế hoạch tự tử và 0,4% - 4,2% đã thực hiện hành vi tự tử. Có 13/19 người tự tử đã cố gắng bày tỏ ý định của mình với người khác nhưng chỉ có 3 trường hợp thể hiện bằng cách nói chuyện.

Trong số gần 10.500 trường hợp được khảo sát, công bố năm 2010 có tới 25% đã tìm cách kết thúc cuộc sống của mình, 73% đã trải qua cảm giác buồn chán và 7,5% có những hành động làm đau bản thân nhằm thoát khỏi tâm lý căng thẳng; thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi là nhóm có ý nghĩ tự tử cao nhất, nữ có ý nghĩ tự tử cao gấp 2 lần nam.

Cần điều trị tâm lý, bệnh lý

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, Khoa Tâm thần nhi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cho biết hầu hết các vụ tự tử của giới trẻ thời gian qua là có nguyên nhân từ những việc hết sức đơn giản, nhỏ nhặt. Chẳng hạn, học sinh bị thầy cô giáo phạt, bị điểm kém, cha mẹ mắng chửi, áp lực học hành, thất tình…

“Ở giai đoạn giao thời giữa tính cách trẻ con và người lớn, tâm hồn thường dễ xúc động, nhạy cảm. Lúc ấy, trẻ muốn chứng tỏ mình đã lớn còn cha mẹ luôn nghĩ các em vẫn là trẻ con nên không có sự chia sẻ. Thậm chí có những chuyện người lớn cho là vớ vẩn, nhỏ nhặt nhưng với các em lại rất lớn nên phản ứng bằng những lo âu, xáo trộn và có thể dễ dàng tìm đến cái chết khi không được bố mẹ quan tâm, chia sẻ hoặc bị áp đặt”- bác sĩ Hương nói thêm.

Với kinh nghiệm nhiều năm cứu người tự tử trên sông Hồng, thượng tá Lê Đức Đoàn, Đội CSGT số 1 của Công an TP Hà Nội, khẳng định tự tử có thể ngăn được bởi khi có ý định quyên sinh thì ánh mắt của họ thường đờ dại, thất thần, vô cảm và nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận biết để ngăn chặn. Theo bác sĩ Hương, với những người có ý định tự tử hoặc tự tử không thành rất cần được điều trị tâm lý hoặc bệnh lý. Chỉ cần không vô cảm để nhận biết, chia sẻ tâm tư thì sẽ có thể đưa họ trở lại cuộc đời.

Ngày 10-9 là ngày Phòng chống tự tử thế giới. Tại Việt Nam, lần đầu tiên PCP được thành lập với mục đích phòng chống khủng hoảng tâm lý và tự tử. PCP ưu tiên quan tâm và hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em, thanh niên, nạn nhân của bạo lực giới… Khi có vấn đề trầm cảm, buồn chán, người dân có thể gọi số: 04.37759336 để được tư vấn.

Bài và ảnh: NGỌC DUNG

Tag:thầy cô giáo phạt, bị điểm kém, cha mẹ mắng chửi, áp lực học hành, thất tình, ngày phòng chống tự sát thế giới, thanh thiếu niên, gia đình, xã hội, tình cảm, mắc bệnh mãn tính

Source


WWW


Poems to raise awareness of suicide and its impact to be published for the week in September on The Poetry Shed.


To Write Love On Her Arms

World Suicide Prevention Day is September 10, which coincides with National Suicide Prevention Week (September 7-13) in America. We are proud to announce this year’s campaign, which is inspired by words that closed out last year’s “No One Else Can Play Your Part” campaign:

We’ll See You Tomorrow

“Above all else, we choose to stay. We choose to fight the darkness and the sadness, to fight the questions and the lies and the myth of all that’s missing. We choose to stay, because we are stories still going. Because there is still some time for things to turn around, time for surprises and for change. We stay because no one else can play our part.

We"ll See You Tomorrow


National Association for Premenstral Dysphoric Disorder


Survivors of Bereavement by Suicide - Light a Candle


SistersLivingWorks - Dedicated to suicide prevention among women in India Light a Candle

"

Light a Candle at 8 PM on 

World Suicide Prevention Day e-cards or postcards in English


PAPRYUS - Prevention of Young Suicide


Linked in - Christine Clark


Considerate Constructors Scheme BEST PRACTICE HUB - World Suicide Prevention Day


Prevent Suicide Challenge

As part of World Suicide Prevention day I will be challenging everyone on YouTube to upload a video sharing 3 things they do when they are stressed, depressed or anxious and 4 words of hope. they will use the hashtags #youmatter #4wordsofhope and spread the challenge via social media.

Joel


Dockers' high flyer Michael Walters hopes to tackle Indigenous suicide problem

One of the most prolific goal scorers in the AFL, Michael Walters, has another grand ambition even more challenging than winning the Premiership.

The 24-year-old is fighting to bring down the number of Indigenous suicides in his home state of Western Australia.

When he addresses crowds as part of his new role as suicide prevention ambassador, the talented forward speaks from the heart.

Read more


We're hosting twittercast on 10 Sept World Suicide Prevention Day 2-3pm GMT for discussion of suicide research & prevention #WSPD15

Suicidal Behaviour Research Laboratory led by Prof Rory O'Connor. President, International Academy of Suicide Research.

University of Glasgow, UK


September 10: World Suicide Prevention Day - National Network of Libraries of Medicine

Here are some resources you can use for World Suicide Prevention Day on September 10th:

KidsHealth – Suicide http://bit.ly/1TZPmT1 and “My Friends is Talking About Suicide. What Should I Do?” http://bit.ly/1Jt7AfZ (both available in Spanish)

National Institute of Mental Health – Suicide Prevention http://1.usa.gov/1EF9J0S

Guide: The Relationship Between Bullying and Suicide http://1.usa.gov/1E7gyxE

Toolkit: Preventing Suicide A Toolkit for High Schools http://1.usa.gov/1NxMBbU

WebsiteYdney


DOWNLOAD Posters/social share tiles 4 World Suicide Prevention Day @ruokday http://ow.ly/R1mVs #RUOK #WSPD


Suicide prevention conference aims to halve Australian suicide rate (Article by Felicity Ogilvie)


Woman reducing Indigenous suicide rates through 'care factor'; new program launched to tackle issue. A traditional landowner from the Northern Territory, who single-handedly reduced the rate of suicide in her community from the worst in the world to zero, has spoken at the launch of an Indigenous suicide prevention program. View the news article, by Jayne Margetts, for further details.


Suicide on Campus and the Pressure of Perfection (Article by Julie Scelfo)


Transgender people face high suicide risks (Article by Laura Ungar)


People with Disabilities and Suicide Awareness (Article by Thomas C. Weiss)

Is It Possible to Eliminate Suicide? Sweden has dramatically reduced traffic-accident deaths. Can it stop people from killing themselves? (article by Nathalie Rothschild)


Samaritans - World Suicide Prevention Day


Take 5 to Save Lives

Take 5 to Save Lives campaign encourages everyone to take 5 minutes to complete 5 activities on WSPD. 1. Learn the Signs 2. Join the Movement 3. Spread the Word 4. Support a Friend 5. Reach Out www.take5tosavelives.org

Poster


8 Ways to Recognize Suicide Prevention Week (iCarol Blog)


We are happy to announce this month’s webinar hosted by Brain & Behavior Research Foundation President and CEO, Jeffrey Borenstein, featuring Dr. Fritz A. Henn, Professor of Psychiatry at Cold Spring Harbor Laboratory and Mount Sinai School of Medicine, as he presents "New Approaches in Treating Depression." We hope you will join us and that you will share the attached event announcement flyer with your Family, Friends, and Constituents.

Click for more details and registration information.

Date: Tuesday, September 8, 2015, 2:00 p.m.–3:00 p.m. EST

Location: Online


Live for Tomorrow Photo Challenge

Live for Tomorrow - 10 Day Photo Challenge

Celebrating life in the lead up to World Suicide Prevention Day.

The 10 Day Photo Challenge is a fun way to spend time focusing on the good in our lives. Last year people doing the challenge created over 8,000 photos celebrating the things that make them happy. We'd love you to join us again this year for an even bigger party recognising the beauty in life.

Participate with your Instagram & use the hashtag #LiveForTomorrow to join the movement!

Poster


On WSPD I will be tweeting about suicide. I'll be writing in my blog and calling many friends asking if they are ok.

Fiona Art


The Mental Elf @Mental_Elf REGISTER NOW! Suicide prevention in young people #ElfCampfire Fri 11 Sep 3-4pm BST http://nationalelfservice.net/campfire/suicide-prevention-in-young-people/ … #WSPD pic.twitter.com/wWbs2NlN76


I will be thinking positive thoughts myself and give advice to my friends who have loved ones who attempted suicide.


Light a Candle, Support the World Suicide Prevention Day on Sept 10 (Article - Daily Times Gazette)


World Suicide Prevention Day is September 10th Dr. Deb - Blog


WORLD SUICIDE PREVENTION DAY: REACHING OUT AND SAVING LIVES (Article - Consious


WORLD SUICIDE PREVENTION DAY 2015 Blah Polar Blog


World Suicide Prevention Day – September 10 the aMasongrace project


SSO Recognizes World Suicide Prevention Day Schizophrenia Society of Ontario


Plog Part

MEDS COCKTAIL PARTY SEPTEMBER 10th World Suicide Prevention Day Blog Party


World Commemorates Suicide Prevention Day On September 10 (Article - Weekly Observer)


Instagram Photo Challenge To Support Suicide Prevention

Instagram Photo Challenge To Support Suicide Prevention This September

A 10 Day Photo Challenge is set to engage thousands of kiwi teenagers in life-affirming conversation in the lead up to World Suicide Prevention Day, Sept 10.

The challenge, created by Zeal’s youth issues project Live For Tomorrow, involves young people posting a photo on Instagram each day in response to a prompt such as “your happy place” or “future goals”.

The challenge culminates in a #HandOverHeart selfie on World Suicide Prevention Day, a call to stand in solidarity with those struggling. New Zealand’s most recent suicide toll is the highest since records have been kept.

“Research shows that young people at risk of self harm and suicide spend more time online than others,” says Zeal Advocacy Manager and project creator, Elliot Taylor.

“The challenge seeks to encourage the practice of mindfulness in young people who already spend much of their time online, and to foster positive connections with those they love.”

In 2014, over 8,000 photos were posted, reaching over one million feeds and engaging hundreds of thousands of people. The initiative received international attention and was also a finalist in the 2015 NZ Social Media Awards.

The 10 Day Photo Challenge was co-designed with young people from Zeal’s Social Marketing Collective, based at Zeal’s youth facility in West Auckland.

“By sheer involvement, I have become a happier, brighter person,” says member Grace King (20). “I've come to embrace the people around me who I know will always be there to support me.”

The official 10 Day Photo Challenge picture is available at http://www.bit.ly/livefortmw15.

Those taking part are encouraged to use the hashtag #LiveForTomorrow.

Article (Scoop Independent News)


This week is National Suicide Prevention Week: Join in on the conversation (AOL News)

National Suicide Prevention Week kicked off yesterday and goes until this Saturday, September 12.

Today, from 2-3 p.m. ET, the American Foundation for Suicide Prevention will have a Twitter chat with the Association for Behavior Health and Wellness. To follow along and participate in the conversation, use the hashtag #SOSChat.

Click on above link to learn more.


SE DARÁ A CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES Y DIFUCION EN EL FACEBOOK
facebook.com/dianacionaldelaprevenciondelsuicidio


Kevin Breel World Suicide Prevention Day

Kevin Breel is hosting a Q&A session on Reddit on 10 September 2015 at 4.30pm to bring awareness to suicide prevention, working to break the stigma around mental health. Called “Ask Me Anything,” Kevin invites you to join in the conversation this World Suicide Prevention Day.

Kevin is an activist for mental health, who has spoken all over the world at different colleges and events. His TED talk, entitled “Confessions of a Depressed Comic” http://www.ted.com/talks/kevin_breel_confessions_of_a_depressed_comic became one of the most viral videos of all time- with more than a million views in a matter of weeks.

He is also a National Spokespeople for the Bell Media’s LET’S TALK Campaign; a Canadian initiative that has been dubbed “the most influential social media campaign of all time”.


Attempt Life

Because life is #worthliving” campaign http://worthliving.today. #worthliving and #attemptlife https://twitter.com/worthlivingnow @worthlivingnow


Good evening, I would like to contribute awareness on behalf of World Suicide Prevention Day 2015 by presenting to you my mini project that I created with very lovely people from different places. On behalf of World Suicide Prevention Day, (10th of September) I decided to create this mini project to help those who are struggling with suicide, to show them that they matter to us. These lovely people in the video volunteered to be part of this awareness campaign. Heavy black heart I'd decided to create a page on Facebook to benefit everyone. Here's the link to the Suicide Prevention page I'd just created.. I've also uploaded the video there :)))) I hope u can feature this video and I hope to hear from u soon xx

Website


I wrote an article about suicide prevention for World Suicide Prevention Day.

Article


Good evening, I would like to contribute awareness on behalf of World Suicide Prevention Day 2015 by presenting to you my mini project that I created with very lovely people from different places. On behalf of World Suicide Prevention Day, (10th of September) I decided to create this mini project to help those who are struggling with suicide, to show them that they matter to us. These lovely people in the video volunteered to be part of this awareness campaign. I'd decided to create a page on Facebook to benefit everyone. Here's the link to the Suicide Prevention page I'd just created.. I've also uploaded the video there :)))) I hope to hear from u soon xx

Website


Ahmedabad Poster Facebook

Digital posters on Suicide Prevention awareness displayed on Facebook page and there were more than 2000 visitors who viewed the posters. Thanking you for inspiring me for this awareness campaign.

Website


WE MATTER
In honor of World Suicide Prevention Day, I challenge you to help me kick off a "tell me about it" campaign. Every life matters and sometimes we need to reflect on why people matter. I challenge you to post why you and someone else matter. I matter, you matter - together we matter. I will be collecting reasons until 10/20/15. On 10/21/15 it will be one year since I lost the love of my life to suicide and to help spread awareness about all of our importance I want to encourage as many people as possible to give a shout out to their self and others and let the world know WE MATTER. My family and I will release all the reasons back to nature via a bon fire on Oct. 21 as we remember the one we lost. All messages received will be converted to a paper copy and added to the fire. In the comments finish this statement "I matter because..." Then "______________ matters because..."

It's not enough to tell someone why they are important, that person also has to believe in themselves. Dig deep, find your reason and let it be known. If you are called out, I challenge you to share why you matter and also acknowledge another person - you may find that several people look at you for strength, guidance, and hope. The clock is ticking - tell me about it!

Website


Top